Herpes zoster (bältros) i ögat


Uppdaterad den: 2013-03-17
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är bältros i ögat?

Bältros är ett hudutslag med små blemmor och sår som oftast angriper områden som bröstet, ryggen eller magen. Ansiktet och halsen kan också drabbas. Om utslaget uppträder i pannan kan även ena ögat bli involverat. Bältros är alltid halvsidigt, vilket innebär att det bara uppträder på ena halvan av kroppen eller ansiktet.

Det första och vanligaste symtomet är ofta smärta, vanligtvis svidande, som kommer några dagar innan själva utslaget bryter ut. Denna smärta kan hos vissa människor vara lindrig, närmast som klåda, medan den hos andra kan vara mycket kraftig. Efter några dagar kommer utslaget. I början uppträder små röda svullnader som snabbt utvecklas till vätskefyllda blåsor. Samtidigt eller några dagar senare kan ögat bli rött och vissa märker försämring av synen. Om detta sker är det viktigt att bli undersökt av ögonläkare.

Orsak

Bältros och vattkoppor orsakas av samma virus – varicella-zoster-viruset. De flesta får vattkoppor som barn, vanligtvis i form av ett ofarligt utbrott med röda prickar och blåsor på kroppen och i ansiktet. Efter vattkopporna finns viruset kvar i kroppen resten av livet. Man säger att viruset är latent och "vilar" i nervtrådarna in mot ryggmärgen.

Annons
Annons

Efter många år, ofta i samband med hög ålder eller nedsatt immunförsvar, kan viruset aktiveras på nytt. Vattkoppsviruset börjar då att dela sig och söka sig ut till huden via nervtrådarna. Det utslag som uppstår kallas bältros, eller herpes zoster, som är sjukdomens medicinska namn.

Bältros kan drabba alla som har haft vattkoppor, och man kan få det när som helst i livet. Sjukdomen ses oftare hos patienter med nedsatt immunförsvar, men förekommer även hos friska och utan känd orsak. Risken att få bältros ökar med åldern. Medan unga, friska personer vanligtvis får ett milt sjukdomsförlopp, får äldre oftare ett plågsamt tillstånd.

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av sjukdomshistorien, det typiska utslaget och efter hand utveckling av ögonsmärtor och rött öga. Om du får bältrosutslag på nästippen är det ett tecken på att ögat kan bli angripet och du bör därför snarast uppsöka läkare.

Annons
Annons

Behandling

Bältros i ögat bör behandlas av en ögonspecialist. Tillståndet behandlas vanligtvis med tabletter (valaciklovir). Man rekommenderar att behandlingen startas så snabbt som möjligt och den kan gärna påbörjas av allmänläkare om det tar tid att komma till ögonläkare. Behandling förkortar sjukdomsförloppet och minskar risken för komplikationer. Det är viktigt att komma igång tidigt med behandling – inom 72 timmar. Förutom tablettbehandlingen är det även aktuellt att ge virushämmande ögonsalva.

Du får inte använda kontaktlinser i det akuta stadiet och så länge hornhinnans känsel är nedsatt.

Vad bör du tänka på?

Återfall av bältros i ögat är ganska sällsynt, cirka 10 %. Om du har haft herpes zoster i ögonregionen är det viktigt att upplysa om detta när du tar kontakt med läkare för ögonbesvär. Om du får nedsatt syn bör du ta kontakt med läkare snarast.

Hornhinnans känsel blir nedsatt efter att du har haft herpes zoster i ögat. Det betyder att en senare infektion kan ge mindre smärta än vid den första episoden. Därför kan det vara aktuellt att kontakta din läkare tidigare än du annars skulle göra. Ofta kan det bli nödvändigt med behandling eller kontroll hos ögonläkare.

Hur ser besvärens förlopp ut?

Ögat kan bli angripet i mindre eller större grad. Besvären kan bli långvariga, eventuellt med periodvisa besvär under flera år. Men de flesta blir bra efter två till tre veckors behandling hos ögonläkare.

Efter hand torkar hudutslaget ut och det bildas skorpor som sedan lossnar. Utslaget varar vanligtvis i två till tre veckor med full tillbakagång av symtomen.

Vissa kan uppleva det som kallas "postherpetisk neuralgi", det vill säga smärtor som fortsätter efter det första utbrottet, eller smärtor som uppstår några veckor eller månader efter att det första utbrottet har gått över.


Annons
Annons
Annons