Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Hiv & aids

Behandling av hiv

Det finns ingen behandling som kan bota hiv, men behandlingen har blivit mycket bättre under de senaste åren. Med behandlingen kan man leva ett gott och långt liv, och gör att man inte behöver oroa sig för att överföra viruset till någon annan.


Uppdaterad den: 2022-03-10

Annons

Stora framsteg har gjorts inom hiv-behandling. Läkemedelsbehandlingen gör att viruset inte kan öka i antal och hos de allra flesta leder behandlingen till att man inte kan hitta viruset vid provtagning. Det finns ett stort urval av läkemedel som kan användas vid hiv och dagens behandling är ofta effektiv och enkel.

Ingen behandling botar hiv. Läkemedlen som används kallas antiretrovirala läkemedel och hämmar skadan som hiv orsakar på immunsystemet. I regel börjar man med hivbehandling när man har fått diagnosen och behandlingen är livslång. 

Biverkningar är ganska vanliga, men de är sällan allvarliga. Ibland måste man över tid byta antiretrovirala läkemedel, eftersom viruset blir motståndskraftigt, resistent. De flesta som använder läkemedel upplever en mycket stor förbättring och få biverkningar.

Antiretrovirala läkemedel

Hiv är en typ av virus som kallas för retrovirus. Antiretrovirala läkemedel är preparat som verkar mot denna typ av virus. Forskning har visat att samtidigt intag av två eller tre olika läkemedel ger bäst effekt. Det finns många olika preparat och många olika kombinationer. Det är viktigt med en noga genomförd behandling för att undvika resistensutveckling och behandlingssvikt. 

Byte av läkemedel är nödvändigt om man får besvärliga biverkningar eller om kombinationen av läkemedel inte fungerar. Om man inte följer behandlingsråden kan det få negativa följder, både när det gäller att hitta bra alternativa preparat och en ökad risk för bristfällig behandling.

Annons
Annons

Hur verkar de antiretrovirala läkemedlen?

De antiretrovirala läkemedlen hämmar hiv och reducerar skadan på immunsystemet. Läkemedlen dödar inte viruset, men hindrar att viruset skapar kopior av sig självt. Därmed är det färre virus i kroppen som kan skada immunsystemet.

Hiv utvecklar enzymer som är nödvändiga för att viruset ska komma in i cellerna och kopiera sig självt. Antiretrovirala läkemedel verkar genom att förhindra eller blockera att olika enzymer gör sitt jobb. Läkemedlen är med andra ord skräddarsydda för att hämma hiv.

Biverkningar

En del som tar antiretrovirala mediciner kan få biverkningar. Det är viktigt att man hittar en behandling som fungerar bra för en så att man kan fortsätta ta sina mediciner utan problem. Därför ska man alltid ta upp eventuella biverkningar med sin läkare och se om man kan byta mediciner.

Annons
Annons

Kontinuerlig forskning

Det kommer ständigt nya läkemedel mot hiv. Dessutom utvecklas hela tiden de befintliga läkemedlen. Det betyder att dagens läkemedel får längre verkningstid, så att man inte behöver ta läkemedel flera gånger om dagen. Två eller flera mediciner kan dessutom kombineras i en tablett.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.