Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Skador på urinröret hos män

Urinröret, eller uretra, är den del av urinvägarna som går från urinblåsan och ut genom penis på män. Urinröret kan skadas i olika grad vid mindre ingrepp, som när man sätter urinkateter, och vid fall- eller trafikolyckor.


Publicerad den: 2013-01-24

Annons

Vad är en skada på urinröret hos män?

Skada på urinröret, eller uretra, kan uppstå vid olika typer av olyckor. Urinröret är den del av urinvägarna som går från urinblåsa och ut genom penis.

Annons
Annons

Symtom

Vid skador på urinröret kan man få svårt att kissa och det kan blöda från urinröret. Vid allvarligare olyckor finns ofta benbrott och skador på andra organ samtidigt.

Orsak

Skador på främre uretra kan orsakas av olyckor då penis pressas mot blygdbenet i samband med ett fall, efter en skada mot skrevet (till exempel om man slår i cykelstången) eller en direkt spark. Skadan kan missas i vissa fall och upptäcks först efter många år när det bildats ärrvävnad och en förträngningi urinröret. Större skador kan ske vid trafikolyckor eller fall från hög höjd. Skador kan också uppstå i sjukvården när man för in instrument i urinröret, till exempel vid insättning av kateter och vid kirurgiska ingrepp i urinröret.

Annons
Annons

Diagnos

En röntgenundersökning av urinröret (retrograd uretrografi), då kontrastvätska sprutas in via urinrörsöppningen är den viktigaste undersökningen. Undersökningen kan visa om urinröret har skadats och var skadan sitter.

Behandling av uretraskada

Vid skada på urinröret behöver urinen ledas en annan väg än genom urinröret så att urinröret får läka och så urin inte läcker ut i vävnaden. Ofta gör man det genom att sätta en urinkateter, en plastslang direkt i urinblåsan (så kallad suprapubiskateter). Skadan behöver sedan ofta opereras.

Prognos

Prognosen är bra vid rätt behandling. Utan behandling kan man få förträngning i urinröret och problem med urinering.

Problemet kan uppstå om man missar skadan och den senare förvärras i samband med att urinkateter sätts om man inte känner till detta. 

Läsarfråga: Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt? Läs svaret här från Lars J Norlén, docent i urologi »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.