Forum Patienträttigheter


Radera journalanteckningar?

Hej!
Vet någon om detta gamla expertsvar (2-3 år gammalt) är korrekt i nuläget?
Ja, du kan begära att din journal eller delar av den raderas. Någon ovillkorlig rätt att få sin journal förstörd finns dock inte. Om du vill att din journal ska förstöras ska du ansöka om detta hos Socialstyrelsen. För att ansökan ska bifallas måste du dock ha anfört godtagbara skäl. Det måste också vara uppenbart att de uppgifter som du vill få förstörda bl.a. inte behövs för din framtida vård och att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara uppgifterna. Innan Socialstyrelsen prövar ansökan ska den som ansvarar för journalen ges tillfälle att yttra sig. Om Socialstyrelsen avslagit ansökan får beslutet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Om Socialstyrelsen däremot bifaller ansökan får beslutet inte överklagas. Sammanfattningsvis kan du alltså begära att få din journal förstörd men någon ovillkorlig rätt att få den förstörd finns inte.
//Janne

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons