Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Akut mellanöreinflammation

Mellanöreinflammation är vanligt bland småbarn och kännetecknas av öronvärk.

Uppdaterad den: 2018-03-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Mellanörat

Mellanörat

Från ytterörat leder en 1–2 cm lång hörselgång in till trumhinnan. Trumhinnan är så tunn att det går att skymta mellanörat innanför. Ett av de tre öronbenen, hammaren, sitter fast i trumhinnan. När ljudvågor träffar trumhinnan sätts den i rörelse. Dessa rörelser överförs via hammaren, städet och stigbygeln till hörselorganet. I hörselorganet omvandlas dessa rörelser till nervsignaler som sänds in till hörselcentret i hjärnan och vi hör ljud.

De tre öronbenen befinner sig i mellanörat som är ett luftfyllt hålrum täckt av en slemhinna. Från mellanörat leder också en trång kanal, örontrumpeten, ned till bakre delen av näsan/övre delen av svalget. På detta sätt kan mellanörat luftas, något som bland annat är viktigt när det förekommer tryckskillnader mellan utsidan och insidan av trumhinnan, till exempel när vi flyger eller kör bil i fjällen. Tryckskillnaden kompenseras av att luft passerar till eller från mellanörat.

Även örontrumpeten är klädd med en tunn slemhinna. I samband med förkylningar kommer denna slemhinna att svullna upp, vilket kan täppa till kanalen. Risken för detta är störst hos små barn som ju naturligt nog har trängre örontrumpet än större barn och vuxna. När örontrumpeten täpps till, kommer vätskan som produceras i slemhinnan i mellanörat inte att dräneras bort, något som skapar goda tillväxtförhållanden för bakterier.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Vad är akut mellanöreinflammation?

Det är en akut infektion av slemhinnan i mellanörat, i cirka 70 % av fallen förorsakad av bakterier. Ofta uppstår infektionen efter en vanlig förkylning. Infektionen gör att det uppstår var i mellanörat som gör att trycket i mellanörat stiger, något som framkallar smärta. 

Sjukdomsförlopp

En mellanöreinflammation kommer ofta efter en förkylning och det vanligaste symtomet för denna form av öronbesvär är öronsmärta. Öronvärken kan debutera eller bli sämre på natten. Smärtorna förvärras när man ligger och hörseln är ofta nedsatt på det inflammerade örat. Hos barn syns ofta nedsatt aktivitetsnivå, sämre aptit och störd sömn. Feber förekommer hos mindre än hälften av alla med akut mellanöreinflammation. Hos vissa ger sig de värsta smärtorna plötsligt i samband med att trumhinnan spricker (perforation) och varet som har tryckt på från insidan av trumhinnan tömmer sig ut i hörselgången och rinner ut genom örat.

Förekomst

Tillståndet är allra vanligast under tvåårsåldern. Ungefär 70 % av dessa barn har haft mellanöreinflammation, och vart femte barn har redan haft 3 episoder eller fler. Den höga förekomsten och det faktum att de allra flesta öroninflammationer går över av sig själva, gör att man se akut mellanöreinflammation som ett naturligt fenomen. Det utgör en del av den gradvisa mognandet av ett barns immunsystem. Två till fyra episoder med mellanöreinflammation är inte ovanligt hos många småbarn. Får barnet inflammationer oftare än detta, bör du emellertid diskutera detta med din läkare.

Annons
Annons

Orsak

Tillståndet förekommer oftare under höst- och vintersäsong. En viktig faktor som nämnts är att det kan vara trånga förhållanden i mellanörat och i örontrumpeten. Dessutom kan en immunologisk omognad av slemhinnan i mellanörat vara en faktor. Det betyder att små barn ofta drabbas. Ju yngre barnet är när det får sin första öroninflammation, desto större är risken för nya öroninflammationer. Tillståndet förekommer oftare om föräldrar eller syskon har haft många öroninflammationer. Stora halsmandlar (tonsiller) och stora falska halsmandlar (adenoider) kan förekomma samtidigt med upprepade öroninflammationer.

Det finns inget bevis på att användning av napp ökar risken för mellanöreinflammation.

Diagnos

Besvären är vanligtvis karakteristiska och diagnosen kan med en viss grad av säkerhet ställas på basis av sjukdomshistorien (anamnesen). Det gäller speciellt om var rinner ut ur hörselgången.

