Vasomotorisk rinit


Uppdaterad den: 2012-10-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är vasomotorisk rinit?

Rinit betyder inflammation i näsans slemhinna. Vasomotorisk innebär att inflammationen kan ha något att göra med blodtillförseln till näsans slemhinna. Tillståndet kan ge besvär året om (dock inte hela tiden då det istället handlar om en kronisk rinit), och tillståndet beror inte på allergi.

Vasomotorisk rinit är förhållandevis vanligt. Kvinnor verkar rapportera det oftare än män och tillståndet kan förekommer i alla åldrar, men är vanligare hos äldre. Vasomotorisk rinit kan vara svår att skilja från allergisk rinit. Symtomen för allergisk och icke-allergisk rinit överlappar i hög grad, men orsakerna tycks vara helt olika.

Symtom

Typiska besvär är omväxlande nästäppa och rinnsnuva. Nysning, näsklåda och ögonkatarr är mindre framträdande än vid allergisk rinit. Nästäppan är oftast värst på natten eller morgonen. Det kan förklaras med att blodfyllnaden av nässlemhinnan är stor om natten, vilket leder till svullnad nässlemhinna och trång luftpassage.

Annons
Annons

Symtomen är ibland uttalade och kan förvärras av:

  • Vissa odörer, som parfym, cigarettrök, målarfärg, trycksvärta, bilavgaser.
  • Alkohol.
  • Kryddad mat.
  • Starka känslor.
  • Miljöfaktorer, som temperatur, tryckförändringar och starkt ljus.

Patienter med vasomotorisk rinit kan ofta delas in i två grupper: de med "våt" näsa, som besväras av att det alltid rinner från näsan, och de med "torr" näsa, där besvären först och främst är täppt näsa med dålig luftpassage, men minimal snuva. Men ibland förekommer bägge symtomen samtidigt.

Orsaker

Vi vet inte säkert vad som orsakar tillståndet, och det varierar nog också från person till person. Hos vissa kan hormonförändringar vara en bidragande orsak, medan det hos andra kan vara ett slags överkänslighet som ligger bakom besvären.

Annons
Annons

Tillståndet kan utlösas av olika omständigheter, som beskrivits ovan. Det kan till exempel utlösas vid vissa temperaturer, som vid kallt och rått väder, av rök och tobak, eller av damm och torr luft. Det verkar också som om vissa läkemedel kan leda till den här typen av besvär. Detta gäller vissa typer av läkemedel mot psykiska besvär, blodtryckssänkande läkemedel, betablockerare och acetylsalicylsyrepreparat.

Alkoholintag kan både förvärra och utlösa besvären. Detsamma gäller graviditet och låg ämnesomsättning, som också kan förvärra framförallt nästäppan.

Diagnos

Vasomotorisk rinit är en uteslutningsdiagnos, det vill säga att den ställs genom att andra orsaker till besvären utesluts. Allergitester ska vara negativa. Det finns inget specifikt test eller undersökning som bekräftar diagnosen.

Anamnes med ständiga perioder med nästäppa och blank, vattnig snuva är typisk. Besvären liknar hösnuva eller annan allergisk rinit, men skiljer sig från dessa tillstånd genom att de kan förekomma periodvis under hela året och inte är kopplade till säsong. Enstaka personer som är allergiska mot till exempel pollen kan ha vasomotoriska besvär utanför sin pollensäsong. Tillståndet räknas inte som allergi, men det kan vara aktuellt med en allergiutredning – för att utesluta den förklaringen.

Behandling

Den som har problem med vasomotorisk rinit ska i möjligaste mån undvika de faktorer som utlöser besvären. Utlösande faktorer kan vara läkemedel, allergi, damm, cigarettrök, parfym, blekmedel, formaldehyd, tidningar och annat som avger trycksvärta, avgaser från bilar, ljusstimuli, temperaturförändringar, varm och starkt kryddad mat. Genom att undvika utlösande faktorer kan det på sikt bidra till att slemhinnan blir mindre känslig och kanske slutar att överreagera. Fysisk aktivitet tycks hjälpa mot tillståndet. Träning som gör dig andfådd bidrar till att sätta ned luftmotståndet i näsan ("blåser ren den") och effekten tycks sitta i efter träningen.

Kortvarig behandling med slemhinneavsvällande näsdroppar, högst sju till tio dagar, kan vara effektivt för vissa, men bör undvikas i görligaste mån då de som har vasomotorisk rinit har en tendens att lätt hemfalla åt överanvändning av avsvällande näsdroppar/nässprejer. Långvarig användning förvärrar således tillståndet! Om du behöver näsdroppar kan du använda koksaltdroppar eller skölja med koksaltlösning. Koksaltlösning gör du enkelt genom att koka upp en liter vatten med en dessertsked salt. Lösningen ska ha rumstemperatur innan du använder den.

Om du behöver behandling utöver detta kan näsdroppar eller pulver med kortison ha effekt. Detta kan användas under perioder med besvär eller perioder då utlösande faktorer inte kan undvikas. Har man svår nästäppa kan man på öron-, näs- och halsklinik med olika metoder operativt minska slemhinnesvullnaden i näsan. Antihistaminer har oftast dålig effekt, även om det hos vissa med svåra besvär kan vara värt att prova.

Prognos

Tillståndet är ofta långvarigt, men det kan i många fall behandlas på ett sådant sätt att det inte blir så svårt att leva med. I många fall försvinner besvären helt under längre eller kortare perioder.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons