Samband mellan dålig kondition om ökad risk för psoriasis

Sämre fysisk kondition hos unga vuxna kopplas nu till en ökad risk för att senare i livet utveckla psoriasis. Det visar en stor registerbaserad studie vid Göteborgs universitet.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2021-01-18
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Plackpsoriasis (nummulär psoriasis)
Annons

Studien är baserad på data från över 1,2 miljoner svenska män som mönstrade till värnplikten mellan åren 1968 och 2005. Under mönstringen genomförde samtliga av männen samma konditionstest, vilket gjorde att forskarna kunde dela in data om mönstringskondition i tre nivåer (låg, medel och hög kondition). Denna data samkördes sedan med andra register, där Patientregistret användes för diagnoskoderna för psoriasis, och psoriasisartrit. De män som hade fått någon av dessa diagnoser före mönstringen exkluderades ur studien.

Det visade sig att drygt 23 000 av männen hade utvecklat psoriasis eller psoriasisartrit senare i livet – när de var mellan 37 och 51 år. Det fanns ett samband mellan dålig kondition vid mönstringen och att senare drabbas av psoriasissjukdom.

Grupp att hålla koll på

De män med sämst kondition löpte 35 procent högre risk att utveckla psoriasis, och 44 procent högre risk att utveckla psoriasisartrit, jämfört med gruppen med hög kondition. Dock visar det inte på ett orsakssamband.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

– Vi visar att det finns en association mellan sämre kondition och ökad risk att utveckla psoriasis, men vi visar inte på ett orsakssamband. Vi kan alltså inte säga att det går att förebygga psoriasis genom att motionera, säger studiens försteförfattare Marta Laskowski, som är doktorand inom dermatologi vid Göteborgs universitet och ST-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Samtidigt menar hon att det är en grupp som vården bör försöka hålla koll på.

– Man vet sedan tidigare att låga konditionsnivåer ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, och psoriasis är i sig kopplat till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Resultaten från vår studie ger ytterligare stöd för att det är bra att utvärdera konditionsnivåer tidigt i livet för att identifiera individer som löper större risk att drabbas av negativa hälsoutfall senare i livet, säger Marta Laskowski.

Annons
Annons

Krävs fortsatta studier

Andra studier har visat på att personer med psoriasis generellt har en sämre fysisk kondition, även om de jämförs med personer som är lika fysiskt aktiva. Dock är orsaken till det inte helt klarlagd.

En svaghet som forskarna lyfter kring den aktuella studien är att de inte kunnat följa hur männens kondition utvecklades under åren mellan mönstring och insjuknande. De saknar även data om rökning, som är en känd riskfaktor för psoriasis.

  Källor

 • Göteborgs universitet - https://www.gu.se/nyheter/dalig-kondition-kopplas-till-okad-risk-for-psoriasis-senare-i-livet

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Margareta 2021-01-18 16:41 (9 månader sen)

  Inte så konstigt då både utslag och värk som ex fibromyalgi frodas vid stillasittande.
  Troligen en självförgiftning när man inte rör på dig.
  både tarm och huden rensas ut lättare vid motion. Lägg till torrborstning där det går så porerna öppnas.
  Stress gör att man inte andas bra har ju också ett samband men när man motionerar kommer också andningen igång. totalt sett skulle inte mediciner behövas.
  Egen erfarenhet .

 • Avatar Ann 2021-01-18 14:37 (9 månader sen)

  Kan det inte vara en tanke oxå att anlaget för psoriasis ger sämre kondition redan innan diagnosen psoriasis eller psoriasisartrit är satt? Skulle kunna stämma med att patienter med psoriasis har sämre kondition än andra med samma fysiska aktivitet.
  Alltså inte dålig kondition som ökar risk för psoriasis utan tvärtom- psoriasisanlaget ger sämre kondition?