Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Information och behandling i samråd

Patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.


Publicerad den: 2020-01-02

Annons

Vårdens skyldighet att informera

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vården och behandlingen av en patient så långt det är möjligt genomföras i samråd med patienten. Patienten ska också ges en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Vårdgivaren är således skyldig att informera patienten om hans eller hennes hälsotillstånd och om vilka behandlingsmetoder som finns. Man har nämligen som patient rätt att få sådan information att man kan ta ställning till om man vill genomgå eller avstå från en viss behandling. Detta är naturligtvis viktigare ju allvarligare patientens hälsotillstånd är. I rättspraxis har det förekommit att man även krävt att vårdgivaren ska förvissa sig om att patienten förstått innehållet i och innebörden av informationen. I vissa fall bör också informationen vara skriftlig. Om det finns olika tänkbara behandlingsalternativ ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Regionen ska ge patienten den valda behandlingen, om det med hänsyn till sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat. Om en sjukdom kan behandlas genom operation eller enbart med läkemedel, är det viktigt att patienten informeras om fördelarna och nackdelarna med de olika alternativen.

Om patienten väljer att bli opererad bör han eller hon informeras om fördelarna och nackdelarna med tänkbara operationsmetoder. Vid läkemedelsbehandling är det viktigt att patienten informeras om fördelarna med medicinerna och om vilka biverkningar som finns. Om informationen av olika skäl inte kan lämnas till patienten själv, till exempel om patienten är ett litet barn eller är så sjuk att han eller hon inte förstår informationen, ska informationen lämnas till närstående.

Annons
Annons

Samråd mellan patienten och vården

Här gäller i huvudsak detsamma som sagts under "Vårdens skyldighet att informera" ovan. En patient får som regel inte behandlas mot sin vilja. Undantag finns bland annat vid psykiatrisk tvångsvård. Vården och behandlingen av patienten ska därför så långt det är möjligt genomföras i samråd med honom eller henne. Patienten kan annars inte avgöra om han eller hon vill genomgå eller avstå från behandlingen. Om patienten är underårig ska samrådet ske med vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna. Samrådet framstår som särskilt viktigt om det rör sig om ett allvarligt hälsotillstånd eller en långvarig behandling

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.