Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Herpes zoster (bältros) i ögat

Smärta och utslag över pannan och näsan på den ena ansiktshalvan är tecken på att även ögat kan drabbas av bältros.


Uppdaterad den: 2020-08-04

Annons

Vad är bältros i ögat?

Bältros är ett hudutslag med små blåsor och sår som oftast angriper bröstet, ryggen eller magen. Ansiktet och halsen kan också drabbas. Om utslaget uppträder i pannan kan även ena ögat bli involverat. Sådan bältros kallas i medicinka termer för herpes zoster ophtalmicus. Bältros är alltid halvsidigt, vilket innebär att det bara uppträder på ena halvan av kroppen eller ansiktet.

Annons
Annons

Symtom

Det första symtomet är ofta svidande smärta som kommer några dagar innan själva utslaget bryter ut. Denna smärta kan hos vissa människor vara lindrig, närmast som klåda, medan den hos andra kan vara mycket kraftig. Efter några dagar kommer utslaget. I början uppträder små röda svullnader som snabbt utvecklas till vätskefyllda blåsor. Samtidigt, eller några dagar senare, kan ögat bli rött och ibland kan synen försämras. 

Orsak

Bältros och vattkoppor orsakas av samma virus – varicella-zoster-viruset, som tillhör gruppen herpesvirus. De flesta får vattkoppor som barn, vanligtvis i form av en ofarlig infektion med röda prickar och blåsor på kroppen och i ansiktet. Efter infektionen finns viruset kvar i kroppen resten av livet. Man säger att viruset är latent och "vilar". Varicella zoster och andra herpesvirus ligger vilande i nervtrådarna in mot ryggmärgen.

Senare, ibland efter många år, ofta i samband med hög ålder eller nedsatt immunförsvar, kan viruset aktiveras på nytt. Vattkoppsviruset börjar då söka sig ut till huden via nervtrådarna. Det utslag som uppstår liknar utslaget man får vid vattkoppor, men kallas bältros, eller herpes zoster, som är sjukdomens medicinska namn. 

Vid bältros i ögat drabbas den första grenen av trigeminus nerven (känselnerven i ansiktet). Den nervgrenen försörjer panna, ögonbryn, öga och näsa. Det är bara nervgrenen på den ena sidan som drabbas, varför utslagen alltid bara finns på den ena ansiktshalvan.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av sjukdomshistorien, det typiska utslaget och efter hand eventuell utveckling av ögonsmärtor och rött öga. Om man får bältrosutslag över pannan, ögat eller näsan ska man så fort som möjligt uppsöka läkare för att få behandling. Ju tidigare behandling sätts in desto lägre risk är det för att ögat tar skada.

Behandling

Bältros i ögat bör behandlas av en ögonspecialist. Tillståndet behandlas vanligtvis med tabletter mot viruset som tas i 7–10 dagar. Man rekommenderar att behandlingen startas så snabbt som möjligt – helst inom 72 timmar. Behandling förkortar sjukdomsförloppet och minskar risken för komplikationer. Ofta är känseln i hornhinnan nedsatt på den drabbade sidan, och man får inte använda kontaktlinser så länge hornhinnans känsel är nedsatt.

Prognos

Ögat kan bli angripet i lägre eller högre grad. Besvären kan bli långvariga, i värsta fall med periodvisa besvär under flera år, men de flesta blir bra efter två till tre veckors behandling.

Efter hand torkar hudutslaget ut och det bildas skorpor som sedan lossnar. Utslaget varar vanligtvis i två till tre veckor med full tillbakagång av symtomen.

Vissa kan uppleva det som kallas "postherpetisk neuralgi", det vill säga smärtor som fortsätter eller återkommer efter det första utbrottet. Smärtan är ofta obehaglig, och kan kännas som en ilning eller en elektrisk stöt. Tillståndet kan bli långdraget, men det finns speciell behandling mot denna typ av smärta.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.