Nyhet | Infektion

Hivsjuka behöver bättre stöd

Imorgon, den 1 december, infaller den internationella aidsdagen. Trots dagens effektiva mediciner ökar behovet av sociala stödinsatser, meddelar hivorganisationen Noaks Ark.

Publicerad den: 2015-11-30
Författare: Maria Gustavsson, Redaktör, NetdoktorPro

Annons

Tack vare de medicinska framgångarna och dagens bromsmediciner klassas hiv som en kronisk sjukdom, och hivpositiva kan leva ett välfungerande liv trots infektionen.

Men sjukdomens sociala följder kvarstår och det finns fortfarande ett stort behov av stödinsatser, meddelar hivorganisationen Noaks Ark. Inför den internationella aidsdagen, som infaller imorgon den 1 december, vill organisationen lyfta fram vikten av tidig diagnostik, behandling samt fortsatta psykosociala stödinsatser till patienter med hiv.

– Dagens mediciner mot hivinfektion är inte bara effektiva. Medicinerna har blivit så skonsamma att man kan sätta in behandlingen omgående. Ju tidigare man får behandling desto bättre. Men det förutsätter en tidig diagnos. Det behövs insatser för att nå människor med erbjudan om enkel hivtestning, säger Birgitta Rydberg som är Noaks Arks styrelseordförande i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

Hivbesked inom en kvart

Noaks Ark har en egen testmottagning i centrala Stockholm där man erbjuder snabbsvarsteser för hiv, vilket innebär att patienten får ett besked om sin hivstatus inom 15 minuter. Allt fler patienter vänder sig till hivorganisationen för att testa sig, påpekar Birgitta Rydberg.

– Det är viktigt att erbjuda alternativ till den ordinarie hälso- och sjukvården. Frivilligorganisationer kan nå patienter som drar sig för att söka den allmänna hälso- och sjukvården, säger hon.

Ett stort problem är att hiv förknippas med skam, likt andra sexuellt överförda infektioner.

Annons
Annons

– Sociala och emotionella stödinsatser är minst lika viktiga idag, och fortsatta informations- och utbildningsinsatser behövs för att motverka stigmatisering i alla dess former. Här har organisationer som Noaks Ark en nyckelroll. Noaks Arks verksamhet utgör en oas där personer med hiv kan mötas i trygghet och samtidigt dra nytta av professionella stödinsatser, säger Birgitta Rydberg i pressmeddelandet.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons