Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Ögon

Frätskada på ögat


Uppdaterad den: 2019-03-08

Annons

Vad är en frätskada?

Frätskada på ögat uppstår ofta till följd av en olycka vid arbete med frätande ämnen. Det är viktigt att misstänka sådan skada vid stänk av vätska som ger sveda i eller runt ögat.

Annons
Annons

Symtom

De flesta frätskador ger omedelbara symtom i form av:

 • Smärta
 • Rött öga
 • Ljusskygghet
 • Tårflöde

Frätskador är ganska vanliga och svårighetsgraden kan variera.

Orsak

Starka alkalier som lut, ammoniak, cement och bränd kalk, eller starka syror som svavelsyra, saltsyra och fluorsyra är frätande och kan ge sår på ögats bindhinna och hornhinna.

Hur allvarlig skadan blir beror på:

 • Hur starkt det frätande ämnet är.
 • Mängden som kom i kontakt med ögat.
 • Hur snabbt man har börjat skölja ögat.

Basiska ämnen är mer frätande än syror och orsakar ofta större skada.

Annons
Annons

Diagnos

Sjukdomshistorien är viktig. För läkaren är det avgörande att veta:

 • Vilket ämne det rör sig om (ta med innehållsförteckning).
 • Hur stor mängd av ämnet som kom i kontakt med ögat.
 • När olyckan skedde.
 • Vad man själv har gjort före läkarbesöket. 

Vid undersökningen kan man konstatera hur mycket av hornhinnan och bindehinnan som är skadad. Vid sådana skador remitterar allmänläkaren ofta personen till ögonläkare. Här följs skadan upp ytterligare. Vid misstanke om allvarlig frätskada ska ögat sköljas även under transporten till sjukhuset.

OBS! Det är mycket viktigt att direkt börja med sköljningen och att fortsätta skölja under transporten till sjukhus.

Behandling

Behandlingen bör startas så snabbt som möjligt för att undvika bestående skada. Sköljning av ögat ska påbörjas redan då skadan sker. Använd rikligt med vatten från handdusch eller kran. Ögonen måste aktivt hållas öppna för att säkerställa en effektiv sköljning. Man ska skölja minst 30 minuter, längre om skadan orsakats av lut.

OBS! Det första minuterna är det viktigare att skölja ögat än att komma till läkare. Ju djupare den frätande vätskan tränger, desto allvarligare skada. Det är därför helt avgörande att "späda ut" eller skölja bort den frätande vätskan.

Smärtlindring är ofta nödvändigt. Ögondroppar som utvidgar pupillen kan också bidra till smärtlindring. En bakteriedödande ögonsalva under täckande bandage läggs ofta på till nästa dag. Salvan ska förhindra inflammation i såren på hornhinnan.

Syra ger ofta relativt ytliga skador och sällan allvarliga komplikationer. Alkalier ger ofta djupare skador och därmed oftare ärrbildning. Ärrbildning på hornhinnan kan ge synnedsättning.

Kirurgi

Över 90 % av alla frätskador på ögat är lindriga och lämnar inga ärr eller varaktiga skador. Men vid allvarligare frätskador kan det bli aktuellt med kirurgisk behandling när man ser resultaten av skadan.

Det finns flera kirurgiska metoder som man kan använda för att rekonstruera ögats yta och stimulera läkningsprocessen efter frätskador. När skadan är läkt kan det ibland krävas transplantation av hornhinnan för att förbättra synen.

Förebyggande åtgärder

 • Tydlig och klar information om faran för ögonskador ska finnas på emballaget till olika kemikalier.
 • Försäljning av starkt frätande ämnen bör innefatta skyddsglasögon.
 • Frätande ämnen ska förvaras barnsäkert.

Prognos

I synnerhet lutskador kan ge allvarlig skada på hornhinnan.

Skadan beror på den alkaliska styrkan (pH), vätskans koncentration och den tid som gått innan sköljning påbörjas.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.