Fråga Doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Fråga: Luftrörskatarr eller astma?

Vad är skillnaden på luftrörskatarr och astma. Har sedan ett par år på inrådan av läkare använt Pulmicort och Oxis i tre veckorsperioder vid förkylning. Har ca. 4-5 kraftiga förkylningar om året där ca. 3st går ner i luftrören med 2 veckors hosta. Ett par gånger per år har jag fått antibiotika och har då direkt blivit bra. Varför skall jag fortsätta med astmamedicinen som min husläkare har rekommenderat om jag anser att det ej hjälper. Har 2 barnbarn som jag ej vill bli rädd för att ta hand om p.g.a. deras infektioner. Att äta penicilin 2 ggr om året kan väl ej vara helt galet. Min uppfattning är att jag har ett arv med s.k. luftrörskatarr är detta möjligt? Att besväras av hosta är många gånger ett stort handikapp. Jag vill sluta med astmamedicinen som jag tror att den sliter på halsen just nu är halsen väldigt ansträngd och jag är hes.

Svar:

Luftrörskatarr innebär för mig i regel infektion med eller utan samtidig inflammation i nedre luftrören, utlöses i de flesta fall av virus, ibland bakterier, behandlas symtomatiskt eller med riktad antibiotikaterapi. Hos småbarn upp till 4-6 årsålder är det ofta svårt att säkert skilja luftrörskatarr från astma beroende på anatomiskt trånga luftvägar. Katarr anses mig veterligen inte klart ärftligt överbelastad.

Astma hos vuxna och barn anses bero på kronisk inflammation i nedre luftvägarna och är ofta nedärvd i alla fall astma av allergisk så kallad atopisk typ. Det finns olika svårighetsgrader med klara internationella riktlinjer och konsensus hur man bör behandla såväl för tillfälliga övergående symtom i vissa situationer, förebyggande respektive som daglig anti-inflammatorisk underhållsbehandling (exempelvis Pulmicort) i regel med extra tillägg av luftrörsvidgare, kort-eller vid högre svårighetsgrad även lång-verkande (exempelvis Oxis) som du nämner.

Astma är i princip alltid förenad med ospecifik överkänslighet för olika stimuli såsom temperaturväxlingar och starka dofter och ansträngning och försämras ofta av luftvägsinfektioner som du beskriver. Det är oftast tillrådligt att ta kortison inhalerat i samband med luftvägsinfektion i syftet att dämpa det ökade inflammationspåslaget som startats av infektionen. Räcker ofta att ta kortisonet i denna situation under 1-2 veckor. Många astmatiker måste ha basbehandlingen dagligen året runt och ökar tillfälligt dosen i samband med infektioner och återgår sen till den lägre dosen så fort symtomen avtar. Andra lägger i stället periodvis på Oxis eller Serevent till kortisonet.

Tyvärr är alla kortisonpulver /sprayer som finns på marknaden förenade med lokala biverkningar i form av ökad munsvamp (torsk, candida), sveda i halsen och heshet, det gäller att skölja och spotta efter varje dos.

Det verkar på din beskrivning som att din astma som tur är inte är så svår men du bör diskutera vidare med din ansvarige doktor.

Vänliga hälsningar Reidar Grönneberg överläkare, lung- och allergispecialist.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Klåda på ben, armar och i underliv

2011-09-12 | 13:38

av Anonym användare

Allergivaccination

2011-05-4 | 13:40

av Anonym användare

Akut bronkit

2011-05-19 | 13:48

av Leif Bjermer

Pricktest

2011-02-26 | 08:21

av Anonym användare

Varför vidgas blodkärlen urtikaria?

2011-02-5 | 14:29

av Anonym användare

Mastceller

2010-11-22 | 17:37

av Anonym användare

Hund och allergi

2010-10-17 | 20:55

av Anonym användare

Bronkiell hyperaktivitet - svårt att andas

2010-09-25 | 22:24

av Leif Bjermer

Inhalationsproblem med Pulmicort

2010-08-4 | 09:34

av Anonym användare

Allergisk mot hund

2010-07-14 | 07:23

av Anonym användare

Varför symptomlindring istället för att bota

2010-06-22 | 20:04

av Anonym användare

Hur ska jag medicinera?

2010-04-20 | 09:53

av Anonym användare

Mögel på förskola

2010-03-2 | 15:45

av Anonym användare

Nöt o pälsdjursallergi

2010-02-26 | 17:57

av Anonym användare

Måste andningen pipa?

2010-01-28 | 20:35

av Anonym användare


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.