Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Ventrombos i ögat

Ventrombos i ögat innebär att man får en blodpropp i någon av venerna i ögat. Det är smärtfritt men kan ge synnedsättning.


Uppdaterad den: 2019-12-09

Annons

Vad är centralvenstrombos eller grenvenstrombos?

Trombos är samma sak som propp. Det finns vener som leder bort blod från ögats näthinna, och i dessa kan det ibland fastna en propp. Ventromboser i näthinnan leder till en snabb synnedsättning på ena ögat.

Tillståndet är sällsynt men ökar med åldern.

Annons
Annons

Symtom

En ventrombos leder till en akut men helt smärtfri synnedsättning på ena ögat. Det är vanligt att man vaknar på morgonen och har nedsatt syn på ena ögat, då venen kan täppas igen nattetid. Om man är vaken när det sker brukar man gradvis få sämre syn över ett par timmar.

Orsak

Ventrombos i näthinnan beror på att en blodpropp (tromb) bildas och täpper igen en ven. Den kan sätta sig i antingen centralvenen eller någon av dess avgreningar, en grenvenstrombos. När venen är täppt kan blod inte ledas från ögat tillbaka till kretsloppet och det blir stockning. Venerna börjar krulla ihop sig och blir bredare. Ibland går vissa små kärl sönder som ska leda syre till ögat, och det är detta som ger synbortfallet på lång sikt. 

Om man har ateroskleros i kärlen, alltså åderförkalkning/åderförfettning, eller av någon annan anledning har lite sämre kvalitet på kärlen (rökare, om man har diabetes, högt blodtryck, grönstarr).

Annons
Annons

Diagnos

Om man har förlorat synen under natten, eller inom loppet av några timmar, så ger det en stark misstanke om diagnosen. Misstanken stärks om man också har riskfaktorer som nämnts ovan. När man lyser in i näthinnan (med en speciell lampa, oftalmoskop) kan läkaren se om det finns en skada på näthinnan.

Tillståndet utreds på ögonmottagning, där man kan utföra vissa särskilda undersökningar om det behövs, som fluoresceinangiograf, en slags röntgenundersökning där man undersöker blodkärlen i ögat.

Behandling

Patienter med denna sjukdom remitteras till undersökning hos ögonläkare, vanligtvis inom det första dygnet efter att symtomen gett sig tillkänna. Målet med behandlingen är att förhindra mer synförlust.

Ibland blir det en slags svullnad i ögat, runt centrala fläcken (makula) och då kan man testa att behandla med mediciner i kategorin VEGF-hämmare. Dessa kan dämpa svullnaden. Ibland ger man kortison i injektionsform. Ibland bränner man bort nya kärl med laser. 

För att förebygga ventrombos rekommenderas rökstopp, behandling av högt blodtryck och högt kolestrol samt god diabeteskontroll.

Prognos

Efterhand kommer den täta venen öppna sig något. Delar av synförlust kan gradvis förbättras men de flesta får en kvarvarande försvagning av synen. 

Det finns även ökad risk av att man utvecklar grön starr, glaukom, och man brukar kontrollera trycket i ögat den första tiden efter en trombos. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.