Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Fick Asperger-diagnos utan utredning

Det skriva gång på gång att det krävs en utredning för att få en diagnos ( i detta fall aspergers ) men jag fick min AS-diagnos helt utan utredning och fått den hängande över mig i ca tio år och därmed fick jag heller ingen behandling för min ätstörning då den var en symtom på min asperger. Så nä. Det krävs inga utredningar för att få dessa neuropsykiatriska diagnoser.  Jag sa till och med nej till aspergerutredning då jag inte ansåg att det var aktuellt i mitt fall. Men ja nu sitter  jag ändå med en diagnos som kommer att ställa till det mer än det hjälper mig. Och tydligen går det inte att bli av med en NPF-diagnos som man en gång fått heller.

Svar:

Hej!

Det låter mycket udda som du beskriver. Om det är tio år sen, kan jag inte stå för hur förfarandet för utredning av Asperger var då - men neuropsykiatriska diagnoser är inget man kastar runt utan mycket noggrann neuropsykiatrisk utredning. Det går absolut att bli av med en Asperger-diagnos, men då behövs ny utredning. Om den nya utredningen visar att diagnoskriterierna inte uppfylls, plockas AS-diagnosen bort. Diagnosen ska vara en hjälp för individen vad gäller självförståelse, behandling och stöd. Tråkigt att höra att det inte har varit så för dig!

/Anne


Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Chatt om neuropsykiatrisk utredning. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.