Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Artärocklusion i ögat/blodpropp i ögat

Artärocklusion i ögat innebär att ett av de blodkärl som förser näthinnan med syre blir igentäppt. Det kan liknas vid en hjärtinfarkt eller stroke, fast i ögat istället.


Publicerad den: 2019-12-09

Annons

Vad är blodpropp i ögat (näthinnan)?

I ögat finns bland annat en näthinna som har en stor del i synfunktionen. Den kan drabbas av syrebrist av flertalet anledningar. Man kan få en blodpropp i ett av kärlen som ska förse ögat med syre. När detta sker tappar man synen relativt snabbt och utan behandling kan man permanent tappa synen. 

Mekanismen är densamma som vid stroke eller hjärtinfarkt, det vill säga att det bildats proppar av olika anledningar som kan kila fast sig i blodkärl och förhindra blodet att ta sig fram och därmed syretillförseln som är viktig för kroppens celler. Man är osäker hur länge dessa celler kan klara sig utan syre, men skada uppkommer snabbt.

Det är väldigt ovanligt att detta sker, runt 1 person per 100 000 invånare drabbas årligen, och ju äldre man är ju högre är risken.

Annons
Annons

Symtom

Tillståndet är smärtfritt, men ger ett plötsligt ensidigt totalt synbortfall. Ibland har man haft föraningar genom att synen försvunnit tillfälligt. Det är viktigt att man söker vård om synbortfall skett!

Orsak

Det finns en rad riskfaktorer för att få detta, och riskfaktorerna är samma som för hjärtinfarkt och stroke. Diabetes, högt blodtryck, rökning är tre exempel. Kärlen i kroppen blir förkalkade, och ibland kan bitar av dessa förkalkningar släppas iväg med blodflödet och fastna på andra platser. 

När det gäller propp i just näthinnans kärl kommer proppen ofta från kärlen på halsen, något som är ganska vanligt vid stroke också.

Förmaksflimmer som inte är behandlat är också en riskfaktor för att bilda proppar, som kan ta sig till kärlen i ögat. 

Annons
Annons

Diagnos

Vid en plötslig synförlust, oavsett om den var övergående eller om den består, kommer tillståndet misstänkas. Viktigt att man söker vård när detta händer, snabb behandling är mycket viktigt för att ha chans att återfå synen.

Sjukhistorien, det vill säga ens berättelse om symtomen, är en viktig pusselbit helt enkelt. Man brukar undersöka ögat och synfältet, också för att utesluta andra sjukdomar som också kräver snabb åtgärd (exempelvis näthinneavlossning, som är ett annat tillstånd med snabb smärtfri synförlust). 

Ibland undersöker man inte mer än så, medan man ibland tar ett EKG eller gör särskilda röntgenundersökningar: det beror på hur tydlig diagnosen är också inte. Ofta görs dock en datortomografi, DT, för att kontrollera att man inte har en samtidig hjärninfarkt det vill säga stroke. Allt görs på sjukhuset, då detta tillståndet betraktas som akut. 

Behandling

Målet med behandlingen är att försöka få tillbaka så mycket som möjligt av synen. Som tidigare beskrivet är det bråttom med behandling. Ju snabbare man får behandling, ju bättre chans till återkomst av synen. Man tror att man har mellan max en kvart till 100 minuter på sig, dock brukar man testa att behandla såvida det inte gått mer än 2 dygn sedan synfältsbortfallet började. 

Forskningen har hittills inte kunnat visa vilken behandling som har effekt, eller vilken man ska välja. Man har testat ett par olika ingrepp samt mediciner, men egentligen inte sett övertygande effekt från någon av dessa än. Ofta ger man propplösande medicin, medan man tidigare försökt avlasta trycket i ögat med injektioner.

När man haft ett övergående eller permanent synbortfall behandlar man med förebyggande mediciner. Man kontrollerar att kroppen inte har diabetes, medicinerar blodtrycket och blodfetterna. 

Prognos

Prognosen beror på var i ögat proppen sitter och hur stort bortfallet är i början. Sitter proppen i en centralartär är det större synbortfall, medan en propp i en av förgreningarna ger mindre bortfall. 

Om det redan från början gett stora bortfall är också prognosen sämre att få tillbaka delar av synen. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.