Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: AST / Asperger / Autism och medicinering mot symptomer

Hej!

AST / autism / Aspergers går för närvarande inte att "bota", men jag läste två vetenskapliga studier där man med framgång förbättrat AST-personers uppförande genom att ge dem intranasalt oxytocin. Går det att få recept utskrivet? I och med att oxytocin är ett naturligt förekommande ämne i kroppen och studierna gav ett mycket positivt resultat skulle jag vilja prova det själv. I bästa fall fungerar det. I värsta fall får det ingen effekt. Oxytocin säljs på apoteket som syntocinon nässpray. men det krävs recept och skrivs enligt FASS ut till mammor för att sätta igång amning, men det står också att "Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde[...]". Kan jag få syntocinon utskrivet av läkare? Med vänliga hälsningar 28-åringen (Biol Psychiatry 201067692-694) "Intranasal Oxytocin Improves Emotion Recognition for Youth with Autism Spectrum Disorders")

Svar:

Hej!

Det är en intressant fråga du tar upp. Eftersom du läst in dig lite på ämnet vet du naturligtvis att oxytocin är ett hormon som är viktigt för att få igång amningen hos mammor men som också anses ha stor betydelse för att skapa välbefinnandet, reducera stressnivåerna och öka intresset (och därmed kanske i förlängningen förmågan) till socialt samspel. På det sättet skulle det kunna ha betydelse för att öka funktionsförmågan hos personer med autismspektrumstörning / AST / Asperger.

Det finns ingen indikation för ett sådant användningsområde idag, men en läkare kan givetvis överväga att skriva ut recept på en medicin ändå om förskrivningen kan motiveras och den kan förväntas göra mer nytta än skada, om vi uttrycker det så. Problemet i det här fallet är att oxytocin är ett naturligt förekommande hormon hos alla människor (och däggdjur), om än med individuell variation.

Problemet med att tillföra ett hormon eller ett ämne som ökar de egna halterna av detta hormon är att det endast leder till temporära förändringar eftersom kroppen har en inbyggd autoreglering.

Man kan därför förvänta sig att det efter en tillfällig uppgång av hormonhalterna det sker en utplaning med tiden, eftersom kroppen själv reglerar ned den egna produktionen. Man får i så fall tänka sig en kronisk medicinering med hormonet ifråga, och det är tveksamt om det är tillrådligt ur medicinsk synvinkel. Det finns andra sätt att öka oxytocinhalterna med hjälp av olika positiva aktiviteter och stimuli.

Jag vet inte om du läst något om Kerstin Uvnäs Mobergs forskning om oxytocinet och dess verkan. Hon är professor i fysiologi och har forskat i ämnet under många år. Hon har en hel del kloka saker att säga, och du hittar henne säkert lätt på nätet.

Med vänliga hälsningar

Läs mer om Aspergers syndrom »

Läs mer om Autism och diagnoser inom autismspektrum »

 

 


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.