Läkemedelsutlöst nästäppa

Använder du näsdroppar eller nässprej mot täppt näsa alltför länge kommer läkemedlens effekt avta och slemhinnan i näsan kan bli uppsvullen under lång tid.

Uppdaterad den: 2012-10-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är läkemedelsutlöst rinit?

Läkemedelsutlöst rinit är ett tillstånd med ökad nästäppa och irritabel nässlemhinna som uppstår efter en längre tids användning av slemhinneavsvällande nässprej eller näsdroppar. Undantagsvis kan tillståndet också bero på läkemedel i tablettform.

Tillståndet är inte ovanligt.

Hur uppkommer tillståndet?

Lokalt bruk i näsan av slemhinneavsvällande medel får små blodkärl i nässlemhinnan att dra ihop sig. Effekten blir en reducerad blodgenomströmning och avsvällning av nässlemhinnan – du blir mindre täppt i näsan.

Annons
Annons

Om du använder näsdropparna/-sprejen längre än sju dagar i följd avtar effekten. Blodgenomströmningen i nässlemhinnan ökar igen, mer vätska släpps ut genom kärlväggen och slemhinnan i näsan svullnar upp trots att du fortsätter med dropparna/sprejen. Dessutom blir slemhinnan alltmer irriterad. Det hela förstärks av att patienten ofta behandlar den ökade nästäppan med större doser nässprejer/droppar, något som ger övergående bättring men som snabbt följs av en avtagande effekt och behov av ytterligare ökad dos. Detta leder till en ond cirkel.

Vissa läkemedel som tas som tabletter kan orsaka rinitsymtom som följs av lokala inflammationssignaler via lokala nerver eller okända mekanismer. Exempel på sådana läkemedel är blodtrycksmedicin (alfablockerare, ACE-hämmare, betablockerare, kalciumblockerare, tiazider), medel mot erektionssvårigheter, antidepressiver, lugnande medel, antiepileptika, NSAID och hormoner (östrogen och progesteron).

Diagnos

Diagnosen ställs på basen av den typiska sjukdomshistorien och sjukdomsbilden. Tillståndet uppträder hos personer som har använt slemhinneavsvällande eller nässprejer eller näsdroppar längre än sju till tio dagar. Detta leder till ökad nästäppa. Används medlen bara på kvällen är risken för att utveckla läkemedelsutlöst rinit eventuellt något lägre – och tar längre tid – än vid användning två till tre gånger per dag.

Annons
Annons

Det behövs inga ytterligare undersökningar eller prover.

Behandling

Det viktigaste är att förebygga tillståndet. Avsluta behandlingen med slemhinneavsvällande medel efter fem till sju dagar och/eller ta så få doser som möjligt.

Om tillståndet har uppstått ska du genast sluta ta näsdroppar eller nässprej. När behandlingen upphör ökar nästäppan, men det brukar vara övergående. Nästäppan försvinner gradvis av sig själv utan annan behandling. Det tar vanligtvis en till två veckor innan svullnaden minskar igen och fyra till sex veckor innan besvären försvinner helt. I sällsynta fall kan det ta uppemot ett år att bli helt bra.

Läkemedelsbehandling är normalt inte nödvändigt. Användning av nässprej med kortison kan dämpa besvären när man slutat med avsvällande Det kan bli nödvändigt att använda kortisonsprejen i tre till fem veckor.

Prognos

När man upphör att ta det utlösande läkemedlet tar det oftast en till två veckor innan näsan börjar öppna sig igen och fyra till sex veckor innan besvären försvinner helt. Ibland kan det ta ett år att bli helt bra.

Patienter som tidigare haft läkemedelsutlöst rinit har ökad risk att få tillståndet igen. Till och med ett till två år efter det att behandlingen har upphört kan det räcka med en veckas behandling med avsvällande medel för att hamna i den onda cirkeln igen. Dessa personer bör därför inte använda sådana läkemedel.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons