Wilms tumör


Uppdaterad den: 2013-03-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är Wilms tumör?

Wilms tumör, som även kallas nefroblastom, är en tumör som utgår från celler i njuren hos barn.

Tillståndet är inte vanligt, men förekommer hos cirka 1 per 100 000 barn. Genomsnittlig debutålder är tre och ett halvt år. I 95 % av fallen finns tumören bara på ena sidan.

Tumören kan uppträda oftare inom vissa familjer och är då förbunden med andra missbildningar.

Annons
Annons

Även om Wilms tumör är sällsynt utgör den cirka 5 % av alla cancersjukdomar hos barn.

Varför får vissa barn Wilms tumör?

Orsaken till Wilms tumör är inte säkert känd. Man har sett ett samband mellan förekomst av Wilms tumör och en störning i en gen på kromosom 11.

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Vilka symtom ger Wilms tumör?

Wilms tumör upptäcks som regel av en tillfällighet genom att barnet eller föräldrarna lägger märke till en knöl på ena sidan av magen.

Annons
Annons

Vissa barn har dessutom magsmärtor, feber, illamående och kräkningar. I sällsynta fall kan barnet ha blod i urinen (rödfärgad urin).

Diagnos

Tillståndet är sällsynt och det kan gå lång tid innan barnet får några besvär. Lyckligtvis är det så att läkaren eller sjuksköterskan vanligen skickar barnet till vidare undersökningar när en knöl på magen upptäcks, även om denna inte ger några större besvär. Om läkaren tror att det rör sig om en cancertumör eller annat allvarligt tillstånd är det vanligt att barnet läggs in på barnavdelning för att få snabbare undersökning och uppföljning.

Det vanligaste är att börja med en ultraljudsundersökning som kan ge mer information om vilken typ av tumör barnet har. Barnet ligger då på en säng och blir undersökt av en röntgenläkare. Undersökningen gör inte särskilt ont men det kan kännas lite obehagligt när läkaren trycker mot magen.

Om man inte är helt säker på diagnosen är det vanligt att fortsätta med andra undersökningar, som till exempel datortomografi (skiktröntgen).

Behandling

Första delen av behandlingen är att den sjuka njuren opereras bort. Detta är avgörande för en bra behandling. Efter operationen får barnet cellgift för att säkerställa att alla cancerceller är borta.

Ibland väljer man att ge lite cellgift före operationen, och ibland är strålbehandling nödvändig efter operationen.

Behandlingen anpassas alltid till varje enskild patient så bra som möjligt. Behandlingen styrs enligt behandlingsprotokoll som regelbundet uppdateras. Särskilt viktigt är att försöka ge en så bra behandling som möjligt med så få biverkningar som möjligt. Cancerläkare i Skandinavien har ett mycket gott samarbete om behandlingsprotokoll.

Hur utvecklas sjukdomen i fortsättningen?

Tumörens egenskaper och hur länge man har gått utan behandling har betydelse för möjligheten att bli helt frisk. Wilms tumör är en av de cancertyper som har de bästa framtidsutsikterna (prognos). Ungefär mellan 80 och 95 % blir friska efter behandling, men cellgift och strålning kan ge sena skador.

När ditt barn får behandling är det viktigt att komma ihåg att behandlingen anpassas till varje enskilt barn. Detta innebär att behandlingen kan vara lite annorlunda än vad som beskrivs här.

Det är vanligt att man kommer på kontroll en gång om året i flera år efter det att man är färdigbehandlad.