Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Autism – behandling

Målet för behandling vid autism är att främja barnets utveckling. Det handlar både om träning av färdigheter och om att förebygga utveckling av problembeteenden. Här kan du läsa mer om olika åtgärder och behandlingsmetoder.

Uppdaterad den: 2017-02-14

Annons

Det finns ingen botande behandling vid autism. Behandlingen inriktas därför på att träna vissa färdigheter och hantera och förebygga problembeteenden. Målet med behandlingen avgörs av barnets ålder och det enskilda barnets speciella behov.

Behandlingsmål

De som behandlar barnet koncentrerar sig på att:

 • Stimulera inlärning av färdigheter i kommunikation och språk.
 • Bygga på och vidareutveckla starka sidor hos barnet.
 • Förhindra förlust av färdigheter och träning i att klara saker själv.
 • Behandla andra samtidiga tillstånd, till exempel epilepsi.
 • Se till att föräldrarna får nödvändig avlastning och ekonomiskt stöd.
Annons
Annons

Åtgärder

Behandlingen omfattar i regel följande åtgärder:

 • En barnpsykiater eller pediatriker inom habilitering har ansvar för att diskutera diagnos, prognos och behandling med föräldrarna.
 • Habilitering av barnet – ett livslångt program för utbildning, arbete, fritid och bostad.
 • Erbjudande till syskon om psykosocial hjälp och stöd.
 • Förmedling av information om intresseorganisationer och liknande.
 • Epilepsi, syn- och hörselnedsättning och andra medicinska tillstånd remitteras till relevant specialist.
 • Erbjudande till familjen om genetisk vägledning.

Beteendeterapi

I beteendeterapin används metoder som främjar inlärningen av färdigheter som ska hjälpa barnet att kunna utföra enkla saker själv. Terapeuten tränar också upp barnets sociala färdigheter och språk. Eftersom barn lär sig snabbast och mest effektivt när de är små, bör denna behandling börja så tidigt som möjligt.

Annons
Annons

Läkemedelsbehandling

Läkemedel hjälper inte mot autism. Men de kan vara användbara för behandling av andra tillstånd hos barnet. Det är inte ovanligt att barn med autism även har ADHD, vilket kan behöva behandlas med centralstimulantia. Och ibland kan det vara bra att ge mediciner som ökar barnets utbyte av sin beteendebehandling. Det kan handla om så kallade betablockerare mot ångest, aggression och självdestruktivt beteende eller neuroleptika mot allvarliga orostillstånd och psykotiska epidoder. Det kan också finnas behov av läkemedel som förbättrar sömnen (till exempel melatonin eller antihistaminer).

Hur mycket hjälper behandlingen?

Vilken effekt behandlingen får beror delvis på hur allvarligt barnets tillstånd är. Vissa barn med autism kan klara sig bra med stöd och förståelse från omgivningen. För de barn med autism som dessutom har intellektuella funktionshinder ser prognosen annorlunda ut. Men även barn med stora funktionsnedsättningar får bättre funktion med behandling än utan.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons