Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Detta är skillnaden mellan ADHD och Autism

Hejsan,

Jag är mor till en son på sju år. Han har fått diagnoserna adhd och autism, men jag förstår inte skillnaden mellan de två diagnoserna.  Jag har läst mycket om de båda delarna var för sig men jag kan inte se vad skillnaden mellan diagnoserna är.

Tusen tack på förhand // Fundersam mor

Svar:

Autism innebär att man har svårt med ömsesidig social interaktion, svårt med kommunikation och beteende. Det innebär att dessa personer har svårt att avläsa andra personers ansiktsuttryck, tolkar meningar bokstavligen det vill säga förstår inte det underförstådda, till exempel förstår de inte instruktioner som är i flera led "kan du öppna fönstret?"  Då kan de svara "ja" för det kan de men öppnar inte fönstret för då måste du be om detta också. Beteendet innebär att många är bundna av rutiner, allt ska vara som de är vana vid, svårt med förändringar och/eller upptagna av något specialintresse som upptar all deras tid. Det kan se olika ut hos olika personer med autism.

ADHD betyder svårigheter med uppmärksamhet. Det vill säga svårt att fokusera på det väsentliga och tänker på allt annat, överaktivitet och svårt med impulser. Kan inte hålla igen sina impulser, de handlar först och tänker sedan. Personer med ADHD förstår sociala koder men lever inte alltid efter dem eftersom många blir störda av sina impulser.

Hoppas att det klarnat något. Jag tycker att du ska gå tillbaka till den instans som utredde din son och be dem förklara hans diagnoser för dig så att du förstår hur du ska tolka hans symptom.

Här kan du läsa mer om Autism »

Här kan du läsa mer om ADHD »


Med vänlig hälsning,
Kerstin Malmberg


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.