Fakta | Prostata

PSA – testa eller inte?

Det är ofta en fördel att hitta cancersjukdomar så tidigt som möjligt. Men det är mer osäkert när det gäller prostatacancer, som denna text handlar om. Om man är frisk och inte har besvär med urinvägarna, är rekommendationen att man inte ska göra PSA-test.

Publicerad den: 2013-01-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är prostata?

Prostatan är en körtel som omsluter urinröret och producerar vätska som är nödvändig för fruktbarheten. När män blir äldre blir prostatakörteln hos vissa förstorad, vilket kan förorsaka problem med vattenkastningen. I de flesta fall är den här prostataförstoringen godartad. Om det finns elakartade celler i prostatan har man prostatacancer, men det är inte möjligt att säga om cancern kommer att växa snabbt eller långsamt. Hos minst 30 % av alla 70-åringar hittar man cancerceller, utan att patienterna har besvär. De flesta får aldrig problem med sjukdomen under sin livstid.

Behandling och biverkningar

Flera stora och seriösa vetenskapliga studier har visat att screening med PSA-mätning av män utan symtom för att upptäcka prostatacancer tidigt, inte förlänger livslängden. Men för de patienter som har fått prostatacancer med aggressiv tumörväxt påvisad medan tumören var liten och begränsad till själva körteln, leder tidig behandling till bättre överlevnad. Behandlingen innebär biverkningar. En vetenskaplig genomgång av alla stora undersökningar visar att omkring 60–70 % av de män som opererar bort körteln blir impotenta och en del får urinläckage (10–20 %). Detta gäller även för strålbehandling.

Vad är PSA-test?

PSA (prostataspecifikt antigen) är ett ämne som normalt utsöndras från prostatakörteln i små mängder och som kan återfinnas i blod. PSA är inget cancerprov, men kan säga något om förändringar i prostatan. När man tar vävnadsprover från män med förhöjd PSA-nivå, visar det sig att två av tre inte har prostatacancer. Av och till måste det tas ett flertal vävnadsprover för att man ska få ett säkert svar.

Dagens kunskap visar att:

Annons
Annons
  • PSA är ett opålitligt test för att påvisa tidig prostatacancer, men det är även opålitligt för att utesluta cancer i prostatan.
  • Om man är frisk har man ingen dokumenterad nytta av att göra ett PSA-test för att ta reda på om man har prostatacancer.
  • Behandling av prostatacancer kan ge biverkningar utan att cancern botas.
  • PSA-testet är värdefullt när prostatacancer har upptäckts för att se behandlingens effekt, och för att kunna upptäcka utveckling av sjukdomen.

Med nuvarande kunskap rekommenderar svenska hälsovårdsmyndigheter och experter inte rutinmässiga PSA-test vid allmänna hälsokontroller av friska män. Undantaget är män med flera fall av prostatacancer, äggstockscancer eller bröstcancer i familjen. Om man har två eller flera nära släktingar med prostatacancer varav någon diagnostiserats före 75 års ålder, bör man diskutera PSA-test med sin läkare.

Patientens val

En del män vill ändå göra testet. Då är det viktigt att man som patient informeras om alla begränsningar med testet, och de problem och hälsobesvär ett förhöjt testresultat kan medföra.

I enlighet med kunskapsbaserad medicin rekommenderas inte PSA-test hos friska män idag.

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons