Vaccin mot covid-19 och coronaviruset
Artikel | Infektion

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Hur ser turordningen ut för vaccination mot covid-19? Hur många doser behöver man ta för att få ett fullgott skydd? Och hur bra skyddar vaccinet? Här svarar Netdoktor på några frågor om vaccination mot covid-19. 


Publicerad den: 2021-01-12
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Annons

Enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccination mot covid-19 till alla personer över 18 år. Alla personer kommer dock inte erbjudas vaccination på samma gång. Vaccinationskampanjen som startade i slutet av 2020 har delats in i olika prioriteringsgrupper där de mest utsatta personerna får vaccin först (du kan läsa mer om de olika vaccinationsfaserna längre ner i texten).  

Varför ska man vaccinera sig mot covid-19?

Den som tar vaccin mot covid-19 kan skydda sig mot sjukdomen, och det gör också att man löper mindre risk att smitta andra. Om många vaccinerar sig mot en sjukdom kan smittspridningen av sjukdomen bromsas. Det är dock frivilligt att vaccinera sig.

Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, därför finns det en risk att man insjuknar i covid-19 trots vaccination. Vaccination är dock ett effektivt sätt att minska risken för allvarlig sjukdom och död. Man bör därför fortsätta stanna hemma om man får symtom, hålla avstånd till andra samt tvätta händerna noga, även efter att man vaccinerat sig. 

Annons
Annons

Hur mycket kostar det att vaccinera sig?

Vaccination mot covid-19 är gratis till alla som erbjuds vaccination.

Hur går det till när man vaccinerar sig mot covid-19?

När man kommer till vaccinationsstället får man fylla i en så kallad hälsodeklaration, där man svarar på frågor om sin hälsa. Så här se hälsodeklarationen ut (om du klickar på länken kommer du till Folkhälsomyndigheten.se) 

Du får sedan en dos av vaccinet genom en spruta i armen. Oftast behöver man få en ytterligare dos av vaccinet, men det sker vid ett annat vaccinationstillfälle. 

Annons
Annons

Efter att man fått sin spruta kan man känna sig öm och svullen i armen. Det kan också bli rött eller klia på området där man blivit stucken. Vissa personer kan få milda och kortvariga symtom som feber, huvudvärk eller sjukdomskänsla. Enligt Folkhälsomyndigheten är även allergiska reaktioner på vaccinet är mycket ovanliga.

Om du mår dåligt eller är orolig efter vaccinationen mot covid-19 kan du kontakta sjukvården. 

Sjukvården har skyldighet att rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Du kan också rapportera in biverkningar till Läkemedelsverket på egen hand. Klicka här för att komma till Läkemedelsverket. 

Läkemedelsverket sammanställer även inrapporterade misstänkta biverkningar för coronavaccinerna veckovis. Rapporterna publiceras på Läkemedelsverkets hemsida. 

Hur många doser behöver jag ta för att få ett fullgott skydd?

Det finns flera olika vaccin mot covid-19, och för de olika vaccinen behövs olika många doser för att ge ett fullgott skydd. 

För de vaccin som används i Sverige idag behöver man ta två doser. Efter sista dosen tar det cirka en till två veckor innan ens immunförsvar byggt upp ett bra skydd mot sjukdomen. 

Hos Läkemedelsverket kan du läsa mer om vilka vaccin som blivit godkända för användning i Sverige. Klicka här!

Hur bra skydd ger vaccinet mot covid-19?

Efter att fått vaccinet börjar kroppens immunförsvar bygga upp ett skydd mot sjukdomen. De olika vaccinen gör att kroppen börjar producera antikroppar som kan inaktivera viruset. Det är dock inte säkert att man får ett heltäckande skydd mot sjukdomen. Det gäller alla vaccin – även exempelvis vaccin mot säsongsinfluensan. Däremot minskar risken för att man ska drabbas av allvarlig sjukdom och död. 

När erbjuds jag vaccin?

Olika länder har lite olika prioriteringsordning gällande vilka som ska få vaccin först. Men man har utgått från vilka man anser har störst behov av vaccinet. I Sverige har vaccinationskampanjen delats in i fyra faser.  Här är de olika vaccinationsfaserna, enligt Folkhälsomyndigheten:

Fas ett (med start december 2020)

De som löper störst risk för att drabbas av allvarlig sjukdom eller död vid en covid-19-infektion bör få vaccination först, det anser Folkhälsomyndigheten. 

