Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Några frågor runt Tysabri

Hej. Får sedan ett halvår behandling med Tysabri. Nu undrar jag följande: 1. Gabapentin och Tysabri, är det okej att ta dem ihop? Läste att Gabapentin sänker antalet vita blodkroppar och att man blir mer infektionsbenägen. 2. Med tanke på risken för PML hade jag tänkt ta uppehåll från Tysabrin för att förhoppningsvis minimera risken, har nu läst att man kan få fler och kraftigare skov än man hade innan vid ett sådant uppehåll. Stämmer detta och hur kan man göra för att motverka det. Tål inte CARB-mediciner.

Svar:

Hej,

1. Det finns inga risker med att kombinera Tysabri och Gabapentin. Gabapentin används vid MS fr.a. som behandling av neuropatisk smärta och behandlingen är även beprövad under pågående Tysabribehandling.

Tysabri hämmar de vita blodkropparnas möjlighet att ta sig igenom blodkärlens väggar. Därmed förhindras de att ta sig in till hjärna och ryggmärg vilka är målorganen för immunsystemets attack vid MS.

Antalet vita blodkroppar i blodcirkulationen ökar därför något vid Tysabribehandling. Gabapentin kan ge upphov till sänkning av vita blodkroppar. Denna är som regel beskedlig och utgör vanligtvis inte något hinder för behandlingen.

Kombinationen Tysabri och Gabapentin utgör ingen nämnvärd ökning av infektionsbenägenheten jämfört med den beskedliga ökningen som råder vid enbart Tysabribehandling.

2. Den hämmande effekten på sjukdomsaktiviteten upphör vid utsättning av Tysabri. När behandlingen avslutas tar det ca 3-6 månader innan skovaktivitet och antalet nya härdar i hjärnan ökar till samma nivåer som innan Tysabribehandlingen påbörjades.

Risken för PML är ca 1/1000 behandlade individer. Under nästa år kommer en antikroppstest för JC virus kunna erbjudas de som står på Tysabri. JC virus är den virusinfektion som orsakar PML. Vid negativt resultat kommer risken för PML vara nästan obefintlig.

Det viktigaste skyddet mot PML och dess komplikationer är emellertid att noggrant rapportera eventuellt nya neurologiska symtom till den behandlande neurologen.

Tidig upptäckt och behandling av PML minskar risken för allvarliga komplikationer av sjukdomen. Under kommande år kommer nya MS behandlingar, inklusive tablettbehandlingar, finnas tillgängliga som alternativa behandlingar till de nu etablerade MS behandlingarna.

Med vänliga hälsningar,


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg