Hälften av läkarens arbetstid går åt till pappersarbete

Sverige är ett av de länder inom OECD som har flest antal läkare per tusen invånare, men antalet läkarbesök per invånare och år är få. Trots det upplever både patienter och läkare att det finns för lite tid i mötet.

bessie webb ljusare
Publicerad den: 2013-12-09
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

Hur väl används egentligen läkarens kompetens och tid? Ylva Valdic Stjernholm, överläkare på kvinnokliniken på Karolinska uppskattar att hälften av hennes arbetstid läggs på administrativa uppgifter och menar att läkare i den svenska sjukvården inte används särskilt bra alls.

– Med de marknadssystem och beställarsystem som finns ställs det ökade krav på oss att diagnostisera och dokumentera precis allt vi gör och fylla i listor. Det tar oerhört med tid, men annars får inte kliniken betalt. Likadant är det med kvalitetsregistren. De tillför mycket men tar väldigt med tid, men allt skulle inte behöva göras av en läkare, säger Ylva Vladic Stjernholm, som uppskattar att hon lägger åtminstone 50 procent av arbetstiden på administration. 

– Men Läkarförbundet rekommenderar 15-20 procent av tiden för forskning, utbildning och all administration, tillägger hon.

Annons
Annons

Mer tid med patienten skulle ge nöjdare och mer delaktiga patienter och troligtvis färre komplikationer och återbesök menar Ylva Valdic Stjernholm. Hennes kollega, Yvonne Dellmark, läkare på Reumatologkliniken på Karolinska, håller med. Båda menar att en del administration är nödvändig och kan bara utföras av en läkare, men mycket av det administrativa arbetet kan med fördel lyftas över på annan vårdpersonal.

Hur upplever du din tid med din läkare?

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Eva 2013-12-9 18:18 (6 år sen)

  Ja inte har läkarna tid med en idag inte, stress och fort skall det gå, de har tom slutat att undersöka en. Ja det är helt galet, läkarna som skall ägna sig åt det de är utbildade för, att ta hand om patienterna! Vart tog alla läkarsekreterare vägen, inför dom igen, systemet som det är nu är helt fel! Var det inte bättre förr?

 • Avatar 2013-12-10 00:22 (6 år sen)

  Hej, den läkare som jag går till har alltid tid att lyssna på mig och jag vet att det beror på att hon alltid dikterar efter vårt möte. Hon låter läkarsekreterarna skriva ut journaler, remisser och registrera diagnoser samt skriver brev självständigt efter efter vissa stolpar.
  Enligt min uppfattning (har själv varit läkarsekreterare i många år) så ska läkarna ta hand om sina patienter och ge dem den tid de behöver. Det är ju det de är utbildade för. Det administrativa arbetet klarar läkarsekreterarna av. Även sjuksköterskorna har en viktig roll i kontakten med patienten där läkarna inte heller behöver lägga någon tid. Hoppas att läkarna inser detta och låter patienterna få den tid de så väl behöver vid besöket.

 • Avatar Torbjörn 2013-12-10 10:36 (6 år sen)

  Torbjörn
  Tyvärr är det närmast praxis att det är ny läkare för varje besök, det skapas ingen som helst kontakt patient-läkare
  Det är konstigt att vi som av omvärlden betraktas som välorganiserade inte kan ha ett sjukvårdssystem som fungerar bättre

 • Avatar Eva 2013-12-10 11:33 (6 år sen)

  Torbjörn håller fullständigt med dig, nu har jag turen i oturen att ha samma läkare jämt men det är inte bättre det, den läkaren tar aldrig i mig, gör aldrig en undersökning men skickar mig vidare på olika utredningar, rtg, ultraljud mm och det är ju vackert så, men det tog många turer till akuten då jag trodde jag hade hjärtproblem, men inte, de skicka hem mig, var dit 3 ggr inom 1 år.... gick till en annan läkare som direkt efter undersökning sa att du har Tietzes syndrom, så det går men det tar tid och kostar nog väldigt mycket pengar för landstinget detta i längden! Nä jag går inte till sjukvården om jag inte är absolut tvungen, har tappat förtroendet nästan helt! Då skall jag nog vara halvdöd! Det är på väg utför!

