Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Vasomotorisk rinit

Vasomotorisk rinit är en variant av problem med rinnande näsa och nästäppa som inte beror på allergi.


Uppdaterad den: 2019-08-19

Annons

Vad är vasomotorisk rinit?

Rinit betyder inflammation i näsans slemhinna. Ordet vasomotorisk innebär att inflammationen kan ha något att göra med blodtillförseln till näsans slemhinna. Egentligen vet man inte exakt vad som sker, men tillståndet skiljer sig från allergiska symtom när det gäller orsak. Tillståndet kan komma och gå.  

Vasomotorisk rinit är förhållandevis vanligt. Fler kvinnor än män verkar ha besvären och tillståndet kan förekommer i alla åldrar, men är vanligare hos äldre. Vasomotorisk rinit kan vara svår att skilja från allergisk rinit. Symtomen för allergisk och icke-allergisk rinit överlappar i hög grad, men orsakerna tycks vara helt olika.

Annons
Annons

Symtom

Typiska besvär är omväxlande nästäppa och rinnsnuva. Nysning, näsklåda och ögonbesvär är mindre framträdande än vid allergisk rinit. Nästäppan är oftast värst på natten eller morgonen. Det kan förklaras med att blodfyllnaden av nässlemhinnan är stor om natten, vilket leder till svullnad nässlemhinna och trång luftpassage.

Symtomen är ibland uttalade och kan förvärras av:

  • Vissa odörer, som parfym, cigarettrök, målarfärg, trycksvärta, bilavgaser.
  • Alkohol.
  • Kryddad mat.
  • Starka känslor.
  • Miljöfaktorer, som temperatur, tryckförändringar och starkt ljus.

Patienter med vasomotorisk rinit kan ofta delas in i två grupper: de med "våt" näsa, som besväras av att det alltid rinner från näsan, och de med "torr" näsa, där besvären först och främst är täppt näsa med dålig luftpassage, men minimal snuva. Hos ganska många förekommer bägge symtomen samtidigt.

Orsaker

Man vet inte säkert vad som orsakar tillståndet, och det varierar också från person till person. Hos vissa kan hormonförändringar vara en bidragande orsak, medan det hos andra kan vara någon slags överkänslighet som ligger bakom besvären.

Tillståndet kan utlösas av olika omständigheter, som beskrivits ovan. Det kan till exempel utlösas vid vissa temperaturer, som vid kallt och rått väder, av rök och tobak, eller av damm och torr luft. Det verkar också som om vissa läkemedel kan leda till den här typen av besvär. Detta gäller vissa typer av läkemedel mot psykiska besvär, blodtryckssänkande läkemedel, betablockerare och acetylsalicylsyrepreparat.

Alkoholintag kan både förvärra och utlösa besvären. Detsamma gäller graviditet och låg ämnesomsättning, som också kan förvärra framförallt nästäppan.

Annons
Annons

Diagnos

Vasomotorisk rinit är en uteslutningsdiagnos, det vill säga att den ställs genom att andra orsaker till besvären utesluts. Allergitester ska vara negativa. Det finns inget specifikt test eller undersökning som bekräftar diagnosen.

Sjukdomshistorien med ständiga perioder med nästäppa och blank, vattnig snuva är typisk. Besvären liknar hösnuva eller annan allergisk rinit, men skiljer sig från dessa tillstånd genom att de kan förekomma periodvis under hela året och inte är kopplade till säsong.

Tillståndet räknas inte som allergi, men det kan vara aktuellt med en allergiutredning – för att utesluta den förklaringen. Man kan dessutom ha bägge besvären, dels pollenbesvär och problem med rinnsnuva utöver pollensäsongen. 

Behandling

Den som har problem med vasomotorisk rinit ska i möjligaste mån undvika de faktorer som utlöser besvären. Utlösande faktorer kan vara läkemedel, allergi, damm, cigarettrök, parfym, blekmedel, formaldehyd, tidningar och annat som avger trycksvärta, avgaser från bilar, ljusstimuli, temperaturförändringar, varm och starkt kryddad mat. Genom att undvika utlösande faktorer kan det på sikt bidra till att slemhinnan blir mindre känslig och kanske slutar att överreagera. Fysisk aktivitet tycks hjälpa mot tillståndet. Träning som gör dig andfådd bidrar till att sätta ned luftmotståndet i näsan ("blåser ren den") och effekten tycks sitta i efter träningen.

Kortvarig behandling med slemhinneavsvällande näsdroppar/nässprej, högst sju till tio dagar, kan vara effektivt för vissa, men bör undvikas i möjligaste mån då det endast har en kortvarig effekt, och att näsan snabbt vänjer sig vid medicinen vilket gör att besvären ökas på. Långvarig användning förvärrar således tillståndet! Om man behöver näsdroppar/nässprej kan man använda koksaltdroppar eller skölja med koksaltlösning. Koksaltlösning kan man själv tillverka genom att koka upp en liter vatten med en tesked salt. Lösningen ska ha rumstemperatur innan man använder den.

Om man behöver behandling utöver detta kan näsdroppar/näspulver/nässprej med kortison ha effekt. Detta kan användas under perioder med besvär eller perioder då utlösande faktorer inte kan undvikas. Har man svår nästäppa kan man på öron-, näs- och halsklinik med olika metoder operativt minska slemhinnesvullnaden i näsan.

Antihistaminer, allergitabletter, kan vara värt att prova även om inte allergi är orsaken. Det finns ett antal personer som blir hjälpta av dessa mediciner trots att problemen inte är allergiskt betingade. 

Prognos

I många fall försvinner besvären helt under längre eller kortare perioder. Tillståndet är ofarligt, men kan kvarvara långa perioder. Oftast går det dock att behandla besvären i den grad att livet inte påverkas nämnvärt. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.