Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Obduktion

Efter dödsfall görs ibland obduktion. Vid obduktion undersöks den avlidne för att ta reda på dödsorsaken och i vissa fall klarlägga sjukdomsförloppet. Obduktioner ska alltid ske med respekt för den avlidne och man ska ta hänsyn till de närståendes önskemål.


Uppdaterad den: 2022-10-17

Annons

Vad är en obduktion?

Obduktioner utförs av en läkare som är specialutbildad tillsammans med obduktionstekniker. Hur och när obduktioner får göras regleras enligt lag.
Det skiljs mellan två typer av obduktioner: rättsmedicinska obduktioner, som utförs på begäran av polis, och kliniska obduktioner, som utförs på sjukhus för att avgöra dödsorsaken.

Andra benämningar för obduktion är undersökning post mortem, autopsi och liköppning.

Annons
Annons

När görs en obduktion?

Rättsmedicinska obduktioner utförs på begäran av polis om man misstänker att dödsorsaken inte är en sjukdom. Även åklagare och allmän domstol kan komma med begäran. Det brukar handla om misstanke om brott, olycka, självmord eller felbehandling inom vården.

Kliniska obduktioner utförs då läkare önskar mer information kring dödsfallet, vad som var dödsorsaken och eventuellt andra frågeställningar kring sjukdomar och eventuella skador hos den avlidne.

En obduktion kan ha stort medicinskt värde och kunskapen som fås fram kan vara viktig för andra patienter. 

Kan någon neka till obduktion?

En klinisk obduktion får göras om dödsorsaken är oklar. Om den avlidne eller anhörigas vilja är att det ändå inte ska göras får obduktion bara utföras om det är särskilt viktigt. Beslut om rättsmedicinska obduktioner kan man inte överklaga.

Annons
Annons

Vad händer vid en obduktion?

Obduktionen utförs av en läkare, vanligtvis i samarbete med en tekniker. Först undersöks kroppen utvändigt för att titta efter olika yttre tecken eller skador. Sedan öppnas kroppen och de inre organen lyfts ut och undersöks systematiskt, ett efter ett. Vävnadsprover för vidare undersökning i mikroskop och andra prover kan tas.

Undersökningen görs med respekt för den avlidne. När alla undersökningar har gjorts sys kroppen ihop så att obduktionen inte märks när den avlidne har tagits om hand och klätts på.

Resultatet av obduktionen

Resultatet av den kliniska obduktionen skickas till den läkare som begärt obduktionen, vilket vanligtvis är det den behandlande läkaren som också sköter kontakten med de närstående. Om det är polisen som har begärt en rättsmedicinsk obduktion är det polisen som lämnar ut resultaten.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.