 • Avatar Towanda 2013-12-12 09:31 (6 år sen)

  Hej!

  Spelar ingen roll hur mycket tid en läkare har för sin patient om det inte finns ett äkta o genuint intresse av att höra på vad patienten har att säga. Spelar inte heller någon roll hur det organisatoriskt är strukturerat om besöken inte utgår från patientens egen beskrivning av sin åkomma man söker för. Inte heller om det efter varje besök ändras o omformuleras i själva diagnoseringsfälten utan någon påtaglig förändring på sätt att undersöka, om ingen utredning sker vid längre besvär o inga resultat på insatta åtgärder-räcker inte att skjuta från höften o hoppas på ett sammanträffande av besvär o vilken "ammunition" som satts in.
  "Administrativt arbete" är ett begrepp som kan ha olika innebörd för olika människor, yrkeskårer o tom inom samma yrkeskår, om inte en enhetlig definition har beslutats. Omfattas läkarens tid för telefonsamtal med andra samverkande huvudmän rörande patientens situation? Omfattas det av de sk "avstämningsmötena" med patient o övriga behövda samverkanspartners som af, fk, kommunala tjänstemän o dyl? Eller är innebörden den tid läkare lägger på att själv, via inköpta o särskilt anpassade program, för den så viktiga journalföringen, intyg av olika slag, remisser, recept o brev i övrigt? Har administrativt arbete innebörden enligt det sistnämnda, tror jag, att själva den dokumentationen som består av journalföring gör sig bäst med ytterligare beröringspunkter som tex att ha patienten i både fokus, delaktig o utvecklandet av de så viktiga rehabiliteringsplanerna (som långt ifrån finns för varje patient). Har varit med om där läkare har avsatt god tid där journalanteckning skrivits i slutet av besöket, läst upp det som skrivits, avstämt om patient blivit rätt uppfattad o där patient kunnat fråga läkare direkt (om det har behövts) vad läkarens "sammanfattning" o egen reflektion har för innebörd (patient o läkare har ju inte alltid samma uppfattning o behöver så inte heller ha, utan det viktiga blir då att det klart framgår o där bådas uppfattning tydligt framgår-vilket i sig är både rättssäkert o viktigt utifrån utgångspunkt från patientens berättande upplevelse o också delaktighet av sin egen rehabilitering).. Har ingen direkt åsikt om, dock en hypotes, om att detta sätt är både tidsbesparande, måluppfyllelse rent organisatoriskt o kvalitetsmässigt, rättssäkert men främst ett professionellt bemötande där inget annat än gediget intresse o kompetens krävs samt ett gemensamt i praktiken fungerande, levande, kontinuerligt uppdaterad vård/rehabplan som är lätt att följa för både vikarierande o efterkommande läkare. Tid går inte åt för exempelvis att ny läkare behöver "uppfinna hjulet igen" där vårdtid riskeras bli förlängt på antingen det ena eller andra sättet.
  Inledningsvis tar säkert ett sånt här "tänk" oerhörd tid-där ledning i en inkörningsfas MÅSTE avsätta den tid som krävs för att göra arbetssättet möjligt, för att efter "det satt sig" (rent teoretiskt) kunna få ett snabbare flöde o bra vardagsrutin.. Brist på läkare är ju också en broms o det är säkerligen i dessa lägen läkare o andra har uppfattningen att "för mycket tid läggs på rent administrativt arbete)..
  Naivt tänk? Kanske-men jag tror inte det- om man nu på sikt (parallellt med alla andra nyss uppräknade positiva effekter) som politiker, vill uppnå även en mer kostnadseffektiv vård...

 • Avatar Lars 2013-12-18 22:50 (6 år sen)

  Tid för patienten , ja akut besök är i stort sett ingen ide utom vid infektion och annat väldigt uppenbart då ,de har 5 min max.
  Som kronisk smärt patient måste viljan finnas hos både läkare och avdelning. Vilket oftast ej finns. Alltså det blir sämre för mig.


Annons
Annons
Annons