Läkemedelsutlöst nästäppa

Använder vissa typer av näsdroppar eller nässprej mot täppt näsa alltför länge kommer läkemedlens effekt avta och istället kommer slemhinnan reagera genom att bli mer svullen.

Uppdaterad den: 2019-08-12
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är läkemedelsutlöst rinit?

Läkemedelsutlöst rinit är ett tillstånd med ökad nästäppa och irritabel nässlemhinna som uppstår efter en längre tids användning av slemhinneavsvällande nässprej eller näsdroppar. Tillståndet är inte ovanligt.

Orsak

Lokalt bruk i näsan av slemhinneavsvällande medel får små blodkärl i nässlemhinnan att dra ihop sig. Effekten blir en minskad blodgenomströmning och att slemhinnorna i näsan blir mindre svullna, vilket gör att nästäppan lättnar.

Om man använder näsdropparna/-sprejen längre än sju dagar i följd avtar den positiva effekten. Blodgenomströmningen i nässlemhinnan ökar igen, mer vätska släpps ut genom kärlväggen och slemhinnan i näsan svullnar upp trots att man fortsätter med dropparna/sprejen. Dessutom blir slemhinnan alltmer irriterad. Det hela förstärks av att man ofta behandlar den ökade nästäppan med större doser nässprejer/droppar, något som ger övergående bättring men som snabbt följs av en avtagande effekt och behov av ytterligare ökad dos. Detta leder till en ond cirkel.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs på basen av den typiska sjukdomshistorien och sjukdomsbilden. Tillståndet uppträder hos personer som har använt slemhinneavsvällande eller nässprejer eller näsdroppar längre än oftast sju till tio dagar, även om man kunnat se samma sak hända vid kortare behandlingstid hos vissa patienter. Detta leder till ökad nästäppa. Används medlen bara på kvällen är risken för att utveckla läkemedelsutlöst rinit eventuellt något lägre – och tar längre tid – än vid användning två till tre gånger per dag.

Det behövs inga ytterligare undersökningar eller prover.

Behandling

Det viktigaste är att förebygga tillståndet. Avsluta behandlingen med slemhinneavsvällande medel efter fem till sju dagar och/eller ta så få doser som möjligt.

Annons
Annons

Om tillståndet har uppstått ska man genast sluta ta näsdroppar eller nässprej. När behandlingen upphör ökar nästäppan, men det brukar vara övergående. Nästäppan försvinner gradvis av sig själv utan annan behandling. Det tar vanligtvis en till två veckor innan svullnaden minskar igen och fyra till sex veckor innan besvären försvinner helt. I sällsynta fall kan det ta uppemot ett år att bli helt bra.

Läkemedelsbehandling är normalt inte nödvändigt. Användning av nässprej med kortison kan dämpa besvären när man slutat med avsvällande Det kan bli nödvändigt att använda kortisonsprejen i tre till fem veckor.

Prognos

När man upphör att ta det utlösande läkemedlet tar det oftast en till två veckor innan näsan börjar öppna sig igen och fyra till sex veckor innan besvären försvinner helt. Ibland kan det ta ett år att bli helt bra.

Patienter som tidigare haft läkemedelsutlöst rinit har ökad risk att få tillståndet igen. Till och med ett till två år efter det att behandlingen har upphört kan det räcka med en veckas behandling med avsvällande medel för att hamna i den onda cirkeln igen. Därför bör man inte använda sådana läkemedel om man en gång fått besvär.

Har du haft bältros? Då söker vi dig! Läs mer här!


Annons
Annons
Annons