Fakta | Prostata

Kronisk prostatit


Uppdaterad den: 2015-12-01
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är kronisk prostatit?

Nedre urinvägar med prostata

Kroniskt prostatit är en ihållande inflammation med smärta i lilla bäckenet. Förloppet är ofta långvarigt.

Kronisk prostatit eller, som det hellre bör benämnas, kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom är ett mycket vanligt tillstånd (hos 5–10 % av den manliga befolkningen). Gränsen mot normala besvär kan vara vag.

Symtom

De vanligaste symtomen på kronisk prostatit är:Smärtor under och efter sädesuttömnning (ejakulation) är vanligt.Smärtor och/eller sveda vid vattenkastning är vanligt, tömningsproblem som svag stråle kan tidvis förekomma.

Annons
Annons
  • Smärtor lokaliserade till perineum (området mellan ändtarmsöppningen och pungen) och som kan stråla ut mot pungen, ljumskarna, insidan av låren, ländryggen och nedre delen av buken.
  • Smärtor under och efter sädestömning (ejakulation) är vanligt.
  • Tätare vattenkastning.
  • Smärtor och/eller sveda vid vattenkastning är vanligt, tömningsproblem som svag stråle kan tidvis förekomma.

Orsak

Orsaken till den icke-bakteriella (kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom) varianten som karakteriseras av mer kontinuerliga smärtor i lilla bäckenet är inte klarlagd. Mycket tyder på att det kan röra sig om en överkänslighet/kramp i bäckenmuskulaturen som ligger bakom smärtorna. Denna icke-bakteriella variant är den vanligaste formen av kronisk prostatit.

Det finns en mer ovanlig variant "bakteriell prostatit" där bakterier kan påvisas i urinen och där den drabbade mannen inte har smärtor i perineum utan mer akuta symtom som vid en urinvägsinfektion.

Kyla kan vara en utlösande faktor och nästan alltid förvärrar också kyla symtomen (smärtorna) på kronisk prostatit. Stress och lånvarigt sittande kan också förvärra situationen.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån patientens sjukdomshistoria. Prostata och bäkenbottenmuskulaturen kan undersökas med ett finger i ändtarmen på patienten. Ömhet och smärtor vid undersökningen stärker diagnosen.

Vid problem med att tömma urinblåsan kan det vara aktuellt att göra en mer omfattande utredning av urinröret och urinblåsan.

Resultatet av utredningen kan ge en av följande diagnoser:

  • Bakteriell prostatit – bakterier påvisas.
  • Icke-bakteriella (kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom).

Behandling

Värme brukar alltid lindra symtomen. Avkylning, långvarigt sittande och cykling bör undvikas.

Så kallade NSAID-preparat kan lindra symtomen. De är inflammationsdämpande och smärtstillande. Vid bakteriell prostatit (med bakterier i urinen) kan antibiotikabehandling bli aktuell.

Prognos

Förloppet är ofta varierande med vecko till månadslånga skov med mer uttalade besvär vintertid. Tillståndet kan påverka både arbetsliv och fritid men ger inga bestående skador och ökar inte risken för att utveckla prostatacancer. Kronisk prostatit går ofta över av sig själv.


Annons
Annons
Annons