Autism och kosthållning

Betydelsen av kostomläggning vid autism är ett kontroversiellt ämne, där experterna inte är eniga.

Uppdaterad den: 2013-01-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Många studier har genomförts baserat på misstankar om att barn med autism har brister relaterade till vitaminer, mineraler eller andra kostfaktorer. Forskarna kan dock inte dra några klara och entydiga slutsatser om kostens betydelse. Många har hävdat att vissa vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott är till nytta vid autism. Även om få av dessa observationer stöds av vetenskapliga studier, vittnar vissa föräldrar och läkare om symtomförbättringar hos barn som har fått vissa tillskott.

Vitaminer

Vitamin B är det kosttillskott som har studerats mest ingående hos personer med autism. Vitamin B är egentligen en grupp vitaminer som bland annat är nödvändiga för reglering av nervsystemet. En rad studier har genomförts med tillskott av vitamin B och magnesium. En översikt över genomförda studier publicerades 2005. En genomgång gjordes av alla tidigare studier och man hittade bara tre studier som uppfyllde kraven på god kvalitet. Totalt ingick 33 patienter i studierna. Den ena studien fokuserade på barn med genomgripande störning i utvecklingen och symtom som kan påminna om allvarlig epilepsi. Åtta patienter deltog. Det visade sig att barnen som fick aktivt läkemedel fick en liten förbättring i IQ. Trots att många studier har publicerats, är det få studier som håller god kvalitet. Förbättringen som observerades i IQ gäller en mycket liten undergrupp av barn med autism. Med tanke på att det handlar om så få studier och så få patienter, kan man inte säga att denna typ av kost har någon säker effekt. Man kan inte heller säga något om eventuella skadliga effekter av sådan kost.

Som förälder rekommenderas man att diskutera användning av sådana tillskott med barnets behandlingsteam. Rekommendationen är att inhämta råd från experter på kosthållning. Även om vitaminer, mineraler och många andra kosttillskott är viktiga för kroppsfunktioner, så kan vissa av dem vara farliga om de tas i för höga doser.

Annons
Annons

Omläggning av kosten

Detta är ett kontroversiellt ämne och det råder inte internationell enighet om betydelsen av kostomläggning.

I Norge har mycket forskning bedrivits på kostens betydelse vid autism (Reichelt med medarbetare). Observationer har gett misstanke om att gluten och kasein från komjölk kan ha betydelse för utveckling av autism. Gluten finns i våra vanligaste sädesslag: vete, råg, korn och havre. Kasein är ett mjölkprotein. Det finns en teori om att dessa proteiner är centrala i utvecklingen av autism. Enligt denna teori bryts matproteinerna gluten, gliadin och kasein ned ofullständigt i tarmen. Detta leder till att biologiskt aktiva peptider (mindre bitar av dessa proteiner) kommer över i blodomloppet och de kan bland annat påverka hjärnan. Sådana peptider kan spåras i urinen hos vissa barn med autism. Vissa forskare tror att dessa peptider, tillsammans med så kallade serotoninupptagsstimulerande faktorer, är avgörande för utvecklingen av autism. Genom att utesluta dessa ämnen ur kosten undviker man de skadliga effekterna.

I en genomgång av utförda studier från 2008 hittade man totalt två studier av god kvalitet som publicerats sedan 1965. Totalt ingick 35 patienter i dessa studier. Tre artiklar gavs ut baserade på dessa två studier. Den ena studien visade en mycket liten, men mätbar, förbättring av bland annat social isolering och förmåga att kommunicera. Den andra studien fann ingen skillnad mellan de två grupperna. Slutsatsen är att man inte kan säga att denna typ av kost har någon säker effekt, med tanke på att det rör sig om så få patienter. Man kan inte heller säga något om eventuella skadliga effekter av sådan kost.

Annons
Annons

Om man vill pröva en behandling av denna typ på sitt barn bör man diskutera det med behandlingsteamet. Man bör ta hjälp av en expert för att säkerställa att barnet får en fullvärdig kost när man tar bort födoämnen.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons