Cancer i näsan och nässvalget

Cancer i näsan omfattar cancer i näsans främre och bakre del, i nässvalgrummet. Dessa cancertumörer utvecklas i tysthet och sjukdomen är ofta ganska långt framskriden när diagnosen ställs.

Uppdaterad den: 2012-10-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad innebär näscancer?

Cancer karakteriseras av okontrollerad celltillväxt – celler kan förlora förmågan att kontrollera sin egen tillväxt vilket leder till en ansamling av celltyper i en eller flera utvecklingsstadier med resultatet att en eller flera tumörer bildas. Det skiljer mellan godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörformer. En elakartad tumörform har förutom den okontrollerade tillväxten också egenskapen att den växer in i omgivande vävnad och kan sprida sig till andra delar av kroppen.

I näsan är de flesta tumörer ofarliga men det kan handla om cancer, därför är det viktigt att de undersöks närmare. Tumörer som uppkommer längre bak i näsan, i nässvalget (nasofarynx), är mycket oftare elakartade.

Cancer i näsan eller i nässvalgområdet är en sällsynt cancerform. I Sverige inträffar cancer i näsa och bihålor hos cirka 70 personer årligen och drygt 500 personer lever med denna form av cancer.

Annons
Annons

Orsak

Vi vet inte så mycket om den direkta orsaken till näscancer men vi vet en del om de faktorer som kan medverka till att cancer uppstår. Till exempel kan trädamm ("snickarcancer"), nickel och läderdamm bidra till några av de cancerformer som förekommer i detta område. Dessutom vet vi att vissa virus (Epstein-Barr) kan predisponera för cancerutveckling i nässvalget (nasofarynxcancer). I Europa och i USA är användning av alkohol och tobak troligen viktigare orsaker än Epstein-Barr virus.

Symtom

Det vanliga vid denna form av cancer, speciellt vid lokalisation i nässvalgområdet, är att det tar lång tid innan symtomen börjar visa sig. Sjukdomen utvecklas i tysthet och symtomen kommer ofta i ett sent skede. Detta ökar faran för att sjukdomen kan vara långt framskriden vid tidpunkten för diagnostiseringen.

Du kan till exempel märka att du lätt blöder näsblod, något du sällan gjort tidigare. Näsan kan så småningom börja kännas täppt, något som du heller inte har besvärats av tidigare. Det kan också uppstå symtom från öron (ensidigt lockkänsla) eller svalgsmärtor och det kan dyka upp förstorade lymfkörtlar på halsen. Huvudvärk kan förekomma. Vid framskriden sjukdom uppstår förlamningar i ögonmusklerna, något som ger dubbelsyn, samt ansiktssmärtor och domningskänsla i ansiktet.

Annons
Annons
Näsa, svalg och hals – tvärsnitt

Diagnos

Allmänläkaren kan misstänka tillståndet med utgångspunkt från symtomen och efter att ha undersökt näsan. I så fall kommer han/hon att hänvisa dig till en specialist. Här genomförs en grundlig undersökning för att klargöra om det handlar om cancer eller om tumören som hittats är godartad. Datortomografi och undersökning med magnetkamera är viktiga undersökningar för att identifiera och klargöra omfånget av tumören. Den avgörande undersökningen är endoskopi där vävnadsprov av tumören samt efterföljande mikroskopi av proven tas. Den mikroskopiska undersökningen kommer med relativ stor säkerhet att ge svar på om det är cancer eller inte.

Behandling

Behandlingen varierar beroende på läge, tumörform och hur framskriden sjukdomen är. Om det är möjligt kan man försöka avlägsna tumören genom operation. Det kan vara aktuellt vid cancer i själva näsan men är sällan möjligt vid cancer i nässvalgrummet.

Cancer i nässvalgrummet har en tendens att sprida sig i ett tidigt skede. Eftersom det är mycket svårt att operera längst bak i näsan och det finns större blodådror och viktiga nerver nära intill, så rekommenderas strålbehandling. Framsteg både beträffande bilddiagnostiska metoder och strålbehandlingsmetoder har förbättrat resultaten av en sådan behandling. I en tidig fas ges enbart strålbehandling. Vid mer framskriden cancer ges en kombination av cytostatika (cellgifter) och strålbehandling.

Prognos

Prognosen är bäst för de tumörer som hittas tidigt. Ofta är det då tumörer som växer i främre delen av näshålan. Dessa har en god prognos i jämförelse med tumörer längre bak i näsan. Studier visar att femårsöverlevnaden varierar mellan 90 % till 58 % för tidig jämfört med långt framskriden cancer.