Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mage & tarm

Eosinofil esofagit

Hos vissa personer uppstår en långvarig inflammation i matstrupen som kallas för eosinofil esofagit. Sjukdomen har en tydlig koppling till allergiska tillstånd såsom eksem och hösnuva.


Uppdaterad den: 2021-05-04
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Vad är eosinofil esofagit?

Esofagus är det latinska namnet för matstrupe och esofagit innebär en inflammation en matstrupen. Vid eosinofil esofagit finns det en inflammation med ökad förekomst av en viss typ av vita blodceller, nämligen eosinofila vita blodkroppar. Ökad mängd av eosinofila vita blodkroppar är ett typiskt fynd vid allergiska tillstånd. 

Tillståndet förekommer hos cirka 30 per 100 000 personer, vilket innebär att cirka 3 000 personer har tillståndet i Sverige. Förekomsten verkar öka. Tillståndet är vanligast i 20–40 års ålder men förekommer i alla åldersgrupper. Hos barn eller tonåringar är tillståndet sannolikt den vanligaste orsaken till sväljningssvårigheter. Eosinofil esofagit förekommer oftare hos män än hos kvinnor. 

Annons
Annons

Symtom

De vanligaste symtomen vid eosinofil esofagit är smärtsam sväljning och ont i övre delen av magen. Hos barn kan man se en hämmad tillväxt, amningssvårigheter, illamående och kräkningar och smärtor i magen. Hos vuxna kan det förekomma tecken på att det är svårt att få ner maten, vilket kan leda till att man äter långsamt och undviker fast mat. Vissa har prövat med läkemedel som hämmar syraproduktionen. Hos vissa har det effekt men det flesta blir inte bättre med en sådan behandling. Många personer har någon annan form av allergi, till exempel matallergi, atopiskt eksem eller hösnuva.

Orsak

Orsaken till eosinofil esofagit är okänd. Man tror att det uppstår på grund av en kombination av olika faktorer. Ärftlighet och exponering för vissa födoämnen tros spela en viktig roll. Dessutom ska det finnas anlag för allergiska sjukdomar. 

Hos personer som har haft eosinofil esofagit länge kan det uppstå förträngningar i matstrupen. Det beror på att det bildas bindväv vilket är stramt. Maten kan då fastna i matstrupen. 

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kan vara svår att ställa eftersom den är förhållandevis ovanlig och därmed lätt att förbise. Det finns inga typiska fynd vid kroppsundersökningen som gör diagnosen mer sannolik. Förekomst av andra allergiska sjukdomar är viktig information.

För att ställa diagnosen behöver man göra gastroskopi, där man för ner ett böjligt rör med ljuskälla och videokamera genom matstrupen. Hos många ses avvikande fynd i form av till exempel ringliknande strukturer i slemhinnan och i uttalade fall trång matstrupe. Vävnadsprover, biopsi, tas från matstrupen och skickas för undersökning. Den typiska bilden vid eosinofil esofagit är en ökad förekomst av så kallade eosinofila vita blodkroppar i vävnadsproverna. 

Vissa andra sjukdomar kan likna eosinofil esofagit och ge en ökad förekomst av eosinofila vita blodkroppar i vävnadsproverna. Exempel är gastroesofagal reflux, celiaki, Crohns sjukdom och läkemedelsöverkänslighet. 

Behandling

Ett behandlingsalternativ består av att försöka identifiera om det finns allergiutlösande ämnen i den drabbades diet och i så fall se till att patienten undviker dem. Man kan också eliminera några saker från kosten och se om tillståndet förbättras. Så kan man till exempel sätta ut mjölk och gluten under en viss period för att se om symtomen blir bättre. Man kan också testa med en så kallad elementär diet, där man äter flytande kost som innehåller alla näringsämnen. Sådana åtgärder är oftast bra att göra efter att man har satt diagnosen. 

Inflammationsdämpande behandling med kortison har den mest beprövade effekten. Eftersom behandlingen behöver vara långvarig rekommenderas i regel lokalbehandling med kortison. Det uppnås genom att svälja ner kortisonet efter till exempel intag av en munsönderfallande tablett, nässprej eller inhalator med kortison. Efter att ha svalt ner läkemedlet ska man inte äta eller dricka i minst 30 minuter. En svampinfektion i svalget kan uppstå till följd av en sådan behandling, men är inte särskilt vanlig. 

Syrahämmande läkemedel brukar rekommenderas i de allra flesta fall. Man tror att en sådan behandling kan minska inflammationen trots att det inte handlar om en överproduktion av syra. 

Allvarliga fall där det förekommer förträngningar i matstrupen kan behandlas med vidgning av matstrupen vid gastroskopi.

Prognos

Eosinofil esofagit är en långvarig sjukdom och det finns i nuläget ingen botande behandling. Utan behandling fortsätter symtomen, antingen kontinuerlig eller till och från. Man har inte sett några farliga komplikationer till sjukdomen, men förträngningar i matstrupen kan leda till stort obehag. Sådana förträngningar kan förebyggas genom adekvat behandling. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons