Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Blodansamling i ögat

Vid ett slag mot ögat kan ett blodkärl brista så att det bildas en blodansamling i ögats främre kammare, framför regnbågshinnan. Det kallas för hyphema.


Uppdaterad den: 2024-02-29

Annons

Vad är blodansamling i ögat?

Ögat i genomskärning

Främre delen av ögat består av hornhinnan, innanför finns ett vätskefyllt hålrum (främre kammaren) och bakom den finns regnbågshinnan (iris) och linsen i ögat. Hyphema är ett tillstånd med blodansamling i ögats främre kammare, vanligen som ett resultat av en yttre skada, till exempel ett slag eller kirurgi.

Det är en ganska ovanlig skada.

Annons
Annons

Symtom

Blodansamling i ögat, hyphema

Ögonskada där man inom en kort stund får nedsatt syn. Till att börja med blandar sig blodet med den vattenliknande vätskan i den främre delen av ögat, men under den närmaste timmen skiljs blodet ut och blir liggande som ett eget lager i nedre delen av den främre kammaren, framför regnbågshinnan.

Typiskt för hyphema är att synen tillfälligt blir sämre när man legat ner en stund eller sovit. Det beror på att blodet i liggande åter blandar sig med ögonvätskan.

Orsak

Den vanliga orsaken är att ett litet blodkärl i regnbågshinnan har spruckit så att en mindre blodmängd läcker ut i främre kammaren. Ögonskadan som utlöser hyphema kan komma exempelvis från en boll, sten, projektil från luftgevär, krockkudde, hockeypuck, champagnekork, paintball eller knytnävsslag. Även ögonkirurgi kan utlösa hyphema.

Annons
Annons

Diagnos

Som regel finns det en typisk sjukdomshistoria och det är lätt att upptäcka blodansamlingen i ögat. Det är bra att låta undersöka ögat hos en ögonläkare. 

Behandling av hyphema

Vanligtvis går tillståndet över av sig självt inom en vecka. Det är viktigt att undvika fysisk aktivitet under de första dagarna eftersom det kan orsaka en ny och allvarligare blödning i ögat. När man ligger ner rekommenderas att ha huvudet höjt cirka 30 grader. I svåra fall kan man ibland rekommenderas sängläge i några dagar.

Ibland ges tablett tranexamsyra under några dagar för att minska risken för att det ska blöda igen. Om man står på blodförtunnande läkemedel eller NSAID ska man berätta det för sin läkare. Läkaren bör avgöra om man ska avstå från blodförtunnande eller NSAID under några dagar för att minska blödningsrisken i ögat. 

I vissa fall rekommenderas ögondroppar. En typ används för att vidga pupillen, vilket hindrar att regnbågshinnan fastnar vid linsen. Några dagars behandling räcker oftast. 

I undantagsfall måste ett mindre kirurgiskt ingrepp utföras för att tömma ut blod.

Uppföljning

En blödning i den främre delen av ögat kan i vissa fall medföra högt tryck i ögat – antingen akut glaukom (akut grön starr) eller den mer vanliga typen som kallas öppenvinkelglaukom eller grön starr. Detta beror på att ögonvätskan cirkulerar. Det bildas hela tiden ny ögonvätska, som strömmar ut och återgår till blodbanan i övergångszonen mellan hornhinnan och regnbågshinnan. Blodet kan hindra avflödet av vätska. Då stiger trycket i ögat och det utvecklas glaukom, grön starr.

Det är viktigt att man genomgår en grundlig ögonundersökning hos ögonläkare när blödningen har försvunnit. Syftet är att utesluta andra skador och utreda eventuell risk för utveckling av grön starr.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Prognosen är god och de allra flesta blir helt återställda inom någon vecka.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.