Polyper i näsan

Näspolyper leder till ihållande nästäppa och beror ofta på en kronisk inflammation i näsan och bihålornas slemhinnor.

Uppdaterad den: 2014-10-10
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är näspolyper?

Näspolyper är utväxter eller utbuktningar av slemhinnan i näsan eller bihålorna. Man tror att orsaken till att det utvecklas polyper är en kronisk inflammation av näsans slemhinna. Detta är därför det här tillståndet är vanligast hos personer med kronisk inflammation i näsa och bihålor. Det kan också utvecklas näspolyper efter vanliga infektioner med bakterier eller virus. Orsaken till att polyper utvecklas är dock fortfarande okänd. Detta är ett godartat tillstånd.

Tillståndet är vanligen dubbelsidigt och förekommer hos vuxna i alla åldersgrupper, men ytterst sällan hos barn. Förekomsten anges till 2–4 % av befolkningen. Undersökningar med nyare metoder tyder dock på att tillståndet kan vara vanligare än så. Hos 19–36 % av dem som får polyper förekommer samtidigt kronisk näs- och bihåleinflammation. Förekomsten är högre bland patienter med astma, cystisk fibros och salicylatöverkänslighet.

Diagnos

Polyper leder till att det blir en trång passage i näsan. Konstant nästäppa är ett problem, även utan förkylning eller allergiperioder. Man kan vara tvungen att andas genom munnen, rösten förändras och man besväras ofta av snarkningar och dålig nattsömn. Vidare blir luktsinnet nedsatt och förändringar i slemhinnan leder till ökad slemutsöndring från näsan.

Annons
Annons

Genom att undersöka näsan med en lampa kan läkaren ofta se polyperna som gråbleka, glänsande förändringar i näshålan. De kan vara många och finns ofta på båda sidor i näsan.

Vid oklarhet om diagnosen kan en datortomografiundersökning klargöra om det föreligger polyper och kartlägga omfattningen av polyperna. Om du blir remitterad till en specialist tittar ÖNH-läkaren in i näsan, ofta med hjälp av ett endoskop. ÖNH-läkaren kan också samtidigt ta bort polyperna med endoskopet.

Behandling

Före en operation är det viktigt att behandla en eventuell infektion eller allergi på bästa möjliga sätt. Det kan innebära användning av antibiotika mot samtidig bihåleinflammation eller en behandling mot allergi. Lokalbehandling med nässprej med kortison är den vanligaste läkemedelsbehandlingen mot polyper i näsan. Det är avgörande för resultatet att läkemedlet når långt in i näsan. Behandlingen har visat sig vara säker och minska polypernas storlek och utbredning, samt lindra nästäppan. Sådan behandling kan minska behovet av kirurgi eller till och med leda till att man slipper kirurgi helt. Också leukotrienantagonister kan vara av värde.

Annons
Annons

Kirurgisk borttagning av polyper är eller blir ofta nödvändigt när läkemedelsbehandlingen visar sig vara otillräcklig. Ingreppet utförs i regel polikliniskt på en ÖNH-klinik och kräver då ingen inläggning. Studier visar att man på lång sikt har lite att vinna med kirurgi vid lindriga eller måttliga besvär, eftersom polyperna ofta kommer tillbaka, ibland redan efter några få månader eller år.

Efter en operation är det också viktigt att behandla eventuell inflammation, för att minska risken för att näspolyperna kommer tillbaka.

Prognos

Förloppet är ofta kroniskt och det finns en tendens för återfall, oavsett vilken behandling som väljs. Läkemedelsbehandling kan hjälpa om den underliggande orsaken kan kontrolleras. Som nämns ovan finns det en tendens att nya polyper bildas en tid efter det att de tagits bort kirurgiskt.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons