Fakta | Hiv & aids

Behandling av hiv-infektion

Det finns ingen behandling som kan bota hiv, men behandlingen har blivit mycket bättre under de senaste åren.

Uppdaterad den: 2019-02-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Stora framsteg har gjorts inom hiv-behandling. Läkemedelsbehandlingen gör att viruset inte kan öka i antal och man håller sig frisk mycket längre. Den är dock komplicerad och man måste ta olika läkemedel resten av livet. Det finns ett stort urval av läkemedel som kan användas vid hiv.

Ingen behandling botar hiv. Läkemedlen som används kallas antiretrovirala läkemedel och hämmar skadan som hiv orsakar på immunsystemet. Du börjar med läkemedlen när hiv börjar förstöra immunsystemet. Behandlingen är livslång. Det är inte klarlagt när det är bäst att starta behandlingen och vilka läkemedel som utgör den bästa kombinationen.

Biverkningar är ganska vanliga, men de är sällan allvarliga. Ibland måste du över tid byta antiretrovirala läkemedel, eftersom viruset blir motståndskraftigt, resistent. Läkemedlet verkar då inte längre. Du kan också behöva ta andra läkemedel för att förhindra att opportunistiska infektioner utvecklas när immunsystemet är förstört. Det finns även preparat som kan tas under graviditet och som förhindrar att virus överförs till barnet. De flesta som använder läkemedel upplever en mycket stor förbättring och få biverkningar.

Annons
Annons

Antiretrovirala läkemedel

Hiv är en typ av virus som kallas retrovirus. Antiretrovirala läkemedel är preparat som verkar mot denna typ av virus. Forskning har visat att samtidigt intag av tre olika läkemedel ger bäst effekt. Det finns många olika preparat och många olika kombinationer. Det är viktigt med en noga genomförd behandling för att undvika resistensutveckling och behandlingssvikt. 

Byte av läkemedel är nödvändigt om du får besvärliga biverkningar eller om kombinationen av läkemedel inte fungerar. Om du slarvar med behandlingen kan det få negativa följder, både när det gäller att hitta bra alternativa preparat och en ökad risk för bristfällig behandling.

Läkemedelsbehandlingen fördröjer skadan som hiv orsakar på immunsystemet minskar risken för att få aids och även risken för att dö av aids.

Annons
Annons

Hur verkar de antiretrovirala läkemedlen?

De antiretrovirala läkemedlen hämmar hiv och reducerar skadan på immunsystemet. Läkemedlen dödar inte viruset, men hindrar att viruset skapar kopior av sig självt. Därmed är det färre virus i kroppen som kan skada immunsystemet.

Hiv utvecklar enzymer som är nödvändiga för att viruset ska komma in i cellerna och kopiera sig självt. Antiretrovirala läkemedel verkar genom att förhindra, blockera, att olika enzymer gör sitt jobb. Läkemedlen är med andra ord skräddarsydda för att hämma hiv.

Biverkningar

Många som tar antiretrovirala mediciner får biverkningar. Men det är väldigt viktigt att man inte slutar att ta medicinen på grund av biverkningar. Om man gör det kommer viruset att öka i antal och därmed riskerar man att få ett sämre immunförsvar. Det är bättre att reda på om man kan byta mediciner i samråd med läkaren.

Illamående är den vanligaste biverkningen, en av fyra drabbas. Diarré, kräkningar och trötthet drabbar en av tio. Ännu mer sällsynt är domningar i händer och fötter, huvudvärk, klåda och minskad aptit. Användning av proteashämmare under längre tid kan leda till att armar, ben och ansikte blir tunnare och att det blir mer fett på mage, rygg och nacke. En av tio kan få skador på levern. Därför bör man regelbundet ta blodprover som visar hur levern fungerar.

Kontinuerlig forskning

Det kommer ständigt nya läkemedel mot hiv. Dessutom utvecklas hela tiden de befintliga läkemedlen. Det betyder att dagens läkemedel får längre verkningstid, så att du inte behöver ta medicin så många gånger per dag. Två eller flera mediciner kan kombineras i en tablett, så att man slipper att ta så många tabletter varje dag.