Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Förstorade bröst hos pojkar och män, symtomguide

Över hälften av alla pojkar upplever övergående förstoring av ett eller båda brösten i puberteten.


Uppdaterad den: 2014-11-06

Annons

Vad är förstorade bröst hos pojkar och män?

 • Förstoring av det ena eller båda brösten hos män på grund av ökad körtelvävnad, kallas på fackspråk för gynekomasti.
 • Förstorade bröst hos män och pojkar kan även bero på ökad mängd fett, tillståndet kallas då för lipomasti eller pseudogynekomasti.

Förekomst

 • Gynekomasti förekommer övergående hos över hälften av pojkarna i puberteten medan förekomsten bland vuxna är mindre än 1 %.

Bedömning av förstorade bröst hos pojkar/män

 • Är ofarligt och övergående hos de flesta pojkar i puberteten.
 • Hos vuxna kan orsaken vara en sjukdom.
Annons
Annons

Vad är orsaken till förstorade bröst hos pojkar och män?

Vanliga orsaker som vanligtvis inte kräver behandling

 • Fysiologisk gynekomasti:
  • Är ett normalt fenomen hos nyfödda pojkar och i ungdomsåren.
  • Försvinner spontant inom fyra veckor hos nyfödda.
  • Över hälften av alla pojkar får gynekomasti. Det typiska förloppet är att det börjar i 13–14-årsåldern
  • Inga symtom eller fynd i övrigt, och för de flesta går tillståndet tillbaka spontant utan behov av åtgärder
 • Ihållande pubertal gynekomasti:
  • Fysiologisk gynekomasti hos ungdomar går i regel tillbaka inom loppet av sex månader till två år efter debuten
  • Om symtomen består efter två år eller efter 17-årsåldern bör det utredas
  • Användning av läkemedel eller narkotika associerade med gynekomasti eller underliggande sjukdom, är de vanligaste orsakerna till icke-fysiologisk gynekomasti
  • Om ingen annan orsak påvisas och patienten önskar behandling kan man ge östrogenhämmande medel eller remittera till kirurg

Vanliga orsaker som kan kräva behandling

 • Orsakat av läkemedel:
  • Näst efter ihållande pubertal gynekomasti är läkemedels- eller narkotikaanvändning de vanligaste orsakerna till icke-fysiologisk gynekomasti
  • Vanliga orsaker är läkemedel som neuroleptika, antiretrovirala medel och antiandrogener som används för prostatacancerbehandling, samt spironolakton. Om man slutar ta den här typen av läkemedel leder det till att bröstvävnaden normaliseras inom tre månader
 • Narkotikamissbruk:
  • Anabola steroider ger ofta bestående gynekomasti
  • Användning av marijuana, heroin och amfetamin kan också ge bestående gynekomasti
 • Skrumplever:
  • Hög alkoholkonsumtion är den vanligaste orsaken
  • Vanliga symtom är kraftlöshet och klåda. Det kan uppstå hudförändringar som är typiska för alkoholister. Hos vissa blir brösten förstorade

Sällsynta orsaker som kan kräva behandling

 • Primär hypogonadism, till exempel Klinefelters syndrom:
  • Sällsynt, men bör alltid misstänkas hos en ungdom med ihållande pubertal gynekomasti
  • Pojkens längd är kortare än avståndet mellan utsträckta händer
  • Små testiklar. Frånvaro av sekundära könsegenskaper. Gynekomasti kan var det enda tecknet
 • Hög ämnesomsättning, hypertyreos:
  • Typiska symtom är hjärtklappning, trötthet, nervositet, irritabilitet, viktminskning trots god aptit, svettningar och värmeintolerans, ögonsymtom och hos vissa förstorade bröst
 • Testikelcancer:
  • Kan leda till nedsatt produktion av manliga könshormoner
  • Upptäckt av en fast, oftast oöm kula i testikeln. Hos vissa kan brösten bli förstorade
 • Binjurecancer:
  • Sällsynt tillstånd som ger skrumpna testiklar, nedsatt sexualdrift och hos vissa förstorade bröst
 • Kronisk njursvikt.
 • Bröstcancer hos män. Män med Klinefelters syndrom löper 16–30 gånger ökad risk jämfört med andra män.

När ska man söka vård?

 • Vid osäkerhet om vad orsaken kan vara och framträdande symtom bör man kontakta sjukvården.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har det förekommit?
 • Använder du läkemedel, anabola steroider, narkotika eller alkohol som kan ha orsakat tillståndet?
 • Har du några andra sjukdomar?

Undersökningar

 • Allmän organundersökning med särskild vikt på brösten, hjärtat, magen (levern) och pungen/testiklarna.
 • Blodprover kan vara aktuella i utredningen, särskilt hormonprover.
 • Beroende på om det finns misstanke om underliggande sjukdom kan det bli aktuellt med olika former av bilddiagnostik.

Remiss

 • Om diagnosen är oklar.

Läsarfråga: Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt? Läs svaret här från Lars J Norlén, docent i urologi »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.