Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kärlkramp, orsaker

Kärlkramp eller angina pectoris uppstår när syreförbrukningen i hjärtmuskeln överstiger syretillförseln.

Uppdaterad den: 2019-09-07

Annons

Syrebrist

Kärlkramp, eller angina pectoris, är smärtor på grund av dålig blodförsörjning till hjärtat via kranskärlen, de blodkärl som försörjer själva hjärtmuskeln med blod. Den dåliga blodförsörjningen leder till att det uppstår syrebrist i hjärtmuskeln. Det kallas också för ischemi. Obehag och bröstsmärtor uppstår när syretillförseln är för liten i relation till förbrukningen.

Annons
Annons

Åderförfettning (åderförkalkning)

Åderförkalknings/-förfettnings olika skeden.

Den vanligaste orsaken till att hjärtat inte får tillräckligt med syre via blodet är genom en process i kärlen som kallas för åderförfettning eller åderförkalkning. På medicinskt fackspråk kallas detta för ateroskleros. Vanligtvis orsakas ateroskleros av fettavlagringar och inflammation i kärlväggen. Sådana fettavlagringar i blodkärlen kallas ofta för plack och de kan hindra blodflödet i kärlen helt eller delvis genom att det leder till förträngningar i kärlen. 

Orsaker

Riskfaktorer för att utveckla ateroskleros i kärl (inte enbart i kranskärlen) är:

  • Höga kolesterolnivåer, särskilt LDL-kolesterol.
  • Högt blodtryck.
  • Rökning.
  • Diabetes och nedsatt känslighet för insulin. 
  • Övervikt och fetma.
  • Brist på fysisk aktivitet.
  • Ohälsosamma matvanor.
  • Hög ålder.
  • Ärftlighet för ateroskleros.

Faktorer som kan påverka risken är dessutom sömnapnéer, stress och stort intag av alkohol. 

Annons
Annons

Andra orsaker

En annan möjlig orsak till så kallad är sammandragningar av muskler i kranskärlen – spasmer. Sammandragningen leder till att blodflödet genom kärlet upphör helt eller till viss del. Om detta är förklaringen till kärlkrampen kallas tillståndet ofta för spasmangina eller Prinzmetals angina. Denna variant kan ge bröstsmärtor i vila utan att det finns någon uppenbart utlösande orsak.

Utlösande faktorer

Fysisk ansträngning eller träning, känslomässig stress eller väderlek med stark kyla och blåst kan medföra en ökad belastning på hjärtat. Det måste arbeta hårdare och behöver därför ökad energitillförsel (bland annat syre). Det är också vanligt att kärlkramp uppstår vid uppvaknande. Andra utlösande orsaker är stimulerande droger som kokain och amfetamin samt läkemedel som ökar hjärtfrekvensen. 

En annan mekanism som kan utlösa kärlkramp är om blod innehåller mindre syre än vanligt. Vistelse i syrefattig luft på hög höjd och lågt blodvärde (anemi) är exempel.

Animationer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons