Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Smärtor, svullnad och kulor i pungen, symtomguide

Symtom från pungen förekommer hos män i alla åldrar. Det kan vara tillstånd som inte kräver behandling till akuta tillstånd som behöver undersökas och/eller behandlas omedelbart.


Uppdaterad den: 2020-03-23

Ont i pungen och testiklarna
Annons

Vad är smärtor, svullnad och kulor i pungen?

 • Smärtor, obehag, olika former av svullnadskänsla eller kännbara förändringar i pungen är förhållandevis vanlig symtom/tecken:
  • De förekomma i alla åldrar
 • Både lindriga, ofarliga och allvarliga tillstånd kan dölja sig bakom dessa symtom/tecken.

Vad består pungen av?

 • De yttre manliga könsorganen består två testiklar, som finns inne i en hudsäck (pungen, skrotum), och penis. Könsorganen är nära förbundna med de manliga urinvägarna. En rubbning i det ena systemet kan ge symtom även i det andra systemet.
 • Varje testikel är en körtel som producerar spermier (sädesceller) och det manliga könshormonet testosteron.
 • En lång slingrande kanal som kallas bitestikeln (epididymis) finns bakom varje testikel. Spermier produceras fortlöpande i varje testikel. Spermier passerar in i bitestikeln där de mognar under ett antal veckor. Vid en utlösning passerar spermierna genom sädesledaren och blandas med vätska från sädesblåsorna (seminalvesiklarna) och prostatan.
Annons
Annons

Vad är orsaken till smärtor, svullnad och kulor i pungen?

Vanligare orsaker som kräver snabb/omedelbar behandling

 • Vriden sädessträng (testikeltorsion, funikeltorsion):
  • Vanligast hos spädbarn och barn 12–18 år, där det relativt ofta uppstår under sömnen
  • Typiska symtom är plötsligt insättande kraftiga ensidiga smärtor, illamående och kräkningar, utan feber. Ibland har det varit perioder med smärta i pungen till och från
 • Inflammation i bitestikeln (epididymit):
  • Förekommer framför allt, men inte enbart, hos sexuellt aktiva män. Kan bero på en sexuellt överförd infektion
  • Kännetecknas av smärta som uppstår långsamt med rodnad och svullnad på en sida av pungen. Smärtan kan stråla upp i magen, och feber, sveda när man kissar och behov av att kissa ofta förekommer 
 • Njurstenar och andra tillstånd i magen kan ge smärtor som strålar ut till pungen.

Vanliga orsaker som kan kräva behandling

 • Vattenbråck (hydrocele):
  • Vätskeansamling i pungen. Förekommer ofta hos nyfödda men försvinner då spontant, medan tillståndet är mer varaktigt hos något äldre män. 
  • Ger ofta inga symtom alls, men obehag, tyngdkänsla, skavkänsla och praktiska problem till följd av ökad volym förekommer
 • Spermiecysta (spermatocele):
  • Förekommer ofta bland vuxna män. Beror på att det bildas små cystor fyllda med sperma i bitestikeln
  • Finns ofta på toppen av bitestikeln där man kan känna en kulformad svullnad på cirka 1 cm i diameter. Ger i regel inga andra besvär än oro
 • Pungåderbråck (varikocele):
  • Åderbråck i pungen som kan uppstå i puberteten och som förekommer hos i övrigt friska, vuxna män. Beskrivs ofta som en påsa med maskar och svullnaden försvinner ofta när man ligger ned
  • Sitter oftast på vänster sida och ger sparsamt med symtom – tyngdkänsla, ömhet, smärta uppträder endast hos 20 %
 • Ljumskbråck:
  • Hos barn och unga vuxna beror tillståndet på en medfödd svaghet i bukväggen. Hos äldre män är orsaken ofta tunga lyft eller andra tillstånd som ger högt tryck inuti bukhålan
  • En kula som blir synlig när man står, hostar eller pressar ut magen på annat sätt
  • Tillståndet ger i regel inga smärtor, med undantag för inklämt bråck som kan ge akut smärta, illamående och/eller kräkningar. Lyckligtvis är det sällsynt vid ljumskbråck

