Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Peniscancer

Peniscancer drabbar oftast äldre män.


Uppdaterad den: 2021-08-06

Annons

Vad är peniscancer?

Peniscancer drabbar oftast äldre män, antalet fall börjar stiga runt 50–60 årsåldern. Det är en ovanlig cancerform, i Sverige diagnostiseras cirka två nya fall av peniscancer per 100 000 män och år.

Annons
Annons

Symtom

De första tecknen på peniscancer är kvarstående symtom i form av svårläkt sår, röda områden, förhårdnad eller illaluktande flytningar från en trång förhud. Ofta sitter cancerförändringen på ollonet. Det kan också finnas återkommande blödningar och/eller smärta från förändringen. Om dessutom förstorade lymfkörtlar i ljumskarna finns stärks misstanken och peniscancer.

Orsak

Det finns några kända faktorer som ökar risken för peniscancer. Utöver hög ålder är förhudsförträngning, så kallad fimos, en riskfaktor. Man har sett att förekomsten av peniscancer är lägre bland män som har blivit omskurna som barn. Det är också känt att humant papillomvirus (HPV) är kopplat till peniscancer, liksom tidig sexualdebut och många sexpartner. Även rökning ökar risken, och det verkar finnas ett dosberoende samband.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån typiskt utseende och sjukdomshistoria. Dessutom analyseras vävnadsprov från förändringen. Ljumskarna undersöks noggrant avseende spridning till lymfkörtlar. Om det misstänks att cancern kan ha spridit sig görs datortomografiundersökning.

Behandling

Valet av behandling beror på tumörens utbredning och om den har spridit sig eller inte. Generellt sett brukar man använda sig av operation och/eller laserbehandling. I avancerade fall ges ibland också cellgifter och strålbehandling.

Behandlingen bestäms med hänsyn till hur viktigt det är för patienten med kvarstående funktion. Så kallad organbevarande kirurgi ger högre risk för återfall jämfört med att ta bort delar av eller hela penis (amputation med eller utan rekonstruktion). Dock påverkas överlevnaden inte så mycket och organbevarande kirurgi har fördelar vad gäller livskvalitet och sexualitet.

Eftersom det finns så få fall av peniscancer i Sverige behandlas dessa på ett fåtal centra i Sverige. På det sättet försäkrar man sig om att personal med erfarenhet av sjukdomen ansvarar för behandlingen.

Prognos

Patienter med små och lokala tumörer blir nästan alltid botade. Om sjukdomen spridit sig till lymfkörtlarna är prognosen sämre. Ungefär hälften har spridning till lymfkörtlarna när diagnosen ställs, men även i dessa fall kan cancern botas.

Läsarfråga: Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt? Läs svaret här från Lars J Norlén, docent i urologi »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.