Akut njursvikt, en översikt


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Njurarna

Njurarna är ett par små, bönformade organ som ligger på var sida om ryggraden inne i bukhålan, i höjd med midjan. Varje njure innehåller cirka en miljon filtreringsenheter, så kallade nefron. Ett nefron består av ett glomerulus (kärlnystan) och ett tubulus (rör). Ett glomerulus är en sammansatt struktur som består av många mycket små blodkärl. Från glomerulus går ett rörsystem (tubuli). Nefronen filtrera blodet och håller det rent från slaggprodukter och giftiga ämnen.

Glomerulus. Det första steget i filtreringen av blodet i njurarna sker när blodet från små blodkärl (kapillärer) passerar in i glomeruli. Blodet filtreras och därvid avskiljs slaggprodukter och vatten, medan de röda blodkropparna, proteiner och större molekyler blir kvar i kapillärerna. Förutom slaggprodukter filtreras också en del nyttiga ämnen bort. Filtratet samlas upp i en säck som kallas Bowmans kapsel och fortsätter sedan till tubulus.

Tubulus. Nästa fas i filtreringsprocessen sker då filtratet passerar genom tubulus. Tubuli (rören) är klädda med komplicerade celler som ser till att nyttiga ämnen och det mesta av vätskan sugs tillbaka till blodet så att den mängd urin som produceras blir lagom stor. Även i tubuli sker en aktiv filtrering av vissa slaggprodukter från blodet och ut i tubuli.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Övre och nedre urinvägarna. När urinen lämnar njurarna passerar den genom en urinledare (uretär) som utgår från njurbäckenet i respektive njure, fortsätter ner till urinblåsan och går sedan ut genom urinröret (uretra) vid urineringen.

Njurarnas funktion

Njurarnas viktigaste funktion är att filtrerar blodet och rena det från slaggprodukter, giftiga ämnen och överskottsvätska i blodet. I njurarna avskiljs dessa ämnen tillsammans med vatten och så bildas urin. Här avskiljs också överskottsvätska, men njurarna ser samtidigt till att ta vara på viktiga ämnen som måste finnas i blodet medan slaggprodukter passerar fritt ner i urinblåsan som urin.

Njurarna renar cirka 200 liter blod varje dag och producerar cirka 2 liter urin. Njurarna är förutsättningen för att man ska kunna äta olika sorters mat, ta mediciner, vitaminer och näringstillskott och dricka stora mängder vätska, utan att behöva bekymra dig om att biprodukter eller slaggprodukter ansamlas i kroppen i skadliga mängder. Njurarna spelar också en viktig roll i regleringen av olika mineraler i blodet som kalcium, natrium och kalium.

Annons
Annons

På detta sätt reglerar njurarna mängden av olika ämnen i blodet och mängden vätska i kroppen. Njurarna bidrar också till regleringen av blodtrycket och produktionen av röda blodkroppar.

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Vad är njursvikt?

Njursvikt uppstår när njurarna helt eller delvis mister sin förmåga att filtrera vätska och slaggprodukter från blodet. Ansamlingen av giftiga ämnen som njurarna normalt avlägsnar från kroppen kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

Akut njursvikt inträder snabbt. Risken för akut njursvikt är särskilt hög bland dem som är allvarligt sjuka av andra orsaker.

Kronisk njursvikt uppstår när en sjukdom långsamt förstör njurarna. Njurarna bryts ner under många år, ofta utan några symtom förrän i slutfasen av njursvikten. Utvecklingen sker faktiskt så gradvis att symtom inte visar sig förrän njurfunktionen bara är 10–20 % av den normala.

Symtom

Symtomen vid akut njursvikt varierar. En del får inga symtom, åtminstone inte i de tidiga stadierna. Symtomen kan också vara mycket oklara.

 • Nedsatt urinproduktion
 • Svullnad i kroppen
 • Koncentrationsproblem
 • Förvirring
 • Trötthet
 • Svaghet
 • Illamående och kräkningar
 • Magsmärtor
 • Diarré
 • Metallsmak i munnen
 • Symtom som kramper och koma kan förekomma i mycket allvarliga fall av akut njursvikt.

Orsak

Akut njursvikt är oftast en del av ett tillstånd då många organ i kroppen sviktar. Njurarna är ofta det första organet som sviktar. Allvarliga fall av akut njursvikt orsakas av bara ett medicinskt tillstånd i färre än 5 % av fallen. Man skiljer mellan orsaker som finns utanför njurar och urinvägar (prerenalt), i njurarna (renalt) och i urinvägarna (postrenalt).

Orsakerna är prerenala i 40–80 % av fallen. Den vanligaste orsaken är chock, det vill säga mycket stor blod- eller vätskeförlust. Renala orsaker utgör 10–50 %, och 85 % av dessa fall beror på att samlingsrören i glomeruli har förstörts, så kallad tubulär nekros. Detta tillstånd uppstår till följd av nedsatt blodgenomströmning i njurarna eller på grund av gifter som skadar njurarna. Postrenala orsaker utgör 10 %. Den viktigaste orsaken är trånga urinvägar, till exempel vid förstorad prostatakörtel.

Diagnos

Diagnosen ställs först och främst baserat på mätningar av njurfunktionen.

1. Kreatinin är ett ämne som kan mätas i blodet, och som oftast används för att bedömma njurfunktionen. Om njurfunktionen är nedsatt stiger kreatininvärdet.

2. Mätning av andra ämnen i blodet bidrar till att fastställa att njurarna inte klarar av sitt jobb, till exempel elektrolyter (natrium, kalium, klor) eller syra-basvärden.

Ultraljudsundersökning visar om orsaken är postrenal. Om orsaken är renal kan det blir aktuellt med njurbiopsi, då man sticker in en tunn nål i njuren för att ta ut lite njurvävnad och granska denna i mikroskop.

Behandling

Målet med behandlingen är att begränsa njurskadan och komplikationer av akut njursvikt. Behandlingen riktar sig mot underliggande faktorer, men i de flesta fall är behandlingen i huvudsak symtomatisk. Det innebär att den inte är riktad mot orsaken utan mot symtomen. Oavsett orsak är det viktigaste att kontrollera elektrolytvärden, vätskebalans och syra-basrubbningar noga. Man kan behöva tillfällig eller kontinuerlig dialys, det vill säga konstgjord rening av blodet. Eventuellt kan det på sikt bli nödvändigt med njurtransplantation.

Prognos

Akut njursvikt är ett allvarligt tillstånd. De allra flesta som får akut njursvikt är redan allvarligt sjuka och av dessa räknar man med att två av tre överlever denna komplikation. De som inte är allvarligt sjuka sedan förut blir oftast helt återställda.