Fakta | Manlig hälsa

Peniscancer


Uppdaterad den: 2013-01-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är peniscancer?

Peniscancer. Centrum för sjukdomskontroll och förebyggande i USA.

Detta är en cancerform som i stort sett bara drabbar äldre män. I Sverige diagnostiseras 2–3 peniscancrar per 100 000 män och år.

Orsak

All kroppsvävnad genomgår förnyelseprocesser då gamla celler dör och nya bildas genom så kallad celldelning. Ibland händer det att växtmönstret förändras så att cellerna delar sig mer än vad som behövs. Resultat av detta blir en tumör. Tumören är oftast godartad. Ibland sviktar kontrollen över celldelningen helt och omogna celler växer snabbt och ohämmat. Detta är cancerceller. De har förmåga att växa in i angränsande vävnader och sprida sig till andra delar av kroppen via blodet, lymfkärlen eller kroppshålor. Här ger de upphov till dottertumörer (metastaser).

Faktorer som är av betydelse för utvecklingen av peniscancer är i synnerhet dålig hygien och hög ålder. Män som har trång förhud på penis är också mer utsatta än andra. Nyare kunskaper tyder på att humant papillomvirus är en viktig orsak i cirka 40 % av fallen.

Annons
Annons

Vilka är symtomen på peniscancer?

De första tecknen på peniscancer är att man upptäcker svårläkta sår, rodnade områden och förhårdnader och utväxter illaluktande flytningar från penis kan vara ett tidigt tecken. Sår och knutor kan vara dolda under förhuden och det är därför viktigt att kontrollera även under denna.

Behandling

Valet av behandlingen beror på tumörens utbredning och om den har spridit sig eller inte. Generellt kan man använda sig av operation och laser eller strålbehandling. En viktig faktor i behandlingen av peniscancer är att veta hur viktig penis funktion är för patienten. Tala med läkaren om detta och säg vad du tycker.

Eftersom det finns så få fall av peniscancer i Sverige rekommenderas att behandlingen sker på regionsjukhusen. På det sättet försäkrar man sig om att läkare med erfarenhet av sjukdomen bär ansvaret för behandlingen.

Annons
Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Prognos

Patienter med små och lokala tumörer blir nästan alltid botade. Om sjukdomen spridit sig till lymfkörtlarna är prognosen sämre. Dessvärre har cirka 50 % av dem som kommer till läkaren med denna sjukdom redan spridning till lymfkörtlarna men även då kan bot vara möjlig