Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Bråck, översikt

Det finns olika typer av bråck. Ljumskbråck hos pojkar och män utgör mer än 80 procent. Risken med ett bråck är att det hos pojkar och unga män kan bli inklämt. Därför rekommenderas dessa operation.


Uppdaterad den: 2021-03-22

Annons

Vad är bråck?

Bråck är en utbuktning av bukhålan på grund av ett försvagat område eller öppning i bukväggen. Bråcket framträder som en utbuktning när man står upprätt, hostar eller pressar ut magen. Ibland kan bråcket ge obehag innan det syns. Efter ett tag kan bråcket bli större och ge ökade besvär.

Ljumskbråck
Lårbråck

 

Bråck kan uppstå i fyra huvudområden:

  • Runt naveln – navelbråck, vanligast hos barn.
  • I ljumsken – ljumskbråck.
  • I övergången till låret – lårbråck.
  • Bråck kan även uppstå i operationsärr – ärrbråck .

Av dessa fyra bråcktyper är det framförallt ljumskbråck hos barn som kan orsaka komplikationer. Vid ljumskbråck kan slyngor av tunntarmen pressa sig ut i bråcket genom en trång invändig ”bråckport”. Ibland kan det leda till att tarmslyngan i bråcket kläms så hårt i bråckporten att blodflödet från tarmen (venerna) stoppas, vilket gör att tarmslyngan svullnar upp och blir ännu trängre. Detta kan göra att blodtillförseln till tarmen (artärerna) kläms av och det finns risk för att denna del av tarmen dör. Om tarmslyngorna kläms i bråcket och det inte går att trycka tillbaka dem på plats i magen kallas det för ”inklämt bråck”. Detta tillstånd kännetecknas av kraftiga smärtor och ömhet och kräver inläggning på sjukhus för att eventuellt trycka in bråcket under narkos, eller för akut operation.

Ljumskbråck är den vanligaste typen av bråck (80 procent) och det förekommer mycket oftare hos män än hos kvinnor. Lårbråck (10 procent) uppträder oftast hos kvinnor. Navelbråck (5 procent) är den tredje huvudtypen av bråck.

Annons
Annons

Orsak

Ljumskbråck hos barn beror på en medfödd svaghet i bukväggen, medan ljumskbråck som kommer i vuxen ålder främst beror på tunga lyft eller andra tillstånd med ökat tryck inne i bukhålan. Musklerna och bindväven i bukväggen kan försvagas och ett bråck uppstår. Lårbråck är vanligast hos äldre kvinnor. Navelbråck beror på en medfödd svaghet i bukväggen runt naveln, men faktorer som övervikt, graviditet och tryck i bukhålan spelar också en viktig roll.

Tillstånd som kan leda till ökat tryck i bukhålan ökar risken för bråck, exempelvis förstoppning, prostatabesvär, övervikt och graviditet.

Diagnostik

Diagnosen är som regel lätt att ställa. Patienten har känt en utbuktning i ljumsken som försvinner i liggande läge. Ofta har utbuktningen ökat i storlek över tid. Hos barn och unga kan det uppstå en akut situation med inklämt bråck, något som ger kraftiga smärtor. Om undersökningen inte tydligt visar ljumskbråck, men man misstänker det ändå, kan ultraljud användas för att säkrare ställa diagnos.

Annons
Annons

Delta i enkätundersökning om inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Vi vill gärna höra om dina erfarenheter och din sjukdomshistoria för att bättre förstå hur IBD-vården fungerar och hur det är att leva med IBD - Svara på enkäten »

Behandling

Syftet med behandlingen är framförallt att förhindra inklämning av bråcket. Bråck hos barn och ungdomar ska alltid opereras, med undantag för navelbråck. Kvinnor har också ökad inklämningsrisk och rekommenderas därför som regel operation. Hos vuxna män rekommenderas bara operation av ljumskbråck som ger smärtor, eftersom bråcket nästan aldrig blir inklämt.

Ingreppet utförs oftast med titthålskirurgi (laparoskopi) och genom att operera in ett nät som förstärker bukväggen. Nästan alla förstagångsoperationer av ljumskbråck görs i som dagkirurgi och man kan ofta åka hem samma dag som man har opererats.

Man kan återuppta normala aktiviteter och arbete så snart som möjligt efter operationen, men man bör vara försiktig med tunga lyft den första tiden. Efter ett okomplicerat ingrepp kan patienter som har arbeten som inte är fysiskt krävande normalt återgå i arbete efter 3–5 dagar. Vid arbeten som är mer fysiskt krävande kan det behövas 2–3 veckors sjukskrivning. De som har opererats med titthålskirurgi behöver normalt kortare sjukskrivning än de som opererats med öppen kirurgi. Behov av sjukskrivning bedöms individuellt.

Bråckband

Ett bråckband kan hålla bråcket på plats och lindra obehag. Bråckbandet tar dock inte bort bråcket. Om man har mycket obehag och smärtor rekommenderas operation.

Prognos

Ljumskbråck hos barn opereras med gott resultat. Navelbråck hos barn behöver oftast inte opereras eftersom de nästan alltid försvinner av sig självt innan 5 års ålder. Det är dessutom lägst risk för återfall av ljumskbråck om barnet opereras i åldern 5–10 år.

Ljumskbråck hos vuxna opereras ofta i öppenvård utan att de behöver läggas in på sjukhus.

De flesta bråck hos äldre har en tendens att växa, och de kan ge besvär efter hand. Det är dock sällan risk för komplikationer.

Vid akut inklämt bråck är det risk för att förlora blodtillförseln till den del av tarmen som är i ”bråcksäcken”. Detta kan leda till allvarlig bukhinneinflammation. På grund av detta opereras alltid inklämt bråck akut.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.