Ålder är en stor riskfaktor vid covid-19 och därför vaccineras äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende först. I första fasen ska även personal och andra personer (exempelvis närstående) som kommer i kontakt med denna riskgrupp också vaccineras.

Fas två (med preliminärt start i februari 2021)

I andra fasen rekommenderas personer som är 70 år och äldre vaccination (äldst bör dock vaccineras först).

Andra fasen innefattar även vuxna som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken samt personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas tre 

I fas tre kommer vaccination erbjudas till övriga personer som både tillhör en riskgrupp och som är mellan 18-69 år. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår, uppger Folkhälsomyndigheten. 

Fas fyra

I fas fyra, som ska vara den avslutande fasen, kommer vaccination erbjudas till övriga vuxna befolkningen som inte tillhör någon riskgrupp.

Vilka personer rekommenderas inte vaccin mot covid-19?

Vaccination mot covid-19 kommer till en början inte rekommenderas till gravida eller till personer som är 17 år eller yngre. Detta kan komma att ändras när kunskapsläget är större. Vaccination i särskilda fall kan dock diskuteras med behandlande läkare.

Korta fakta om nya coronaviruset och covid-19

Sjukdomen covid-19 orsakas av ett coronavirus som framför allt sprids via droppsmitta. Nära kontakt med andra människor ökar risk för att man ska bli smittad. Att hålla avstånd till andra minskar därför det mest effektiva sättet att minska risken för att bli smittad. 

Hur lång tid tar det från att man blivit smittad till att man blir sjuk? 

Inkubationstiden (tiden mellan smittotillfället och första symtom) är i genomsnitt fem till sex dygn, men kan vara upp till 14 dagar. 

Vilka symtom ger covid-19?

Oftast ger covid-19 symtom som liknar förkylning eller influensa. Allvarliga symtom drabbar främst äldre och personer med andra bakomliggande sjukdomar, men det finns även både yngre och tidigare friska som drabbas hårt vid en covid-19-infektion. Dessutom kan symtomen bli långvariga efter den akuta infektionen, såsom kvarstående trötthet, andfåddhet och bortfall av smak/lukt.

Symtom på covid-19:
 • Hosta

 • Feber

 • Trötthet

 • Sjukdomskänsla

 • Muskelvärk

 • Andningsbesvär

 • Halsont

 • Rinnande näsa eller nästäppa

 • Bortfall av smak och lukt 

 • Magont/diarré

Hur länge är man smittsam?

Om man misstänker att man blivit sjuk i covid-19 bör man isolera sig för att minska risken för att smitta andra. För att ta reda på om man har sjukdomen behöver man testa sig. Vid pågående infektion (alltså när man har symtom) tar man ett så kallat PCR-test. 

Hur länge man är smittsam beror till viss del på hur svår sjukdomen är. Enligt Folkhälsomyndigheten kan man tänka så här: från cirka en vecka från första symtom vid lindrig sjukdom till tre veckor eller mer vid svår sjukdom.

Om du fått ett positivt PCR-provsvar utan att du haft symtom, kan du bedömas vara smittfri efter sju dagar efter att du tog provet. Om du fått symtom efter provsvaret bör du räkna dagarna från första symtom. 

Man kan också göra ett så kallat antikroppstest för att undersöka om man redan utvecklat antikroppar. Detta test görs alltså inte när man har symtom på covid-19, utan kan exempelvis göras om man misstänker att man redan haft covid-19 eller om någon i en närhet haft sjukdomen. 

Kan man bli sjuk i covid-19 flera gånger?

Om man varit sjuk i covid-19 har man fått ett visst skydd mot sjukdomen. Man har alltså en mindre risk att smittas igen samt mindre risk att föra smittan vidare till andra. Skyddet kommer dock minska med tiden. Hur länge man har ett skydd mot covid-19 efter genomgången infektion är dock ännu inte helt kartlagt. I dagsläget bedömer att skyddet varar minst ett halvår. 

Här kan du läsa mer om coronaviruset SARS-Cov-2 och covid-19

  Källor

 • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d066786fdbe741aeaad13352b17c846e/rekommendation-vaccination-covid-19.pdf

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/till-dig-som-vaccinerar-dig-mot-covid-19/
 • Läkemedelsverket - https://www.lakemedelsverket.se/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu