Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Hur ser turordningen ut för vaccination mot covid-19? Hur många doser behöver man ta för att få ett fullgott skydd? Och hur bra skyddar vaccinet? Här svarar Netdoktor på några frågor om vaccination mot covid-19. 


Publicerad den: 2021-01-12 Uppdaterad den: 2021-02-04

Vaccin mot covid-19 och coronaviruset
Annons

Enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccination mot covid-19 till alla personer över 18 år. Alla personer kommer dock inte erbjudas vaccination på samma gång. Vaccinationskampanjen som startade i slutet av 2020 har delats in i olika prioriteringsgrupper där de mest utsatta personerna får vaccin först (du kan läsa mer om de olika vaccinationsfaserna längre ner i texten).  

Varför ska man vaccinera sig mot covid-19?

Den som tar vaccin mot covid-19 kan skydda sig mot sjukdomen, och det gör också att man löper mindre risk att smitta andra. Om många vaccinerar sig mot en sjukdom kan smittspridningen av sjukdomen bromsas. Det är dock frivilligt att vaccinera sig.

Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, därför finns det en risk att man insjuknar i covid-19 trots vaccination. Vaccination är dock ett effektivt sätt att minska risken för allvarlig sjukdom och död. Man bör därför fortsätta stanna hemma om man får symtom, hålla avstånd till andra samt tvätta händerna noga, även efter att man vaccinerat sig. 

Annons
Annons

Hur mycket kostar det att vaccinera sig?

Vaccination mot covid-19 är gratis till alla som erbjuds vaccination.

Hur går det till när man vaccinerar sig mot covid-19?

När man kommer till vaccinationsstället får man fylla i en så kallad hälsodeklaration, där man svarar på frågor om sin hälsa. Så här se hälsodeklarationen ut (om du klickar på länken kommer du till Folkhälsomyndigheten.se) 

Du får sedan en dos av vaccinet genom en spruta i armen. Oftast behöver man få en ytterligare dos av vaccinet, men det sker vid ett annat vaccinationstillfälle. 

Efter att man fått sin spruta kan man känna sig öm och svullen i armen. Det kan också bli rött eller klia på området där man blivit stucken. Vissa personer kan få milda och kortvariga symtom som feber, huvudvärk eller sjukdomskänsla. Enligt Folkhälsomyndigheten är även allergiska reaktioner på vaccinet är mycket ovanliga.

Annons
Annons

Om du mår dåligt eller är orolig efter vaccinationen mot covid-19 kan du kontakta sjukvården. 

Sjukvården har skyldighet att rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Du kan också rapportera in biverkningar till Läkemedelsverket på egen hand. Klicka här för att komma till Läkemedelsverket. 

Läkemedelsverket sammanställer även inrapporterade misstänkta biverkningar för coronavaccinerna veckovis. Rapporterna publiceras på Läkemedelsverkets hemsida. 

Hur många doser behöver jag ta för att få ett fullgott skydd?

Det finns flera olika vaccin mot covid-19, och för de olika vaccinen behövs olika många doser för att ge ett fullgott skydd. 

För de vaccin som används i Sverige idag behöver man ta två doser. Efter sista dosen tar det cirka en till två veckor innan ens immunförsvar byggt upp ett bra skydd mot sjukdomen. 

Hos Läkemedelsverket kan du läsa mer om vilka vaccin som blivit godkända för användning i Sverige. Klicka här!

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Hur bra skydd ger vaccinet mot covid-19?

Efter att fått vaccinet börjar kroppens immunförsvar bygga upp ett skydd mot sjukdomen. De olika vaccinen gör att kroppen börjar producera antikroppar som kan inaktivera viruset. Det är dock inte säkert att man får ett heltäckande skydd mot sjukdomen. Det gäller alla vaccin – även exempelvis vaccin mot säsongsinfluensan. Däremot minskar risken för att man ska drabbas av allvarlig sjukdom och död. 

När får jag vaccinera mig?

Olika länder har lite olika prioriteringsordning gällande vilka som ska få vaccin först. Men man har utgått från vilka man anser har störst behov av vaccinet. I Sverige har vaccinationskampanjen delats in i fyra faser.  Här är de olika vaccinationsfaserna, enligt Folkhälsomyndigheten:

Fas ett (startade december 2020)

De som löper störst risk för att drabbas av allvarlig sjukdom eller död vid en covid-19-infektion bör få vaccination först, det anser Folkhälsomyndigheten. 

Ålder är en stor riskfaktor vid covid-19 och därför vaccineras äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende först. I första fasen ska även personal och andra personer (exempelvis närstående) som kommer i kontakt med denna riskgrupp också vaccineras.

