Fråga Doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Fråga: Astma eller inte?

Jag fick min astmadiagnos för ca 5 år sedan och har tagit Pulmicort och Oxis regelbundet. Jag har allergi mot pälsdjur, pollen, rajgräs och timotej. Jag var nyligen till läkare (ej min vanliga astmaläkare) för att jag tyckt mig ha mer besvär än vanligt med min andning. Jag har svårt att sova på natten eftersom jag hostar så mycket samt att jag (dagtid) känner mig yr och får svimningskänslor. Denna läkare sa åt mig att att sluta ta Oxis då den kan ge biverkningar såsom yrsel och hjärtklappning. Läkaren sa också att hon inte trodde att jag hade astma eftersom hon inte kunde höra några pipljud. Under de senaste dagarna har jag alltså inte tagit Oxis, och har inte vågat ta Pulmicort heller. Jag kände mig skrämd och ifrågasatt av läkaren. Följden har blivit att jag har mycket hosta, mycket slem i halsen/bröstet och att jag får "dra efter andan" ännu mer än vanligt. Hur ska jag göra? Jag vågar inte ta mina mediciner efter läkarens stränga föreläsning men jag vill inte heller förstöra julledigheten med att vara trött och hostig...

Svar:

Hej!
Jag förstår att du hamnat i en brydsam situation. Din ordinarie läkare säger att du har astma, den nya läkaren anser att du inte har astma. Det är naturligtvis inte möjligt för mig att avgöra vem som har rätt. Men jag kan skriva ner de lite mer allmänna reflektioner jag gjorde när jag läste din berättelse.

Diagnosen astma sätts när en person haft återkommande episoder med andningsproblem, och det samtidigt kunnat påvisas att andningsbesvären varit förenade med en övergående, sänkt lungfunktion. Den variabla lungfunktionsförändringen kan påvisas med hjälp av en mer utförlig lungfunktionsundersökning på läkarens mottagning (spirometri) eller med en enklare mätning med s.k. PEF-mätare. Ofta görs lungfunktionsundersökningen före och efter behandling med en inandad astmamedicin. Om lungfunktionen efter medicinering ökar med cirka 12% eller mer så talar det för astma.

Patienten kan även mäta sitt PEF-värde dagligen hemma under några veckor. Läkaren kan sedan värdera om variationen i PEF varit större än den man ser normalt. Även detta talar för att astma föreligger. Ibland utfaller dessa lungfunktionsundersökningar normalt trots att sjukhistorien reser starka misstankar om astma. Då kan ett behandlingsförsök göras under en begränsad tid med astmamedicin, t.ex Pulmicort och Oxis som du nämner. Om andningsbesvären då minskar påtagligt eller upphör så talar detta också för att det rör sig om astma.

Läkaren kan ofta höra pipljud vid undersökningen med stetoskop när patienten söker för akuta besvär och ibland under en försämringsperiod. Förekomsten av pip i dessa fall stöder diagnosen astma. Men vanligtvis hörs dock inte några pip när en patient med lindrig eller medelsvår astma nu för tiden kommer på läkarbesök. Frånvaron av pip kan med andra ord vara helt förenlig med diagnosen astma.

Om jag förstår dig rätt så har dina besvär med hosta, slem och andningsproblem ökat när du nu slutat med inandat kortison (Pulmicort). Det råkar också vara den förväntade reaktion som uppstår när en patient som verkligen har astma gör ett uppehåll i sin medicinering med inhalerat kortison. Eftersom nu en läkare anser att du inte har astma och redovisat skälen för det så finns väl skäl att kontakta din ordinarie läkare och höra vilka skäl han/hon har för sin uppfattning. Du har all rätt att få en klar diagnos.

Med vänlig hälsning,

Gunnar Bylin
Överläkare och allergispecialist


DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
eteriska oljor mot pollenallergi

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

2-åring med pollenallergi?

2020-04-9 | 12:17

av Remy Waardenburg

Irriterad i näsan och huvudvärk

2020-04-9 | 13:42

av Remy Waardenburg

Allergitest

2020-04-9 | 13:50

av Remy Waardenburg

Läsa av allergi test

2020-04-13 | 08:30

av Remy Waardenburg

Allergi i 60 år

2020-04-14 | 11:49

av Remy Waardenburg

Pollenallergi +Sjögrens syndrom

2020-04-14 | 17:46

av Remy Waardenburg

Medicinering!

2020-04-16 | 10:18

av Remy Waardenburg

Aldrig förr allergi

2020-04-16 | 10:25

av Remy Waardenburg

Gravid, pollen & Corona

2020-04-16 | 10:41

av Remy Waardenburg

Mår otroligt dåligt under våren

2020-04-16 | 14:05

av Remy Waardenburg

autoimmunkost vid pollenallergi

2020-04-16 | 11:02

av Remy Waardenburg

Pollenallergi och covid-19

2020-04-16 | 11:15

av Remy Waardenburg

Ögon som rinner och vaglar i ögat

2020-04-16 | 11:36

av Remy Waardenburg

Allergi utan allergi?

2020-04-9 | 11:29

av Remy Waardenburg


Annons