Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Prostata

Inflammation i prostata och bäckenbottensmärtor

Prostatan är ett organ som är en del av de manliga urinvägarna. Ibland kan en långvarig inflammation i prostatan uppstå till följd av en infektion med bakterier. Ett långvarigt smärttillstånd i bäckenbottenmuskulaturen och prostatan utan infektion är dock mycket vanligare.


Uppdaterad den: 2020-02-19

Annons

Vad är kronisk prostatit och kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom?

Kronisk prostatit är symtom som uppstår från urinvägarna och de manliga könsorganen, som ofta yttrar sig som ihållande smärta eller obehag i bäckenområdet. Ordet kronisk används för att ange att symtom har funnits i över 3 månader.

Trots användningen av ordet prostatit, inflammation i prostata, är det oklart i vilken utsträckning prostatan är källan till symtomen. Kronisk prostatit delas upp i:

  • Kronisk bakteriell prostatit – en långvarig infektion (oftast orsakad av bakterier) i prostatan.
  • Kronisk icke-bakteriell prostatit eller kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom, med eller utan inflammation i prostata.

Kroniskt prostatit är ett mycket vanligt tillstånd och förekommer hos upp till var tionde man. Av alla med kronisk prostatit har mer än 90 procent kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom. Tillståndet förekommer i alla åldrar men genomsnittsåldern är 42 år. Endast en mindre del av alla har en bakteriell infektion i prostata. 

Annons
Annons

Symtom

Symtomen vid kroniskt bäckenbottensyndrom och kronisk bakteriell prostatit är lika. Lätt feber uppstår däremot oftare vid bakteriell prostatit.

Symtomen varierar, och gränsen mellan vad som är normalt och vad som är onormalt är osäkert. Patienter som söker läkarvård har ofta en sjukdomshistoria som kännetecknas av ett långvarigt förlopp med symtom som kommer i skov.

De vanligaste symptomen är:

  • Smärta/obehag i mellangården eller perineum (området mellan ändtarmen och penis). Smärtorna kan också kännas i pungen, penis (särskilt ollonet), ljumsken, rygg eller buk.
  • Smärta under och efter utlösning/orgasm är mycket vanligt (över 90 procent). Kronisk prostatit kan också ge impotens (svårigheter att få erektion).
  • Smärta under urinering, svårigheter att tömma urinblåsan, behov av att kissa på natten och plötsliga urinträngningar förekommer. Symtomen liknar de vid godartad prostataförstoring.
  • Flytning från urinröret kan förekomma, särskilt vid en infektion. Ibland finns blod i sädesvätska/sperma.
  • Kronisk prostatit kan påverka dagliga aktiviteter och leda till depression och nedsatt livskvalitet.

Orsak

Orsaken till kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom är okänd. Även om en bakteriell infektion har misstänkts är det sällsynt att bakterier upptäcks. Man tror att symtomen kan bero på ett samspel mellan ett överkänsligt smärtsinne och andra faktorer. Psykologisk stress, såsom ångest och oro för allvarlig sjukdom, verkar vara vanligt bland män med dessa symtom och kan vara bidragande faktorer. Kyla och stress kan utlösa symtomen, men anses inte vara orsaker till kroniskt bäckenbottensyndrom.

Kronisk bakteriell prostatit kan orsakas av flera olika bakterier. Tarmbakterien E. coli är vanligast.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kronisk prostatit kan misstänkas utifrån patientens sjukdomshistoria. Det är framför allt smärta/obehag som ger misstanke om kronisk prostatit.

Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom är en uteslutningsdiagnos och därför ska andra tillstånd, såsom infektion, uteslutas först. En undersökning av mage, ljumske, penis, testiklar och ändtarmsområdet kan ge information om förekomsten av andra sjukdomar. Prostata och bäckenbottenmuskulaturen kan undersökas med ett finger i ändtarmen. Vid kronisk bakteriell prostatit är prostatan ofta öm vid undersökningen med fingret.

Undersökning av prostatan. Ett finger förs in i ändtarmen för att bedöma prostatan och bäckenbottenmuskulaturen.

Upprepade fynd av bakterier i bakterieodlingar från urinen eller vätska från prostata kan bekräfta diagnosen. 

Uppgifter i sjukdomshistorien som talar för kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom är att personer ofta föredrar att kissa ensamt. Det är också vanligare att personen har andra smärtsyndrom såsom känslig tarm (IBS) eller fibromyalgi

Vid problem med att tömma urinblåsan kan det vara aktuellt att göra en mer omfattande utredning av urinröret och urinblåsan. Blodprover kan också bli aktuella. 

Behandling av kronisk bakteriell prostatit och kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom

Kronisk bakteriell prostatit

Kronisk bakteriell prostatit behandlas med antibiotika under flera veckors tid. Mot smärtor kan man ta paracetamol eller läkemedel från gruppen NSAID, såsom ibuprofen eller naproxen. 

Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom

Kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom kräver en individualiserad behandling. Tillståndet leder inte till någon skada i kroppen, men det kan resultera i en avsevärd minskning av livskvaliteten. Det finns ingen botande behandling, men det finns ett flertal behandlingsalternativ som kan prövas. Ofta får man testa olika behandlingsalternativ, gärna samtidigt, för att minska symtomen. 

Läkemedel som har avslappnande verkan på muskler inne i prostatan kan prövas. Paracetamol eller läkemedel från gruppen NSAID, såsom ibuprofen eller naproxen, kan prövas under en kortare tid. Läkemedel som används för att behandla långvarig smärta och nervsmärta kan prövas. Vissa växtbaserade läkemedel (med pollenextrakt eller bioflavonoid) har också visat sig ha effekt. Behandling med antibiotika har i regel ingen effekt. 

Förutom behandling med läkemedel kan lokal värme såsom värmebad eller värmedyna minska symtomen. Fysioterapi med konditionsträning och avslappningsövningar för bäckenbottenmuskulaturen kan ha effekt. Det finns också studier som har visat effekt av akupunktur och stötvågsbehandling. 

Prognos

Vid kronisk bakteriell prostatit är prognosen god och många blir av med infektionen efter en längre tids behandling med antibiotika. Risken är dock stor att man får nya episoder med urinvägsinfektioner. I några få fall kan en bakteriell infektion gå över till kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom.

Förloppet vid kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom varierar med återkommande försämringar av symtomen. Tillståndet kan påverka både arbetsliv och fritid men ger inga bestående skador och ökar inte risken för att utveckla prostatacancer. 

Läsarfråga: Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt? Läs svaret här från Lars J Norlén, docent i urologi »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.