Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Prostata

Akut prostatit

En akut infektion med bakterier i prostata kan leda till kraftiga smärtor och feber. Behandling med antibiotika bör sättas in snarast.


Uppdaterad den: 2018-01-31

Annons

Vad är akut (bakteriell) prostatit?

Nedre urinvägar med prostata

Akut prostatit är en plötslig infektion i prostatakörteln orsakad av bakterier. Besvären består av delvis kraftiga smärtor i området mellan penis och ändtarmsöppning. Man får ofta feber, frossa och påtaglig sjukdomskänsla. Andra symtom kan vara smärtor vid tarmtömning, smärtsamma och täta vattenkastningar, svag urinstråle, överfyllnad av urinblåsa och ibland också flytningar.

Akut bakteriell prostatit är en förhållandevis sällsynt sjukdom.

Annons
Annons

Orsak

I de flesta fall antas bakterierna nå prostatan genom urinröret eller genom att urin rinner tillbaka till prostatan. En vanlig bakterie som utlöser akut bakteriell prostatit är E. coli.

Faktorer som ger en högre risk för att utveckla tillståndet är godartad prostataförstoring, inflammation i bitestikel, testikel, urinröret eller urinvägar, nedsatt immunförsvar, trång förhud, förträngning i urinröret, manipulation av prostatan genom till exempel kirurgi av prostata och tidigare STD (sexuellt överförbar sjukdom). 

Diagnos

Diagnosen misstänks mot bakgrund av de typiska symtomen som anges ovan, och undersökning av patienten. Läkaren undersöker prostatan genom att känna på den med ett finger i ändtarmen. Vid akut bakteriell prostatit är den mycket öm. Vid undersökning av magen kan man bedöma om urinblåsan är överfylld till följd av att urinblåsan har svårt att få ut urinblåsan. I vanliga fall behövs omhändertagande på sjukhus för rätt diagnostik och behandling. På sjukhus (eller ibland tidigare) tas urinprov och blodprov för att bekräfta diagnosen och för att bedöma hur allvarlig infektionen är.

Undersökning av prostata (1: Prostata; 2: Urinrör genom prostata; 3: Ändtarm)
Annons
Annons

Enkät för dig som lever med prostatacancer. Vi vill bjuda in dig som lever med prostatacancer att delta i en enkätundersökning. Att svara på frågorna tar cirka 5–10 minuter - Svar på enkäten »

Behandling

Detta är en bakterieinfektion och därför rekommenderas antibiotikabehandling. Olika typer av antibiotika kan användas och behandling i 10–14 dagar rekommenderas i allmänhet, men i vissa fall kan längre tids behandling behövas. 

Smärtstillande kan behövas för att lindra besvären. Vid överfylld urinblåsa (urinstämma) måste blåsan tömmas med hjälp av en kateter direkt i blåsan.

Uppföljning

Om behandling med antibiotika inte hjälper bör man göra ytterligare undersökningar av prostatan för att visa om det föreligger en böld (abscess) i prostatan eller för att se om det kan handla om en annan sjukdom. Prostataabscess förekommer i ungefär 3 av 100 fall av akut bakteriell prostatit. 

Prognos

De flesta blir snabbt feberfri och bättre med antibiotikabehandling inom 1–2 dagar, och prognosen är bra. Det kan i sällsynta fall uppstå komplikationer i form av blodförgiftning. Ibland kan bitestikelinflammation uppstå och inte sällan kommer sjukdomen tillbaka. I ungefär 1 av 9 patienter uppstår ett smärttillstånd i området kring prostatan som kallas för kroniskt bäckensmärtsyndrom (även kallats för kronisk prostatit, men det föreligger i själva verket ingen infektion eller inflammation i prostatakörteln).


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.