Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Diagnostik av adhd

Symtom på adhd är inte alltid uppenbara när barnet är på läkarmottagningen. Barn och unga vuxna med adhd kämpar ofta med sin självbild, besvärliga relationer till andra människor och dåliga prestationer i skolan eller på arbetet.

Uppdaterad den: 2017-02-07

Annons

Det finns inget enkelt test för att konstatera adhd, vilket gör det svårt att ställa en säker diagnos. Men en rad olika undersökningar kan bidra till att skilja adhd från inlärningssvårigheter och stämningsstörningar. Därför är det viktigt att läkaren vet och är tränad i hur diagnosen ska ställas. Bland annat är det helt avgörande att läkaren inhämtar information både från föräldrarna och från lärarna i skolan.

Diagnostik av adhd hos barn

När man ska bedöma om ett barn har adhd börjar man vanligen med en hälsoundersökning och ett samtal om hur det går för barnet i skolan och hur hen uppför sig hemma. Hur är barnets medicinska tillstånd? Har barnet haft speciella sjukdomar? Läkaren måste utesluta andra förklaringar.

Många medicinska tillstånd kan likna adhd, till exempel:

 • Inlärningssvårigheter.
 • Stämningsstörningar.
 • Epilepsi. 
 • Skador till följd av alkoholmissbruk hos mamman under graviditeten.
 • syn- och hörselsproblem.
 • Tourettes syndrom – en neurologisk sjukdom som karakteriseras av tvångsmässiga kroppsrörelser och vokala utbrott.

Eftersom symtomen på adhd inte alltid är uppenbara när barnet är på läkarmottagningen, kan läkaren eller andra som ansvarar för utredningen även använda sig av ett frågeformulär för att på bästa sätt kartlägga barnets problem.

Hälsoundersökningen innebär även att kontrollera om barnet har:

 • Inlärningssvårigheter
 • Språkproblem
 • Depression
 • Ångest
 • Sömnstörningar

Dessa och andra åtföljande tillstånd finns hos ungefär en tredjedel av alla barn med adhd.

Om det finns starka misstankar om adhd hänvisar många läkare till en psykolog eller psykiater för ytterligare utredning eller behandling.

I de flesta fall behövs inga bilddiagnostiska undersökningar av hjärnan. Även om hjärnförändringar hos barn med adhd har kunnat hittats, är detta inte något pålitligt sätt att ställa diagnos på adhd.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.