Fas två

Under fas två kommer personer i dessa grupper erbjudas vaccination: 

 • personer som är 65 år eller äldre. De som är äldst kommer erbjudas vaccination först. 

 • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation de senaste 12 månaderna. Personer i samma hushåll som dessa kommer också erbjudas vaccination.   

 • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter

 • personer som är 18 år eller äldre som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

 • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. 

 • personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Fas tre

I tredje fasen kommer följande riskgrupper erbjudas vaccination:

 • Personer mellan 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (se listan med sjukdomar och tillstånd här nedan)

 • personer i åldern 60–64 år

 • personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (se listan med sjukdomar och tillstånd här nedan)

 • personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddsråd. Det kan gälla personer mellan 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det innefattar även personer som lever i socialt utsatta situationer, exempelvis hem- eller papperslösa.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för allvarlig sjukdom vid covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, stroke och hypertoni är inkluderat.

 • kronisk lungsjukdom, exempelvis KOL samt svår och instabil astma.

 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation,såsom extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder.

 • Kronisk lever- eller njursvikt.

 • Typ 1- och typ 2-diabetes.

 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

 • Downs syndrom.

Fas fyra

I fas fyra, som ska vara den avslutande fasen, kommer vaccination erbjudas till övriga vuxna befolkningen som inte tillhör någon riskgrupp.

Vilka personer rekommenderas inte vaccin mot covid-19?

Vaccination mot covid-19 kommer till en början inte rekommenderas till gravida eller till personer som är 17 år eller yngre. Detta kan komma att ändras när kunskapsläget är större. Vaccination i särskilda fall kan dock diskuteras med behandlande läkare.

Kan man ta vaccin även om man haft covid-19

Ja, vaccination mot covid-19 rekommenderas oavsett om man haft covid-19 tidigare eller inte.

Korta fakta om nya coronaviruset och covid-19

Sjukdomen covid-19 orsakas av ett coronavirus som framför allt sprids via droppsmitta. Nära kontakt med andra människor ökar risk för att man ska bli smittad. Att hålla avstånd till andra minskar därför det mest effektiva sättet att minska risken för att bli smittad. 

Hur lång tid tar det från att man blivit smittad till att man blir sjuk? 

Inkubationstiden (tiden mellan smittotillfället och första symtom) är i genomsnitt fem till sex dygn, men kan vara upp till 14 dagar. 

Vilka symtom ger covid-19?

Oftast ger covid-19 symtom som liknar förkylning eller influensa. Allvarliga symtom drabbar främst äldre och personer med andra bakomliggande sjukdomar, men det finns även både yngre och tidigare friska som drabbas hårt vid en covid-19-infektion. Dessutom kan symtomen bli långvariga efter den akuta infektionen, såsom kvarstående trötthet, andfåddhet och bortfall av smak/lukt.

Symtom på covid-19:

 • Hosta

 • Feber

 • Trötthet

 • Sjukdomskänsla

 • Muskelvärk

 • Andningsbesvär

 • Halsont

 • Rinnande näsa eller nästäppa

 • Bortfall av smak och lukt 

 • Magont/diarré

Hur länge är man smittsam?

Om man misstänker att man blivit sjuk i covid-19 bör man isolera sig för att minska risken för att smitta andra. För att ta reda på om man har sjukdomen behöver man testa sig. Vid pågående infektion (alltså när man har symtom) tar man ett så kallat PCR-test. 

Hur länge man är smittsam beror till viss del på hur svår sjukdomen är. Enligt Folkhälsomyndigheten kan man tänka så här: från cirka en vecka från första symtom vid lindrig sjukdom till tre veckor eller mer vid svår sjukdom.

Om du fått ett positivt PCR-provsvar utan att du haft symtom, kan du bedömas vara smittfri efter sju dagar efter att du tog provet. Om du fått symtom efter provsvaret bör du räkna dagarna från första symtom. 

Man kan också göra ett så kallat antikroppstest för att undersöka om man redan utvecklat antikroppar. Detta test görs alltså inte när man har symtom på covid-19, utan kan exempelvis göras om man misstänker att man redan haft covid-19 eller om någon i en närhet haft sjukdomen. 

Kan man bli sjuk i covid-19 flera gånger?

Om man varit sjuk i covid-19 har man fått ett visst skydd mot sjukdomen. Man har alltså en mindre risk att smittas igen samt mindre risk att föra smittan vidare till andra. Skyddet kommer dock minska med tiden. Hur länge man har ett skydd mot covid-19 efter genomgången infektion är dock ännu inte helt kartlagt. I dagsläget bedömer att skyddet varar minst ett halvår. 

