Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Wilms tumör

Wilms tumör är en sällsynt cancersjukdom i njure hos barn.


Uppdaterad den: 2021-08-27

Annons

Vad är Wilms tumör?

Wilms tumör, som även kallas nefroblastom, är en tumör som utgår från celler i njuren hos barn.

Tillståndet är sällsynt och i Sverige förekommer några enstaka fall årligen. Genomsnittlig ålder vid diagnos är tre och ett halvt år. I nästan alla fall finns tumören bara på den ena njuren.

Annons
Annons

Symtom

Tumören upptäcks ofta genom att barnet eller föräldrarna lägger märke till en utfyllnad på ena sidan av magen. Vissa barn har också magsmärtor, feber, illamående och kräkningar. I sällsynta fall kan barnet ha blod i urinen (rödfärgad urin).

Orsak

Det finns ett samband mellan förekomst av Wilms tumör och en störning i en gen på kromosom 11. Tumören kan uppträda oftare inom vissa familjer och är då kopplad till vissa missbildningar. Några sällsynta medfödda syndrom, bland annat WAGR-syndromet och Beckwith-Wiedemann syndrom är också vanligare bland barn med Wilms tumör. Vanligast är dock att Wilms tumör upptäcks hos barn där det varken finns några andra fall i familjen, missbildningar eller något medfött syndrom.

Annons
Annons

Diagnos

Om cancertumör eller annat allvarligt tillstånd misstänks vid undersökning är det vanligt att barnet läggs in på barnavdelning för att få snabbare undersökning och uppföljning.

Det vanligaste är att börja med en ultraljudsundersökning som kan ge mer information om vilken typ av tumör barnet har. Under ultraljudsundersökningen ligger barnet på en säng. Undersökningen gör inte ont men det kan kännas lite obehagligt när den som undersöker trycker mot magen.

Ibland görs även datortomografi- eller magnetkameraundersökning.

Behandling

Första delen av behandlingen är att den sjuka njuren opereras bort. Detta är avgörande för en bra behandling. Efter operationen får barnet ofta cellgifter för att säkerställa att alla cancerceller är borta.

Ibland väljer man att ge lite cellgift före operationen, och ibland är strålbehandling nödvändig efter operationen.

Efter avslutad behandling går barnet under några år på kontroller för att tidigt kunna upptäcka och behandla eventuellt återfall.

Prognos

Tumörens egenskaper och hur länge man har gått utan behandling har betydelse för möjligheten att bli helt frisk. Wilms tumör har oftast god prognos – 80 och 95 procent blir friska efter behandling, men cellgift och strålning kan ge sena skador.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.