Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Nasofarynxcancer

Symtom på nasofarynxcancer är nytillkommen ensidig nästäppa eller blod från näsan som inte växlar sida. Det kan också uppstå symtom från öron (ensidigt lockkänsla), svalgsmärtor eller förstorade lymfkörtlar på halsen.


Uppdaterad den: 2021-07-21

Annons

Vad är nasofarynxcancer?

Cancer karakteriseras av okontrollerad celltillväxt och kan växa in i omgivande vävnad och sprida sig till andra delar av kroppen. Cancer i nässvalgområdet bakom näsan, nasofarynx, är en sällsynt cancerform. I Sverige drabbas varje år drygt 30 personer, varav två av tre är män. De flesta som insjuknar är i 60-årsåldern.

Annons
Annons

Symtom

Nasofarynxcancer utvecklas ofta i tysthet och symtomen kommer först i ett sent skede. Detta ökar risken för att sjukdomen är långt framskriden när den upptäcks.

Symtom på nasofarynxcancer är nytillkommen ensidig nästäppa eller blod från näsan som inte växlar sida. Det kan också uppstå symtom från öron (ensidigt lockkänsla), svalgsmärtor eller förstorade lymfkörtlar på halsen. Huvudvärk kan förekomma. Vid framskriden sjukdom uppstår förlamningar i ögonmusklerna, något som ger dubbelsyn, samt ansiktssmärtor och domningskänsla i ansiktet.

Orsak

Vissa vanliga virus (Epstein-Barr virus) är kopplade till ökad risk för nasofarynxcancer. I Europa och i USA är användning av alkohol och tobak troligen viktigare orsaker än Epstein-Barr virus.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kan ställas efter analys av vävnadsprover från tumören. Innan proverna tas måste läkaren göra en allmän öron-, näs- och halsundersökning för att eventuellt kunna bekräfta en misstanke. Om läkaren på vårdcentralen bedömer att det finns skäl till det skickas en remiss till en öron-näsa-hals-läkare. Där genomförs ytterligare undersökningar för att ett säkert besked om tillståndet ska kunna ges.

Behandling

Eftersom det är mycket svårt att operera längst bak i näsan då det finns stora blodkärl och viktiga nerver nära intill, rekommenderas i första hand strålbehandling.

Prognos

När man beskriver överlevnad vid cancer används begreppet relativ överlevnad. Med det menas den överlevnad som är relaterad till cancern. Vissa personer skulle ha avlidit oavsett cancern och det räknas inte. Den relativa femårsöverlevnaden för nasofarynxcancer där man satsar på botande behandling är runt 75 procent.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.