Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Autism – symtom och tecken

Autism ger vanligen symtom vid 1,5–3 års ålder. Typiska symtom är bland annat att barnet uppför sig annorlunda, drar sig tillbaka och har mindre kontakt med omvärlden.

Uppdaterad den:

Annons

Autism tillhör autismspektrumtillstånden och är en utvecklingsavvikelse som kan upptäckas hos små barn från 1,5 till 3 års ålder. Tillståndet kännetecknas av att barnet drar sig tillbaka och förlorar kontakten med omvärlden, det utvecklar inte språket och uppför sig annorlunda. Barnet utför ofta upprepade och stereotypa aktiviteter.

Symtom och tecken på autism

Barnet kan verka normalt de första månaderna i livet. Sedan kan föräldrarna märka att barnet reagerar mindre på andra människor, även på dem själva. Det mest framträdande kännetecknet på autism är bristande sociala färdigheter. Barnet bryr sig inte om omvärlden lika mycket som andra barn. Tillståndet påverkar även språk och beteende. Autism kan medföra att barnet har många olika symtom och tecken inom tre huvudområden och de uppträder med olika allvarlighetsgrad, se nedan.

Om ditt barn är autistiskt, kan du känna igen följande tecken när det gäller sociala färdigheter, språk och kommunikation samt beteende:

Sociala färdigheter

 • Reagerar inte på sitt namn.
 • Undviker ögonkontakt.
 • Vill inte bli upplyft och kelad med – skriker för att bli nedsatt.
 • Verkar vara omedveten om andras känslor.
 • Vill leka ensam – drar sig tillbaka i sin egen värld eller är tillsammans med andra på ett påfallande märkligt sätt.

Språk

 • Börjar prata senare än andra barn.
 • Förlorar förmågan att säga ord och meningar som det tidigare kunde säga.
 • Pratar med en onormal ton eller rytm.
 • Kan inte inleda eller hålla igång ett samtal.
 • Kan upprepa ord och meningar, men förstår inte hur de ska användas.

Beteende

 • Gör upprepade rörelser, som att stå och gunga med kroppen eller vrida händerna.
 • Utvecklar särskilda vanor och ritualer.
 • Blir störd av minsta ändring i rutiner och vanor, till exempel att man flyttar på ett föremål som barnet har satt fram.
 • Kan vara självskadande, till exempel dunka huvudet i väggen eller bita sig själv.
 • Hyperaktivitet.
 • Kan bli fascinerad av delar av ett föremål, till exempel hjulet på en leksaksbil eller kanske smak eller lukt av bilen.

Många barn med autism har även en utvecklingsstörning, något som gör att de är sena med att skaffa sig nya kunskaper och färdigheter. Vissa barn med autism har dock normal till hög intelligens. Dessa barn lär sig snabbt, men har svårt att kommunicera och använda det de vet i vardagslivet och anpassa sig i sociala situationer.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons