Akut näs- och bihåleinflammation


Uppdaterad den: 2016-11-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är akut näs- och bihåleinflammation?

Bihålorna är ihåliga luftfickor i ansiktsbenen och i skallen. De är täckta med ett tunt slemhinnelager som normalt producerar en liten mängd slem, vilket håller bihålorna friska och fuktiga. Man skiljer mellan käkhålor (sinus maxillaris), pannhålor (sinus frontalis) och ett par mindre bihålor som finns vid näsroten (sinus ethmoidalis och sinus sphenoidalis). Samtliga bihålor har en liten öppning ut till näshålan.

Tidigare talade man om bihåleinflammation, men på senare år har man insett att tillståndet alltid är förknippat med en inflammation också i nässlemhinnan. Näs- och bihåleinflammation kallas därför rinosinuit på fackspråk, där "rino" betyder näsa, "sinus" bihålor och "it" att det handlar om en inflammation. 

Vid infektion i näsan och bihålorna, som till exempel vid en förkylning, svullnar slemhinnan på grund av inflammation. Det finns en risk att öppningen från bihålor till näsa blockeras och det kan leda till ett förhöjt tryck i bihålorna. Det kan upplevas som tryckande och smärtsamt.

Annons
Annons

Hos en del patienter kan det, efter ungefär tio dagar, utvecklas en bakteriell infektion i bihålorna. Det kallas då för en bakteriell rinosinuit. 

Näs- och bihåleinflammation kan vara akut eller kronisk. Inflammationen kallas kronisk om den har pågått i över tolv veckor.

Symtom

Animation av näs- och bihåleinflammation

Akut näs- och bihåleinflammation uppkommer ofta i kombination med en vanlig förkylning eller en förkylning som är långvarig. Typiska symtom är smärtor eller en känsla av tryck över ögonen eller i kinden vid sidan om näsan. Många upplever smärtorna som tandvärk i överkäken. Nästäppa till följd av inflammationen kan göra att luktsinnet fungerar sämre och att rösten förändras något. Det kan rinna tjockt, illaluktande snor ur näsborren på samma sida eller sidor som smärtorna sitter. Feber förekommer och inte sällan känner man sig allmänt påverkad.

Annons
Annons

Ibland kan näs- och bihåleinflammationen bero på komplikationer till tandbehandling eller som följd av tandinfektioner i överkäken. Denna form av näs- och bihåleinflammation präglas av starka smärtor och illaluktande doft från näsan, medan nedsatt luktsinne och nästäppa inte brukar föreligga.

Orsak

Bihålorna är luftfyllda hålrum i ansiktsbenet med en trång öppning till näshålan. Vid förkylning svullnar slemhinnan i näsan och bihålorna så att öppningen blir ännu trängre. Det kan leda till att snor, virus och bakterier stängs in i bihålorna och att trycket ökar. Detta orsakar smärta och ömhet i benet som omger bihålan.

Man har sett att föroreningar i luften, trånga förhållanden i näsa-bihåleområdet, tandinfektioner och en del kroniska sjukdomar såsom astma och KOL kan öka risken för att insjukna i akut näs- och bihåleinflammation.

Diagnos

Diagnosen ställs vanligtvis mot bakgrund av den typiska sjukdomshistorien och symtomen. Läkaren kan eventuellt också titta in i näsan för att se om det kommer var från bihålornas utförsgångar. En bakteriell näs- och bihåleinflammation misstänks i första hand när man efter tio dagar har ensidig och uttalad smärta med snuva som liknar var. Typiskt är också att symtomen varit på väg att försvinna, men sedan blivit sämre igen.

Röntgen, ultraljud eller datortomografi behöver endast utföras vid långvariga eller allvarliga sjukdomsförlopp eller vid osäkerhet om diagnosen. Datortomografi är undersökningen som har bäst förmåga att avbilda näsa och bihålor och väljs i första hand. Undersökningen använder röntgenstrålning för att skapa en bild och bör därför endast användas om det är nödvändigt.

JOBBAR DU INOM BEROENDEVÅRDEN? Här kan du gå en fortbildning om hepatit C

Behandling

Vid en näs- och bihåleinflammation kan man ha lindriga till svåra smärtor i ansiktet. Paracetamol och ibuprofen kan tas som vanligt vid feber och smärta.  

Slemhinneavsvällande nässprej eller droppar, som man köper receptfritt på apoteket, leder till att svullnaden i slemhinnan avtar så att nästäppan minskar. Man ska aldrig använda dessa läkemedel längre än tio dagar i rad, eftersom de kan skada nässlemhinnan vid långvarigt bruk.

Man har sett att nässprej eller droppar som innehåller kortison kan hjälpa vid bakteriell näs- och bihåleinflammation. Dessa dämpar inflammationen och kan användas under en längre tid utan att de brukar ge biverkningar.

Vid lätta näs- och bihåleinflammationer kan det räcka att ligga med huvudet högt när man ska sova, som enda behandling. Sköljning av näsan med koksaltlösning en till två gånger dagligen kan också ha effekt. På apoteket kan man köpa en nässköljare att använda till detta.

Om man har hösnuva (allergisk rinit) rekommenderas användning av antihistaminer under pollensäsongen. Detta är allergitabletter som motverkar den allergiska inflammationen i nässlemhinnan.

Det har i studier inte kunnat visas att behandling med antibiotika mot bakteriella näs- och slemhinneinflammationer förkortar sjukdomsförloppet särskilt mycket. Antibiotika används ofta i onödan, och de allra flesta blir friska på 1–2 veckor oavsett om de tagit antibiotika eller ej. 

Vid uttalade besvär kan det vara aktuellt att punktera bihålorna och skölja dem. Sådan behandling utförs av öron-, näs- och halsspecialister.

Vid kroniska och konstant återkommande besvär kan det vara nödvändigt med en operation för att säkerställa att bihålorna töms bättre i framtiden. Hos några är det också aktuellt att rätta upp en skev nässkiljevägg eller avlägsna näspolyper och liknande med hjälp av kirurgi.

Prognos

De flesta klarar sig utan någon särskild behandling. Näsdroppar med kortison, nässköljning och/eller smärtstillande läkemedel kan minska symtomen tills inflammationen går över.

Många har en tendens att få återfall vid senare förkylningar. Om man ofta får näs- och bihåleinflammation kan man använda nässprej eller näsdroppar med kortison i förebyggande syfte när man blir förkyld. 


Annons
Annons
Annons