Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Läkemedelsutlöst nästäppa

Om man använder vissa typer av näsdroppar eller nässprej mot täppt näsa alltför länge kommer läkemedlens effekt avta och istället kommer slemhinnan reagera genom att bli mer svullen. Man kan då få en besvärlig nästäppa som kan påverka det dagliga livet.


Uppdaterad den: 2021-01-20

Annons

Vad är läkemedelsutlöst nästäppa?

Läkemedelsutlöst nästäppa eller läkemedelsutlöst rinit är ett tillstånd med ökad nästäppa och irritabel nässlemhinna som uppstår efter en längre tids användning av slemhinneavsvällande nässprej eller näsdroppar. Tillståndet är inte ovanligt, särskilt hos personer som redan har problem med allergisk rinit (näsbesvär till följd av allergi) och vasomotorisk rinit (rinnande näsa/nästäppa året runt som inte beror på allergi). Ett annat namn för tillståndet är rhinitis medicamentosa.

Annons
Annons

Symtom

Vid läkemedelsutlöst nästäppa uppstår en ökande nästäppa utan tilltagande snuva eller nysningar. Det enda sättet att bli av med nästäppan är att ta avsvällande nässprej eller näsdroppar igen. Ibland behövs en allt större mängd för att bli av med nästäppan. Nästäppan tilltar med ökande behandlingstid och kan bli mycket besvärlig. På grund av svullnaden kan vissa få problem med snarkningar eller svårigheter att andas under natten. 

Till skillnad från allergiska besvär finns ingen typisk säsongsvariation och ingen tydlig klåda i näsa/ögon. 

Orsak

Näsans inre strukturer

Lokal användning av slemhinneavsvällande medel i näsan får små blodkärl i nässlemhinnan att dra ihop sig. Effekten blir en minskad blodgenomströmning och att slemhinnorna i näsan blir mindre svullna, vilket gör att nästäppan lättnar.

Om man använder nässprej eller näsdroppar längre än sju dagar i följd avtar den positiva effekten. Blodgenomströmningen i nässlemhinnan ökar igen, mer vätska släpps ut genom kärlväggen och slemhinnan i näsan svullnar upp trots att man fortsätter med dropparna/sprejen. Dessutom blir slemhinnan alltmer irriterad. Det hela förstärks av att man ofta behandlar den ökade nästäppan med större doser nässprejer/droppar, något som ger övergående bättring men som snabbt följs av en avtagande effekt och behov av ytterligare ökad dos. Detta leder till en ond cirkel.

Preparat som finns på den svenska marknaden som kan ge läkemedelsutlöst nästäppa är nässprej eller näsdroppar med oximetazolin eller xylometazolin.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs med hjälp av den typiska sjukdomshistorien och sjukdomsbilden. Tillståndet uppträder hos personer som har använt slemhinneavsvällande nässprejer eller näsdroppar längre än oftast sju till tio dagar, även om man kunnat se samma sak hända vid kortare behandlingstid hos vissa patienter. Detta leder till ökad nästäppa. Används medlen bara på kvällen är risken att utveckla läkemedelsutlöst rinit eventuellt något lägre, än om man använder dem två till tre gånger per dag.

Det behövs inga ytterligare undersökningar eller prover.

Behandling

Viktigast är att förebygga tillståndet: avsluta behandlingen med slemhinneavsvällande medel efter fem till sju dagar och/eller ta så få doser som möjligt.

Om tillståndet har uppstått ska man genast sluta ta näsdroppar eller nässprej. När behandlingen upphör ökar nästäppan, men det brukar vara övergående. Om man ändå måste ta avsvällande medel kan man ta det på en sida av näsan under en övergångsperiod. Nästäppan försvinner sedan gradvis av sig själv utan annan behandling. Det tar vanligtvis en till två veckor innan svullnaden minskar igen och fyra till sex veckor innan besvären försvinner helt. I sällsynta fall kan det ta uppemot ett år att bli helt bra.

Läkemedelsbehandling är normalt inte nödvändigt. Användning av nässprej med kortison kan dämpa besvären när man slutat med avsvällande. Det kan bli nödvändigt att använda kortisonsprejen i tre till fem veckor. Det finns olika kortisonnässprejer som är receptfria, till exempel medel med mometason eller budesonid. Personal på apotek kan hjälpa till att hitta rätt kortisonnässprej och informera om rätt dosering.

Om det är svårt att bli av med besvären kan en remiss till en öron-näsa-halsläkare bli aktuell.

Prognos

Prognosen vid läkemedelsutlöst nästäppa är god men det kan för vissa ta lång tid att bli helt bra.

Patienter som tidigare haft läkemedelsutlöst rinit har ökad risk att få tillståndet igen. Till och med ett till två år efter det att behandlingen har upphört kan det räcka med en veckas behandling med avsvällande medel för att hamna i den onda cirkeln igen. Därför bör man inte använda sådana läkemedel om man har haft läkemedelsutlöst nästäppa tidigare.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.