Vid en vanlig öronundersökning (se teckningen av trumhinnan) kan läkaren oftast bekräfta eller avfärda att det föreligger en mellanöreinflammation. Undantaget är om vax i hörselgången stänger för insynen till trumhinnan. Ibland är det tveksamt om det föreligger en mellanöreinflammation och en ny bedömning kan behövas efter ett par dagar.

Om barn får öronvärk på natten kan man avvakta till nästföljande dag för att få en bedömning, om inte barnet är slött eller på annat sätt allmänpåverkat.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Behandling

I de flesta fall är det inte nödvändigt med antibiotika eftersom kroppen klarar av att besegra sjukdomen på egen hand. För barn mellan ett och tolv år rekommenderas inte antibiotika vid okomplicerad mellanöreinflammation. Man vet att många av alla öroninflammationer går över av sig själva inom loppet av cirka tre dagar. I början är därför behandlingen inriktad på att behandla smärtor och feber.

När de karakteristiska besvären uppkommer kan man försöka med högläge (huvudet högre än resten av kroppen) och smärtstillande läkemedel som till exempel paracetamol eller ibuprofen (barn över 6 år). Antibiotika rekommenderas enbart om trumhinnan har spruckit, hos barn under 2 år som har mellanöreinflammation på båda sidor, om allmäntillståndet blir mycket dåligt på grund av sjukdomen eller om det inte sker en förbättring inom loppet av två till tre dagar. Hos vissa barn med ökad risk rekommenderas antibiotika. Barn med ofta återkommande öroninflammationer ("öronbarn") kan behöva antibiotika ofta och de behöver särskild uppföljning. Barn under ett år och alla över tolv år bör ges antibiotika, i första hand penicillin.

Förskola/dagmamma

Barn med öroninflammation kan vara på förskola så länge de inte har ett försvagat allmäntillstånd eller feber över 38 grader.

Prognos

Akut mellanöreinflammation går som sagt vanligtvis över av sig själv. Det karakteristiska är att smärtorna gradvis avtar och att hörseln förbättras eftersom örat torkar upp.

Som det beskrivits, går det till och från hål på trumhinnan så att var slipper ut från mellanörat. När detta sker försvinner smärtorna snabbt och febern går ned. Det kan komma vätska ur örat i flera dagar efter detta. 

Hörseln kan vara nedsatt i flera månader efter att inflammationen har gett med sig, eftersom det ofta uppstår vätska i mellanörat. Det rekommenderas att vissa barn kontrolleras hos läkare, där läkaren bedömer om mellanörat är normalt eller om det fortfarande finns vätska i örat, även om barnet inte har fått antibiotika:

  • Barn yngre än 4 år med dubbelsidig öroninflammation eller vid ensidig öroninflammation med vätska i mellanörat på det andra örat bör kontrolleras efter 3 månader.
  • När det finns vätska i mellanörat på båda sidor rekommenderas uppföljning efter 3 månader. Om hörseln är nedsatt i minst 3 månader rekommenderas att barnet skickas till en specialistläkare i öron-, näsa- och halssjukdomar.

Komplikationer

Akuta mellanöreinflammationer kan leda till att trumhinnan får en permanent skada (hål i trumhinnan) och tillståndet kan övergå i en kronisk mellanöreinflammation. Mycket sällan kan också en akut mellanöreinflammation sprida sig till benet omkring örat (mastoidit). Detta är en allvarlig komplikation som behöver akut behandling på sjukhus. Det mest typiska symtomet på mastoidit  är att örat börjar stå ut. Om man misstänker mastoidit och/eller om allmäntillståndet försämras under behandling ska man alltid ta kontakt med sjukvården. Tyvärr skyddar inte antibiotika särskilt väl mot mastoidit.

Hos vissa barn med återkommande akuta mellanöreinflammation opereras ett litet dräneringsrör in i trumhinnan (så kallat plaströr). Plaströret ser till att eventuell vätska i mellanörat dräneras. Förhoppningen är att detta ska minska risken för ny öroninflammation. Det saknas dessvärre adekvat forskning inom detta område. En kollektiv undersökning fann bara två studier som höll måttet. Sammantaget tyder dessa två studier på att det uppkommer färre akuta mellanöreinflammationer under det första halvåret efter insättning av dränage men det är osäkert om effekten bibehålls.

 

Animation av inflammation i mellanörat


Annons