Orsaker som vanligtvis inte kräver behandling

 • Vridning av appendix testis, en liten del av testikeln som inte har någon funktion längre:
  • Ganska vanligt tillstånd
  • Ger akuta smärtor i pungen med svullnad och ibland en blå missfärgning
  • Förekommer framför allt något yngre pojkar med högst förekomst hos pojkar som är runt 10–11 år
 • Inflammation i blodkärlen (Henoch-Schönleins purpura):
  • Mer än 90 procent av fallen är barn under tio år. Vanligast är tillståndet i åldern fyra till sex år.
  • Den typiska symtombilden består av utslag, ledsmärtor, magsmärtor och njurinflammation (blod och/eller protein i urinen). Hos 10–15 % av patienterna som är pojkar uppstår smärtor och svullnad i pungen
 • Långvarig smärta i testiklar:
  • Långvariga smärtor i en eller båda testiklarna utan tecken på någon annan bakomliggande sjukdom. Det kan börja efter en operation eller skador på pungen/testiklar
  • Förekommer oftast hos stressade män med sociala problem eller problem på arbetsplatsen

Sällsynta orsaker som kräver omedelbar behandling

 • Skador av testikeln:
  • Beror i regel på en direkt skada mot pungen/testikeln, ofta i samband med idrott eller i trafiken
  • Smärta som uppstår snabbt efter ett slag eller skada mot pungen med illamående och kräkning kan tala för en mer allvarlig orsak
 • Infektion i mjukdelar:
  • Nekrotiserande fasciit är en sällsynt bakteriell inflammation (infektion) som kan förstöra hud och underliggande vävnad (bindvävnad, underhudsfett, muskler och muskelhinnor)
  • Personen har ofta svår smärta, rodnad, svullnad och feber
 • Testikelcancer:
  • Förekommer oftast bland män i 20–40-årsåldern
  • Ger ofta inga smärtor men i vissa fall kan det ske en blödning som ger akut smärta. Vissa personer har upplevt obehag eller tyngdkänsla, eller känt en förhårdnad i pungen

När ska man söka vård?

 • Vid akuta, starka smärtor bör man kontakta vården omedelbart. Ibland behövs en snabb åtgärd för att rädda testikelns funktion. 
 • Vid en okänd förhårdnad i pungen bör man kontakta vården omedelbart. 
 • Vid mindre besvär är det bra att bli undersökt för att få en diagnos ställd, men det brådskar inte.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har du haft besvär? Hur började besvären?
 • Vid akuta smärtor:
  • Kom smärtorna helt plötsligt eller kom de gradvis?
  • Har du (haft) feber?
  • Har du problem med att kissa?
  • Känner du dig sjuk?
  • Har du skadat pungen/pungkulorna, till exempel genom ett slag/en spark mot skrevet, inom de senaste dagarna?

Undersökningar

 • Undersökningen koncentrerar sig i regel på pungen med testiklarna och bitestikeln. Undersökaren känner på strukturerna för att bedöma storlek och konsistens. Det är vanligt att det gör lite ont. Huden inspekteras. Man kan skrapa med en vass penna eller annat liknande föremål för att se om testikeln dras upp mot buken (reflex). I vissa fall lyser man upp pungen med en ficklampa som pressas mot huden i ett mörkt rum – om pungen är genomskinlig tyder det på ett vattenbråck.
 • Vid akuta besvär kan det vara aktuellt att ta ett blodprov för att få klarhet i om det föreligger en inflammation.
 • Bedömningen av urinen ingår ofta. Ibland tas prover för att påvisa eller utesluta en sexuellt överförbar infektion.
 • Vid oklarhet, och särskilt om det föreligger vriden testikelsträng eller tumör, är det nödvändigt med en ultraljudsundersökning.

Remiss

 • Vid misstanke om vriden testikelsträng bör den drabbade komma till en akutmottagning snarast. Ibland behövs en akut operation för att ställa diagnosen och/eller för att behandla tillståndet. 
 • Vid oklar diagnos kan man skicka en remiss till en urolog för vidare utredning. 

Läsarfråga: Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt? Läs svaret här från Lars J Norlén, docent i urologi »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.