Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Adhd – när bör man söka medicinsk hjälp?

Innan man ställer diagnosen adhd eller påbörjar behandling är det helt avgörande att en noggrann bedömning görs av barnet och att man utesluter andra förklaringar.

Uppdaterad den: 2017-02-07

Annons

På senare tid har man sett en ökning av antalet adhd-fall. Man tror att en del av orsaken till denna ökning är att adhd har fått ökad uppmärksamhet i media. Detta har i sin tur lett till att fler föräldrar vänder sig till sjukvården för att få hjälp. Det betyder samtidigt att fler barn med adhd får den behandling som behövs. Men det betyder också att risken ökar för att barn som inte har adhd, men som har andra problem, som depression, ångest, inlärningssvårigheter och sömnstörningar, får fel diagnos och behandling.

Vad ska man vara uppmärksam på?

Var uppmärksam på om barnet har svårt att:

  • Koncentrera sig.
  • Sitta stilla.
  • Kontrollera sitt beteende.

Om detta skapar stora problem hemma och i skolan, bör man kontakta en läkare. Läkaren kan göra en grundlig bedömning av barnet eller eventuellt hänvisa till en specialist, till exempel till en barnpsykiater, psykolog eller barnläkare.

Det är helt avgörande att en noggrann bedömning görs av barnet och att man utesluter andra förklaringar, innan man ställer diagnosen eller påbörjar behandling.

Annons
Annons

Svårt att ställa diagnos

Även om förskolebarn i vissa fall visar symtom på adhd, är det ofta mycket svårt att ställa en säker diagnos hos små barn. Det finns risk att utvecklingsproblem kan misstolkas som adhd.

Utvecklingsproblem som:

  • Sen språkutveckling
  • Anpassningssvårigheter

Av denna anledning kan det finnas ett större behov av att småbarn undersöks av en specialist än när det gäller större barn.

Uppföljning under behandling

Barn med besvärlig adhd kräver god uppföljning från sjukvården. Barn som behandlas med mediciner, det vill säga barn med uttalade besvär, bör regelbundet gå på läkarkontroll. Det är vanligt att rekommendera kontroll en gång i halvåret. Det kan även vara aktuellt att testa barnet igen med några års mellanrum, beroende på ålder och hur bra det går för barnet.

Biverkningar av medicinerna kan förekomma och är också en anledning att kontakta läkare.

Exempel på sådana biverkningar är:

  • Aptitlöshet
  • Sömnsvårigheter
  • Ökad irritabilitet

Över tid kommer en del av barnen, som använder mediciner att gå ned i vikt. Detta är också en av anledningarna till att det är viktigt med kontroller.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.