Nyckeln till patientcentrerad vård – släpp in patienten!

Nyckeln till patientcentrerad vård – släpp in patienten!

En liten patientgrupp står för majoriteten av sjukvårdskostnaderna. Det rör sig om kroniskt sjuka som står för 85 procent av alla sjukvårdskostnader. Orsakerna är bland annat brist på gemensamt journalsystem, överfulla akutmottagningar och avsaknad av behandlingsplan.


Publicerad den: 2016-07-05
Författare: Besima Aho, Redaktionschef, Netdoktor

Annons

Nu efterfrågar personer med kroniska sjukdomar genom sina patientföreningar möjligheten att i högre grad vara delaktiga i sin vård. Patientföreträdare och politiker diskuterar frågan om var den individuella handlingsplanen tagit vägen i ett seminarium i Almedalen.

Släpp in patienten

Patientföreträdarna är överens: för att uppnå en patientcentrerad vård måste patienten släppas in i det arbetet.

– Delaktiga patienter kommer att ge en positiv utveckling för vården, men då måste vården också vara beredd på att släppa in patienten. Till sjukvårdspersonal vill jag säga: behandla patienten så som du själv vill bli behandlad! Ett vanligt misstag är att sjukvården generaliserar en hel patientgrupp, men alla patienter har olika förutsättningar och det måste därför vara den enskilda individens behov man ska utgå ifrån, säger Inger Ros ordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Annons
Annons

Marit Jenset, generalsekreterare för Neuroförbundet är fascinerad över att frågan är en återkommande punkt år efter år nä patientcentrerad vård bör vara en självklarhet.

– Det är oerhört fascinerande att vi fortfarande diskuterar att patienten ska vara i centrum – när det ska vara en självklarhet. Att mina behov som patient ska stå i centrum är en självklarhet likaså att alla patienter ska få en behandlingsplan. Varför det är svårt att åstadkomma en sådan sak är obegripligt, säger Marit Jenset, generalsekreterare för Neuroförbundet.

Myndigheten för vård och omsorgsanalys utvärderade patientcentrerng i svensk hälso- och sjukvård redan 2012. Resultaten visade att den svenska hälso- och sjukvården brister ofta i att möta patienters individuella behov, värderingar och preferenser. Om inte patienterna görs delaktiga i den egna vården kan det leda till sämre vårdresultat och onödiga kostnader för hälso- och sjukvården och samhället i stort.

Annons
Annons

En av myndighetens rekommendationer för att förbättra patientcentreringen i svensk hälso- och sjukvård var att möjliggöra för patienten att vara medaktör i sin egen vård.

– Från sjukvårdens håll verkar det finnas en rädsla att släppa in patienten och göra den delaktig i sin vård och behandling, säger Kristina Söderlund, politisk sakkunnig, Reumatikerförbundet. Det är en fråga om makt. Låt patienten vara delaktig i sin vård och behandlingsplan, det har vi mycket att vinna på.

Upplever du som patient att du är delaktig i din vård och har du fått en behandlingsplan som du är insatt i? Kommentera direkt under artikeln.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Elisabeth 2016-07-8 09:15 (22 månader sen)

  Delaktig i sin egen vård... Ja, den rätten får man ibland kämpa sig till. Det är inte alltid populärt, men det är ju mitt liv det handlar om - tycker jag i alla fall. Inom övrig verksamhet har vi länge förstått att vi måste sätta kunden i centrum länge... Välkomna in i det moderna samhället!

  Jag har en kronisk sjukdom som inte kommer att försvinna. På min huvudklinik tycker jag att jag får bra hjälp. Men om man måste springa mellan flera kliniker uppstår det verkliga problemet. Nu måste man bli sin egen oavlönade vårdkoordinator.

  Hittills har jag inte stött på någon som vill ta det övergripande ansvaret. Vårdcentralen ska väl ha denna roll, men behöver man specialistvård så är det sjukhuset man är på till 95 % av tiden. Vårdcentralen är inte inblandad alls utan blir en perifer part som får greja med det jag nästan inte orkar ta itu med alls (typ urinvägsinfektion som jag hoppas ska gå upp rök av sig själv).

  Hur som helst måste någon ha helhetsansvaret och eftersom jag lever i denna kropp för det väl bli jag - i väntan på en annan aspirant. Ett och annat ögonbryn lyfts därför när jag ifrågasätter behandling som jag tror kan bli kontraproduktiv inom ett annat område. Och jag är verkligen inte den medicinska specialisten, men den jag möter tar inte heller ansvar för helheten.

 • Avatar majviol andersson 2018-02-16 17:21 (2 månader sen)

  Jag har verkligen INTE fått ngn möjlighet att få vara delaktgr i min vård. Tvärtom. Jag försöker föreslå ngt som kan leda t positivitet för mig o min hälsa.Visst säger läk.men Efter besöket gör läk-nästan tvärtemot och åsamkar mig mycket lidande. Läk.är besvärad om jag ber om remiss till vidare spec. på ngn av mina sjukdommar. Nekar prover jag önskar ta ang.min sjukdom. Ringer aldrig på bestämda tel.tider osv. Men jag vågar ej anmäla t patientnämd, då blir det hämd o bytar jag läk.står det i journ.vilken besvärlig pat.jag är. Så vad göra? Hållaa tyst o lida,låta läk.få fortsätta styra själv.

 • Avatar Sonja Borgström 2018-04-10 00:47 (11 dagar sen)

  I en enkät från min vårdcentral fick jag möjlighet att påpeka saker. När jag sökte för svamp. Började läkaren med att skriva "överviktig kvinna 72" . Det är en kränkande beskrivning av mig som person. Jag påpekade det och det blev en annan anteckning. Bra att man kan gå in i sin egen journal och ta del av det som skrivs. Det finns en sjuksköterska i samma team och hon har full koll på både min vikt och längd. Dessutom vet hon att jag för en annan kronisk sjukdom, har en fördel av att inte vara underviktig, cancer. Det gäller att vara så mycket som möjligt annars blir det kränkande anmärkningar ibland, som inte har med min diagnos att göra vid det tillfället. En fotvårdare hade också mycket ingående och elaka påståenden. Även en man skrev samma sak på Facebook samma dag. Året därpå fick jag en mycket duktig behandling av mina fötter. Heder till min vårdcentral som lyssnade och tog till sig kritiken.


Annons
Annons