Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Manliga könsorgan

De manliga könsorganen består av penis och pung med testiklar.


Uppdaterad den: 2024-02-26

Annons

Testikel, bitestikel, sädesledare, sädesblåsa

De manliga könsorganen inkluderar två testiklar, som hänger i pungen (skrotum) samt penis. Könsorganen är nära förbundna med de manliga urinvägarna. En rubbning i det ena systemet kan ge symtom även i det andra systemet.

Varje testikel är en körtel som producerar spermier (sädesceller) och det manliga könshormonet testosteron. En lång slingrande kanal som kallas bitestikeln (epididymis) finns bakom varje testikel. Spermier produceras fortlöpande i varje testikel. Spermier passerar in i bitestikeln där de mognar under två till tre veckor innan de passerar genom sädesledaren och lagras i en utvidgad del av sädesledaren. Sädesblåsorna (seminalvesiklarna) bidrar med sekret till ejakulatet.

Annons
Annons

Urinröret

I samband med sexuell klimax, orgasm, passerar spermier in i urinröret och sprutas ut tillsammans med sekret från sädesblåsorna. Urinröret som går från urinblåsan och genom penis är utloppskanalen för både urin och sperma. I samband med urinering stängs passagen in till sädesblåsorna och vid sädestömning (ejakulation) stängs den övre delen av urinröret.

Prostata

Spermierna utgör bara en liten del av sperman som är sammansatt av sekret från olika körtlar. Sekretet bidrar till att mobilisera och ge näring åt spermierna på deras färd genom de manliga och kvinnliga könskanalerna. Den största av de här körtlarna är prostatan, som omger den övre delen av urinröret där urinröret lämnar urinblåsan. Prostataproblem kan därför påverka både könsorgansystemet och urinvägssystemet.

Annons
Annons

Penis

Urinröret är mycket längre hos mannen än hos kvinnan. I penis omges urinröret av en svampliknande, mycket blodrik vävnad som möjliggör erektion när blodet fyller svampvävnaden i svällkroppen. Längden på det manliga urinröret är ett effektivt skydd mot infektioner i urinvägarna och i könsorganen. Sådana infektioner är mindre vanligt bland män än bland kvinnor.

Sjukdomar i manliga könsorgan

Sjukdomar i de manliga könsorganen och de nedre urinvägarna delas enklast in efter vilken anatomisk struktur som är sjuk: testiklarna, bitestikeln, pungen, sädesledaren, prostatan, urinblåsan eller penis.

Se även:

  • Smärtor i penis, symtomguide
  • Smärtor, svullnad och kulor i pungen, symtomguide
  • Sveda eller smärta vid urinering hos män, symtomguide

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.