Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Autism – prognos

Prognosen vid autism varierar. Vissa barn med autism får en viss förbättring av symtom och tecken när de blir äldre. Andra kan upplevas bli sämre.

Uppdaterad den:

Annons

Prognos

Hos en del barn med autism förbättras symtom och tecken på diagnosen allteftersom de blir äldre. Man räknar med att 10–15 %, vanligen de med de minst allvarliga symtomen, kan leva ett förhållandevis normalt eller näst intill normalt liv som vuxna. Ytterligare 15–20 % kan klara sig bra med regelbunden hjälp. Andra visar däremot föga förbättring i språk och sociala färdigheter och i vuxen ålder kan deras beteendeproblem förvärras. Dessa personer behöver livslångt omhändertagande.

Annons
Annons

Hur kan ett barn med autism påverka resten av familjen?

Att ha ett barn med autism kan innebära en stor belastning och stress för föräldrar, övrig familj och för relationen. Det kan hjälpa att dela tankar, bekymmer och frustration i stödgrupper med andra familjer som har barn med autism.

Patientförbundet Autism- och Aspergerförbundet arbetar med dessa problem.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons