Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Frågor om Tysabri

Hej. Får sedan ett halvår behandling med Tysabri. Nu undrar jag följande: 1. Gabapentin och Tysabri, är det okej att ta dem ihop? Läste att Gabapentin sänker antalet vita blodkroppar och att man blir mer infektionsbenägen. 2. Med tanke på risken för PML hade jag tänkt ta uppehåll från Tysabrin för att förhoppningsvis minimera risken, har nu läst att man kan få fler och kraftigare skov än man hade innan vid ett sådant uppehåll. Stämmer detta och hur kan man göra för att motverka det. Tål inte CARB-mediciner.

Svar:

Hej,

1. Det finns inga risker med att kombinera Tysabri och Gabapentin. Gabapentin används vid MS fr.a. som behandling av neuropatisk smärta och behandlingen är även beprövad under pågående Tysabribehandling.

Tysabri hämmar de vita blodkropparnas möjlighet att ta sig igenom blodkärlens väggar. Därmed förhindras de att ta sig in till hjärna och ryggmärg vilka är målorganen för immunsystemets attack vid MS.

Antalet vita blodkroppar i blodcirkulationen ökar därför något vid Tysabribehandling. Gabapentin kan ge upphov till sänkning av vita blodkroppar. Denna är som regel beskedlig och utgör vanligtvis inte något hinder för behandlingen.

Kombinationen Tysabri och Gabapentin utgör ingen nämnvärd ökning av infektionsbenägenheten jämfört med den beskedliga ökningen som råder vid enbart Tysabribehandling.

2. Den hämmande effekten på sjukdomsaktiviteten upphör vid utsättning av Tysabri. När behandlingen avslutas tar det ca 3-6 månader innan skovaktivitet och antalet nya härdar i hjärnan ökar till samma nivåer som innan Tysabribehandlingen påbörjades.

Risken för PML är ca 1/1000 behandlade individer. Under nästa år kommer en antikroppstest för JC virus kunna erbjudas de som står på Tysabri. JC virus är den virusinfektion som orsakar PML. Vid negativt resultat kommer risken för PML vara nästan obefintlig.

Det viktigaste skyddet mot PML och dess komplikationer är emellertid att noggrant rapportera eventuellt nya neurologiska symtom till den behandlande neurologen.

Tidig upptäckt och behandling av PML minskar risken för allvarliga komplikationer av sjukdomen. Under kommande år kommer nya MS behandlingar, inklusive tablettbehandlingar, finnas tillgängliga som alternativa behandlingar till de nu etablerade MS behandlingarna.

Med vänliga hälsningar,


Netdoktors fakta om behandling av MS »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Finns det det någon behandling för sekundär progressiv ms?

2021-05-5 | 11:56

av Anders Svenningsson

Depression, körkort

2021-05-12 | 17:47

av Anders Svenningsson

Bromsläkemedel vid MS

2021-05-13 | 07:28

av Anders Svenningsson

Huden på vänster sida är bedövad - symtom på ms?

2021-05-15 | 07:09

av Anders Svenningsson

MS - aldrig träffat något MS-team

2021-05-26 | 09:31

av Anders Svenningsson

Bältros utv till MS?

2021-05-31 | 13:19

av Anders Svenningsson

Vaccin mot corona och MS

2021-05-5 | 11:54

av Anders Svenningsson

Fatigue benen

2021-06-2 | 10:40

av Anders Svenningsson

Mer smärta, hjärntrötthet, sämre balans – sekundär progressiv fas vid ms?

2021-05-19 | 12:14

av Anders Svenningsson

MS och yrsel

2021-05-19 | 13:53

av Anders Svenningsson

MS liknande sjukdomar

2021-06-2 | 10:15

av Anders Svenningsson

RA och systemisk skleros och ospecifika plack

2021-05-25 | 15:06

av Anders Svenningsson

Diagnostisering av MS

2021-05-26 | 12:43

av Anders Svenningsson

Modafinil 100 mg hjärntrötthet

2021-05-26 | 12:58

av Anders Svenningsson

Blir man alltid av med sitt körkort om man har fått diagnosen MS?

2021-05-28 | 10:09

av Anders Svenningsson


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.