Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Ögon

Skräp i ögat

När "skräp" fastnar i ögat känner man oftast starkt obehag eller smärta. Även om det främmande föremålet i ögat tagits bort kan irritationen i ögat finnas kvar.


Uppdaterad den: 2023-04-26

Annons

Vad är skräp i ögat?

Skräp, eller främmande föremål i ögat kan också kallas främmande kropp i ögat.

"Skräp" kan vara så mycket, och olika föremål ger olika skador. Sand, damm, träspån och insekter sitter oftast ytligt. Glödande partiklar, till exempel svetsloppor från svetsning, kan tränga djupare, men sitter som regel ändå utanpå ögat. Metallflisor, svetsgrader, som kommer i hög hastighet kan tränga djupt in i horn- eller bindhinnan. I värsta fall kan metallflisorna tränga genom dessa hinnor och in i ögat.

Annons
Annons

Symtom

Symtom och tecken är typiska, och uppträder i varierande grad:

  • Smärtor
  • Ljusskygghet
  • Känsla av att ha "något i ögat"
  • Tårflöde
  • Man vet oftast när symtomen började

När skräp fastnar i ögat känner man oftast starkt obehag eller smärta. I ett försök att spola bort skräpet ökar tårproduktionen kraftigt och tårarna rinner.

Diagnos

De typiska symtomen och händelseförloppet gör att diagnosen är lätt att ställa. Det är särskilt viktigt för läkaren att veta vilket material det främmande föremålet består av (metall, glas, trä och så vidare).

Ofta är det främmande föremålet lätt att se vid en undersökning. Ibland kan det dock vara svårt eller omöjligt att hitta föremålet ens med en noggrann undersökning. Själva skräpet kan ha sköljts eller blinkats bort. Orsaken till det fortsatta obehaget kan då vara att skräpet har lämnat ett sår på hornhinnan. För att undersöka om hornhinnan är skadad droppas droppar av ett färgämne på ögat. Eventuella sår färgas då och kan påvisas när ögonen undersöks.

Annons
Annons

Behandling

Tack vare blinkreflexen och den ökade tårproduktionen försvinner skräpet oftast utan behandling. Det är viktigt att försöka låta bli att gnugga för mycket i ögat om man fått skräp i det. Ögat kan eventuellt sköljas med ljummet rinnande vatten från kranen, koksaltlösning eller linsvätska.

Om skräpet inte försvinner av sig själv är det viktigt att låta ta bort det för att förhindra ärrbildning på hornhinnan samt inflammation i eventuella sår på hornhinnan. Läkaren försöker ofta få bort skräpet med en liten skrapa efter att ha bedövat ögat med bedövningsdroppar. För att förhindra inflammation i såret används ofta en ögonsalva med antibiotika de första dagarna efter behandlingen.

Om skräpet inte går att få bort eller läkaren misstänker att det kan ha trängt in i själva ögat, remitteras man till ögonläkare.

En viktig åtgärd är att förebygga skador genom att använda skyddsglasögon i riskfyllda situationer.

Prognos

Främmande föremål i ögat kan ge komplikationer:

  • Inflammation i hornhinnan (kornea) eller bindhinnan (sklera).
  • Det främmande föremålet kan lämna ett sår på hornhinnan. När såret läker kan det bildas ärrvävnad som kan försämra synen.
  • Om det främmande föremålet har trängt in i själva ögat kan det innebära förhöjd risk för grå starr, grön starr eller näthinneskada.

Oftast går det dock bra att få bort skräpet i ögat utan efterföljande inflammation, ärrbildning eller påverkan på synen.

Vill du veta mer

  • Främmande kropp i ögat – för vårdpersonal

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.