Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Almedalsveckan: Med patienten i fokus - på riktigt!

Ofta pratas det OM patienterna och inte MED patienterna i hälso- och sjukvårdsdebatten. Förra året i Almedalen saknades patienter i två av tre seminarier där patientens roll lyftes och diskuterades. Det vill vi på Netdoktor ändra på!


Publicerad den: 2019-06-05

Almedalsveckan: Med patienten i fokus - på riktigt!
Annons

Under Almedalsveckan 2019 anordnar Netdoktor flera seminarier där patienten står i centrum. Sedan avslutar vi seminarierundan med ett lunchseminarium där vi tar tempen på hur Almedalsveckan varit utifrån patienternas perspektiv. Och du är självklart varmt välkommen att delta!

Passa även på att sätta betyg på svensk sjukvård via vår patientenkät. Resultatet av enkäten kommer presenteras under Almedalsveckan på seminariet som heter “Veckan ur patienternas perspektiv - så har den varit”, samt på Netdoktors hemsida.

Svara på frågorna i enkäten >>

Annons
Annons

Sjuklig svettning måste tas på allvar

Torsdagen, 4 juli,  08:30 - 09:15

Hyperhidros innebär att den drabbade svettas ovanligt mycket på ett eller flera ställen på kroppen, som händer, fötter, armhålor, ljumskar, huvud och rygg. Sjukdomen är oftast ärftlig, men kan också orsakas av vissa andra sjukdomar.

Enligt en patientundersökning från Netdoktor finns det indikationer på att det finns en
omfattande underdiagnostisering. Många som lever med tydliga symtom på hyperhidros undviker att söka vård, trots stora besvär i det dagliga livet.

Det är vanligt att känna oro för dålig lukt, att ständigt ha med ett extra ombyte, och att undvika sociala kontakter.

Av dem som fått diagnosen hyperhidros vittnar över 90 procent om nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, och att svettningarna är ett hinder i arbetsliv och studier. Närmare 60 procent av de svarande hade levt med överdriven svettning i över sju år innan de sökte vård.

Annons
Annons

Det finns ett stort behov av mer kunskap om hyperhidros, även inom primärvården. Många som lever med överdriven svettning vet inte vart de ska vända sig för att få hjälp.


Plats: Strandvägen 4.4 

Arrangör: Netdoktor, Hyperhidrosföreningen

Läs mer i Almedalsveckans program >>

 


Långt kvar till personcentrerad vård inom blodcancer?

Torsdagen, 4 juli, 09:30 - 10:15

Myelom är en svår kronisk sjukdom som ställer krav på kontinuerlig behandling och uppföljning av de omkring 3 000 i Sverige som lever med sjukdomen.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

För att öka kunskapen har Blodcancerförbundet och Netdoktor genomfört en upplysningskampanj och en patientundersökning på Blodcancer-koll.se. Över tio procent av dem som lever med myelom har utförligt berättat om sin sjukdom och sin vardag.

Bland annat visar undersökningen att bara hälften av de drabbade får träffa samma läkare, och endast en tredjedel har kontinuerlig tillgång till en kontaktsjuksköterska.

Berättelserna från patienterna och deras anhöriga har gett oss värdefulla insikter om hur vården inom myelom kan förbättras.

På seminariet kommer bland annat diskuteras hur vården av personer med myelom i högre grad kan bli individanpassad och personcentrerad.

Och tack vare nya behandlingar lever personer med myelom längre och kan leva ett relativt normalt liv, men är vården verkligen redo för de krav på kontinuitet och uppföljningar som detta medför?


Plats: Strandvägen 4.4 

Arrangör: Netdoktor, Blodcancerförbundet

Läs mer i Almedalsveckans program >>


Varför lämnas personer med typ 2-diabetes vind för våg?

Torsdagen, 4 juli, 10:30 - 11:15

Typ 2-diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar i Sverige idag och närmare en halv miljon svenskar beräknas ha sjukdomen. Många har typ 2-diabetes utan att veta om det, och ytterligare ett okänt antal personer har ett förstadium till sjukdomen.

I sju av tio fall upptäcks sjukdomen av en slump, exempelvis i samband med en hälsokontroll på en vårdcentral eller via företagshälsan, visar Netdoktors patientundersökning ”Diabetes-kollen.se”.

I dag är diabetesvården långt ifrån att nå de mål som Socialstyrelsen slagit fast. Alltför ofta används ålderstigna behandlingar inom typ 2-diabetes, och drabbade lämnas ofta med några broschyrer i handen. Det är dags att sjukvården börjar leva upp till de vackra talen om personcentrerad och individanpassad vård. I dag drabbas alltför många med typ 2-diabetes av svåra komplikationer, som allvarliga hjärt-kärlsjukdomar, ögonskador, njurskador och amputation.

Plats: Strandvägen 4.4  

Arrangör: Netdoktor, Storstockholms Diabetesförening, Diabetesorganisationen i Sverige

Läs mer i Almedalsveckans program >>

 


Veckan ur patienternas perspektiv - så har den varit

Torsdagen, 4 juli, 12:00 - 13:00

Vilka ämnen har dominerat hälso- och sjukvårdsdebatten under Almedalsveckan? Har det talats OM patienter eller MED patienter på seminarierna? Har patienter och patientorganisationer fått komma till tals i viktiga frågor på ett bra sätt – eller har de snarare varit ett patient-alibi i panelen?

När Almedalsveckan börjar lida mot sitt slut samlar Netdoktor patientrörelsen för att i en öppen och förhoppningsvis livlig debatt sammanfatta patientveckan 2019 i Almedalen.
Vi kommer prata om det som varit bra, men också om vad som behövs förbättras ur ett patientperspektiv till nästa års Almedalsvecka. Netdoktor kommer också presentera resultat från en helt färsk undersökning, där patienter satt betyg på i vilken mån hälso- och sjukvården är patientcentrerad.

Plats: Strandvägen 4.4 

Arrangör: Netdoktor

Läs mer i Almedalsveckans program >>

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.