Här kan du läsa mer om coronaviruset SARS-Cov-2 och covid-19

  Källor

 • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19/

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d066786fdbe741aeaad13352b17c846e/rekommendation-vaccination-covid-19.pdf

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/till-dig-som-vaccinerar-dig-mot-covid-19/
 • Läkemedelsverket - https://www.lakemedelsverket.se/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Kari 2021-05-10 15:05 (3 år sen)

  Om man har blivit testad 2 ggr innan Pfizers vaccin (inom 5 dagar och testas en tredje gång 2-3 dagar senare, kan vaccinen har gjort att det tredje testet ger en svag positiv resultat efter att personen, som gjorde testen verkligen gjorde allt att näsan verkligen fick "stryk". De två första testerna gjordes på ett normalt sett och var negativa. Min fru och jag kom från en lång resa på ett halvt år och hade vid avgången ett negativt testresultat, som togs inom 48 timmar innan avgång. Nästa test gjordes nästan omgående efter hemkomsten och även det var negativt. (1. test på lördag 1 maj och andra onsdag . 5 maj. Samma dag på morgonen fick min fru första vaccinen utan att veta att det kanske inte var så bra. (Även jag fick samtidigt vaccin.) På fredag den 7 maj testades hon tredje gången och det var positivt, men tydligen bara svagt positivt efter testtagarens stora ansträngningar.
  Idag meddelades att min fru var positiv men inte jag. Vi har varit ihop varje dag och mycket närgående. Mina testresultat var alla negativa. Så frågan en gång till, kan man få svagt positivt testresultat, om man har tagit både vaccinen och sista testet på det sättet jag har beskrivit? Efter hemkomsten vi har varit helt isolerade på sommarstugan och under flygresan och tågresan använde vi naturligtvis mask hela tiden. Vår son hämtade oss från tågstationen till sommarstugan och hade ordnat allt så att vi hade allt vi behöver här.

 • Avatar Roland 2021-04-9 09:36 (3 år sen)

  Kan jag vaccinera mig när jag underfunktion på sköldkörteln och äter Levacin för det,
  tar även Losartan mot för högt blodtryck , Atorvastatin mot förhöjda blodfetter och Trombyl efter att har haft en så kallad tia

  Roland

 • Avatar Marita 2021-02-8 19:19 (3 år sen)

  Jag besökte läkare i månadsskiftet feb/mars - 2020. Min känsla var lunginflammation efter långvarig svår hosta. Det sved bak i ryggen och jag insisterade på en kontroll. Det togs crp och det visade sig inte vara bakteriell utan ett virus. Jag frågade då om coronatest(då det pratades mkt om detta) men fick till svar att "det inte kommit hit än".
  Blev sakta bättre från mitt "förkylningsvirus" men fick febertoppar av och till nattetid. Jag var tungandad och min familj ifrågasatte min kondition. Under denna tiden var jag på min arbetsträning. Jag var ju inte smittad.
  Personligen kände jag att det var av vikt för min situation med att visa att jag klarar ett "enkelt" arbete i butik eftersom jag varit sjukskriven pga utmattningssyndrom(depression). Det var inte läge att vara "sjuk" för något fysiskt(som ändå inte var smittsamt enl. läkaren).
  Jag fortsatte arbetsträna. Hade ont i en fot som plötsligt svullnade upp och var tungandad och trött. Sökte Dr igen. Blev skickad på Spirometri med ett resultat som sa Kol(60% lungkapacitet). Är ickerökare...
  Försökte öka pulsen vid mina dagliga långa hund promenader men andningen blev inte bättre.
  Om jag vore(är) Kolpatient borde jag känt av detta innan jag drabbades av "viruset" i februari som jag själv diagnostiserade(kände igen) som lunginflammation(?)
  Såg att tillförlitliga antikroppstest kunde tas på närliggande kommuns Apotek(Kronans) av leg. personal mot en kostnad på ca 600 kr. Tog ett test runt midsommar och fick svar efter 15 min.
  "Grattis, Du har antikroppar mot covid-19" ,sa personalen.
  Sommaren och hösten gick och jag är fortfarande tungandad samt har febertoppar av och till.
  I november testade jag mig åter igen på egen bekostnad/Apotek Kronan med positivt resultat, att jag hade antikroppar(men med ett svagare streck enl. personalen), vilket jag tolkade som minskad immunitet men fortsatt antikroppar i blodet.
  Det finns mycket bra info om covid, frågeformulär och info om restriktioner och rekommendationer...
  men registreras vi som på eget bevåg antikropptestas utan att testats för covid? Inga frågeformulär och undersökningar "passar" in, för man svarar NEJ på frågan om man testats positiv.
  Mvh


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.