Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Spermaprov


Uppdaterad den: 2013-01-25

Annons

Vad är ett spermaprov?

Ett spermaprov kan ge information om produktion och transport av spermier (sädesceller) och kan påvisa faktorer med negativ effekt på spermiefunktionen. Det finns ett samband mellan olika mätbara egenskaper hos sperman och sannolikheten för befruktning, men resultaten från spermaanalysen kan inte förutsäga en mans befruktningsförmåga.

Annons
Annons

Hur bildas spermier?

Testikelns anatomi

Spermiebildningen regleras av hormoner. Dessutom är tillväxtfaktorer som produceras lokalt i testikeln viktiga i regleringen av spermiebildningen – spermatogenesen.

Hos människan tar det cirka 75 dagar för en spermie att utvecklas i testikeln. Mognadsprocessen i bitestikeln tar ytterligare två veckor. De sista tre veckorna av spermatogenesen, som kallas spermiogenesen, är temperaturkänsliga. Infektioner som orsakar temperaturökning kan därför påverka den här processen. Spermatogenesen kan också påverkas av olika sjukdomar, miljö- och livsstilsfaktorer samt vissa läkemedel.

När är det aktuellt att lämna ett spermaprov?

Spermaprov lämnas först och främst i samband med utredning av ofrivillig barnlöshet. Dessutom tas spermaprov efter sterilisering för att kontrollera att operationen har varit lyckad. Ibland lämnas spermaprov i samband med kartläggning av yrkes-, miljö- eller behandlingseffekter.

Annons
Annons

Om sperman

Cirka två tredjedelar av sperman (ejakulatet) består normalt av sekret från sädesblåsorna, medan en tredjedel är prostatasekret. Spermierna, vätska från testikeln och körtlar längs urinröret utgör endast några få volymprocent. En stor del av sekretet som kommer från prostatan och sädesblåsorna produceras i samband med ejakulationen och är beroende av graden av stimulering.

Sädesuttömningen (ejakulationen) är en process i flera steg och spermierna utlöses först tillsammans med prostatasekretet. Till slut töms sädesblåsornas sekret ut.

Provtagning

Spermaanalys bör utföras på ett laboratorium som använder standardiserade metoder. Laboratorieprovet fås genom masturbation och förvaras ljust i närvaro av syre.

Spermaanalysen består av att utvärdera antalet spermier, deras rörlighet, levnadsduglighet, utseende, fynd av antikroppar.

Bedömning av provet

Spermaanalysen bör göras tidigt i fertilitetsutredningen. Provsvaret kan vara svårt att tolka och ger inte ett entydigt svar på en mans befruktningsförmåga. Eftersom målet är graviditet och födsel av ett friskt barn bör utredningen betraktas som en gemensam utredning för paret där man alltid måste ta hänsyn till kvinnans ålder.

Läsarfråga: Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt? Läs svaret här från Lars J Norlén, docent i urologi »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.