Sjukdomar Öron näsa hals

Titel Uppdaterad
Mastoidit

2019-08-08

Adenoidförstoring – förstorad körtel bakom näsan

2019-09-11

Akut mellanöreinflammation

2018-03-22

Akut näs- och bihåleinflammation

2020-06-29

Balansnervsinflammation (vestibularisneurit)

2018-11-13

Barotrauma (tryckskillnadsskada) i örat

2014-02-14

Bihåleinflammation

2015-05-13

Bihåleinflammation

2015-05-13

Bullerskada

2012-10-03

Bullös myringit

2019-08-12

Burning mouth syndrome (BMS)

2019-07-11

Cancer i mellersta delen av svalget (orofarynx)

2016-12-06

Cancer i mun och svalg

2021-07-21

Cancer i munhålan

2020-10-02

Cancer i nedre delen av svalget

2021-07-21

Dysfagi (svårt att svälja)

2018-03-02

Förkylning hos barn

2017-02-08

Förstorad körtel bakom näsan hos barn

2008-10-02

Förstorade tonsiller

2019-08-08

Halsböld

2013-04-21

Halscystor

2021-11-09

Halsen

2019-05-14

Halsfluss

2015-05-13

Halsfluss (akut tonsillit)

2017-12-04

Halsfluss med streptokocker

2017-11-29

Halskatarr (faryngit)

2017-09-25

Halsont, patientrådgivning

2020-02-26

Herpangina

2020-02-28

Herpes simplex-infektion i munnen

2016-09-12

Hosta

2018-05-29

Hosta

2018-05-29

Hörselnedsättning

2017-10-30

Hörselnedsättning hos äldre

2017-10-30

Hörselnedsättning, patientrådgivning

2017-11-30

Inflammation i mungiporna\n(munvinkelragader)

2019-02-05

Kan förkylning förebyggas?

2017-02-08

Kronisk icke-allergisk rinit

2019-07-22

Kronisk mellanöreinflammation

2019-08-02

Kronisk näs- och bihåleinflammation

2017-10-13

Käksmärtor och käkfunktionsstörning

2019-04-04

Läkemedelsutlöst nästäppa

2019-08-12

Ménières sjukdom

2019-07-23

Nasofarynxcancer

2021-07-21

Näs- och bihålecancer

2021-07-22

Näsan

2019-05-14

Näsblödning

2018-12-31

Näsblödning, patientrådgivning

2019-01-02

Näsfraktur

2019-07-23

Nässkiljeväggsfel

2017-02-08

Nässköljning

2021-11-02

Nästäppa, symtomguide

2017-05-14

Obstruktivt sömnapnésyndrom

2017-11-12

Operation av otoskleros

2012-10-03

Otoskleros

2019-06-27

Polyper i näsan

2019-08-07

Senkomplikationer till halsfluss

2012-10-03

Sex vanliga barnsjukdomar

2015-08-03

Sialoadenit (spottkörtelinflammation)

2020-02-25

Sialolitiasis

2012-10-02

Snarkning

2017-10-12

Sprucken trumhinna

2019-10-15

Struma – förstorad sköldkörtel

2018-04-13

Stämbandsdysfunktion

2019-08-28

Sudden deafness

2019-09-23

Tandhälsa hos små barn

2013-12-20

Tandsprickning

2013-02-28

Tinnitus (öronsus)

2016-01-20

Torr näsa, rhinitis sicca

2019-08-06

Träningsövningar vid vestibularisneurit

2012-08-19

Tänderna

2019-05-13

Vasomotorisk rinit

2019-08-19

Vestibularisschwannom

2012-10-04

Virus på balansnerven (Vestibularisneurit)

2011-02-09

Vätska i mellanörat

2019-08-01

Vätskande öra/öronflytning, patientrådgivning

2012-10-02

Yrsel

2019-01-11

Yrsel, patientrådgivning

2019-01-11

Örat

2012-10-02

Öronsmärtor/öronvärk, patientrådgivning

2020-10-13

Öronsus (tinnitus), patientrådgivning

2020-02-10