Tack, din e-post har sparats!
Tack, din e-post har sparats!

 

Enkätundersökning om Parkinsons sjukdom 

Syftet med den här undersökning är att öka kunskapen om vården för personer med Parkinsons sjukdom. Vi vill förstå hur vårdsystemet fungerar för er patienter, om lagstadgade skyldigheter efterlevs av vården och om det finns områden inom hälso- och sjukvården för Parkinsons sjukdom som kan förbättras.

Följande personer kan delta i enkätundersökningen: 

  • Personer som har Parkinsons sjukdom 

  • Personer som är närstående till någon med Parkinsons sjukdom 

Starta enkäten

De svar du lämnar är anonyma och kommer användas tillsammans med andra personers svar för att ge ökad kunskap om hur lagar om vårdens skyldigheter efterföljs. All information som Netdoktor samlar in behandlas konfidentiellt. De svar du lämnar kan komma att användas i sammanställningar, i statistiskt syfte, och i sammanfattande rapporter som kan publiceras i form av artiklar. Resultaten kan också  ligga till grund för nya projekt och utbildningar. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.